Ing. Ivana Břeňková

Profese: garantka problematiky odměňování, specialistka na sociální dialog a kolektivní vyjednávání

Funkce: vedoucí právního a sociálního oddělení OS, členka výkonného výboru EPSU

 
Napište nám