Evropská strategie sociální péče 2022

Evropská komise sdělila, že navrhne evropskou strategii sociální péče. Strategie se bude týkat uživatelů všech druhů sociální péče, poskytovatelů i zaměstnanců. Evropští odboráři a zaměstnavatelé požadují spolupráci. Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a Federace evropských sociálních zaměstnavatelů (FESE) se problémům sociální péče věnují dlouhodobě, na spolupráci jsou připraveni, proto iniciativu Evropské komise přijali pozitivně.

Zaměstnavatelé a odbory již zveřejnili společný dokument k připravované strategii, ve kterém upozorňují Evropskou komisi na potíže resortu sociálních služeb. Aby bylo možné dosáhnout cenově dostupných a vysoce kvalitních sociálních služeb, musí evropská strategie péče zdůraznit klíčovou úlohu péče, potřebu financí, zaměstnanců a měla by doložit data o předpokládané potřebě rozsahu jednotlivých druhů péče. Evropská strategie péče musí podle odborů a zaměstnavatelů vzít v úvahu integrovaný přístup k péči, poskytování zdravotní péče a sociální péče, poskytování neformální a formální péče, rezidenční, domácí a komunitní péči.

Pro zaměstnance je nutné zajistit kvalitní pracovní podmínky, přiměřené platy, odbornou přípravu a kariérní postup, zdravé a bezpečné pracoviště, zajištění náboru zaměstnanců a udržení stávajících.

Financování sociálních služeb je nutné brát jako investici do budoucnosti, nikoli jako pouhé náklady. Jedním z nutných bodů je zvýšení atraktivity povolání, zlepšení veřejného obrazu sociální péče. Posledním, ale důležitým bodem strategie musí být uvedení významu rozvoje sociálního dialogu a podpory kolektivního vyjednávání.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se aktivně zapojil do rozhovorů o podnětech a problémech sociální péče. Děkuji všem členům a členkám sekce sociál za podněty, za osobní účast při rozhovorech děkuji Mgr. Marcele Holčákové, Ing. Tomáši Havláskovi a místopředsedkyni odborového svazu Mgr. Janě Hnykové.

Podobné články

Aktuality 8. 1. 2024 / 12:25

V Bruselu o problémech sociálních služeb a jejich zaměstnanců

Plenární zasedání sektorového sociálního dialogu pro sociální služby se konalo 12. prosince 2023 v Bruselu.

Aktuality 17. 7. 2023 / 20:55

Evropská komise posílila sociální dialog v sociálních službách

Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a Evropské federaci zaměstnavatelů v sociálních službách (FESE) se podařilo posílit sociální dialog v oblasti sociálních služeb.

Aktuality 13. 4. 2023 / 18:36

Odboráři a zaměstnavatelé z nemocnic jednali v Bruselu

Evropští odboráři (EPSU) a zaměstnavatelé (HOSPEEM) jednali dne 10. března 2023 v Bruselu o nedostatku zaměstnanců a obraně proti násilí na pracovišti od třetích stran.

Načíst další
 
Napište nám