Důchody od 1. ledna 2017 vzrostou průměrně o 308 Kč

Upozorňujeme na Sbírku zákonů č. 325, kde vyšlo nařízení vlády ze dne 21. září 2016, s účinností od 1. ledna 2017, kterým vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb., že důchody vzrostou průměrně o 308 Kč. Průměrný důchod bude činit 11 745 Kč. Základní výměra důchodu starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu bude činit 2550 Kč.

Všechny druhy důchodů přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že:

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 110 Kč měsíčně,

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu, a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu.

Důchody se zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a třetiny růstu reálných mezd. Tyto ukazatele za poslední období byly nízké, takže měsíční penze letos vzrostla v průměru o 40 Kč. Zákonodárci proto přidali důchodcům jednorázově pro tento rok 1200 Kč.

Podle vyhlášky MPSV č. 244/2015 Sb. se od lednové splátky roku 2016 zvýšila základní výměra všech důchodů vyplácených z českého důchodového systému, přiznaných před 1. lednem roku 2016. Základní výměra důchodu se zvýšila z částky 2400 na částku 2440 Kč. Procentní výměra důchodu nebyla zvýšena.

Starobní důchod v roce 2015 pobíralo 2,37 milionů obyvatel ČR. Loni stát dal na všechny druhy důchodů 395 miliard Kč, letos počítá s 400 miliardami, z toho na konci srpna bylo vyčerpáno 264 miliard Kč. Výdaje na důchody činí pravidelně zhruba třetinu státního rozpočtu.

Valorizace znamená růst výdajů na důchody o 10,7 miliardy Kč. Poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě v ČR se po navýšení penzí dostane těsně nad hranici 40 procent.

Vylepšit si důchod mohou pracující důchodci za každých 360 odpracovaných dnů, a to i v případě, kdy v zaměstnání pokračují a zároveň pobírají důchod. Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti důchodce. Ale pozor, do těchto 360 dnů se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti. Zvýšení důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení výhradně na základě písemné žádosti. Částka, o kterou se důchod navýší, je individuální, protože se stanovuje z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen jeho starobní důchod. U důchodců, kteří pobírají důchod a současně při něm pracují, činí zvýšení 0,4 % výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů.

Podobné články

Aktuality 19. 4. 2024 / 13:41

Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

V návaznosti na povinnost od 1. 1. 2024 platit pojistné na nemocenské pojištění pro zaměstnance přinášíme souhrn sazeb pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení zaměstnanců.

Aktuality 15. 3. 2024 / 6:02

24hodinové super-služby ve zdravotnictví a povinné odpočinky

Dnem 28. 12. 2023 nabyla účinnosti nová právní úprava (§ 83a zákoníku práce), která umožňuje až 24hodinové tzv. super-služby ve zdravotnictví.

Aktuality 11. 3. 2024 / 11:01

Novela nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Dne 29. 12. 2023 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 447/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Načíst další
 
Napište nám