Důležité upozornění – povinnosti odborových organizací vůči rejstříkovému soudu

V tomto článku bychom chtěli odborové organizace v krátkosti upozornit na povinnosti, které mají jako právnické osoby vůči rejstříkovému soudu. V legislativě přijaté po roce 2014 bohužel nebyla akceptována speciální povaha odborů vyplývající z ústavního pořádku České republiky a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Odborový svaz se velmi usilovně snažil situaci řešit. Pokusili jsme se docílit novely zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 304/2013 Sb., o rejstříkových soudech a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V této snaze jsme byli částečně úspěšní – občanský zákoník i zákon o rejstříkových soudech byly novelizovány a řada ustanovení týkajících se odborových organizací již byla či bude zmírněna.

Stále však zůstávají určité povinnosti, které je třeba splnit. Jedná se zejména o poskytnutí zákonem požadovaných údajů rejstříkovému soudu (např. údajů o předmětu činnosti odborové organizace, údajů o členech výboru či dozorčí rady), založení listin do sbírky listin a zveřejnění účetní závěrky.

Abychom našim odborovým organizacím co nejvíce ulehčili splnění těchto povinností, vytvořili jsme podrobnou metodiku, která byla na začátku března rozeslána do jednotlivých organizací. Tato metodika je v několika krocích blíže seznámí s tím, jaké konkrétní údaje jsou povinny rejstříkovému soudu poskytnout a jaké listiny doložit, a to včetně postupu, jakým způsobem uvedené povinnosti splnit. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně zápisů údajů do spolkového rejstříku můžete samozřejmě kontaktovat zaměstnance odborového svazu. Jejich kontaktní údaje jsou rovněž v metodice uvedeny.

Bližší informace jsou hlavním tématem na jarních poradách s předsedy odborových organizací.

Věříme, že se všem našim odborovým organizacím podaří bez větších komplikací splnit zákonem požadované povinnosti.

Podobné články

Aktuality 2. 1. 2023 / 18:11

Odborové organizace a datové schránky od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 musí mít všechny odborové organizace evidované v OSZSP ČR datovou schránku.

Aktuality 28. 12. 2022 / 14:59

Nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky: pobyty v Itálii

Cestovní kancelář Balancestep nabídla odborovému svazu spolupráci - nový benefit pro členy OS a jejich rodinné příslušníky, a to zájezdy a rekreační pobyty v Itálii za speciální cenovou nabídku.

Aktuality 14. 12. 2022 / 17:57

Členské příspěvky odborové organizaci jako odečitatelná položka od základu daně z příjmu

Za rok 2022 je možné při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů zaměstnavatelem od základu daně odečíst členské příspěvky zaplacené odborové organizaci.

Načíst další
 
Napište nám