Jak jsme pořádali konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky

My slavnostně před Bohem a v přítomnosti tohoto shromáždění slibujeme, že budeme vésti celý život mravný a vykonávat svoje povinnosti věrně. Zdržíme se všeho, co je zhoubné a špatné, nepoužijeme aniž vědomě podáme někomu zhoubný lék…“ – slibem od Florence Nightingale (uvádím pouze část) začala jedna z úvodních prezentací na I. opavské konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky s názvem Teorie versus praxe.

Konference se uskutečnila 11. dubna ve Slezské nemocnici v Opavě a trvala až do večerních hodin. Pro velké množství přednášejících jsme se záhy ocitli v dosti velkém časovém skluzu.

Tuto konferenci poprvé v historii uspořádala základní odborová organizace Slezské nemocnice pro své zaměstnance, zejména pak členy, své odboráře. Děkujeme tímto OSZSP ČR, který umožňuje pořadatelům zprostředkovávat takové akce v rámci kontinuálního celoživotního vzdělávání pro NLZP.

Jsme velmi poctěni, že naše pozvání přijala vzácná návštěva z Prahy – přijely paní Bc. Dagmar Žitníková (předsedkyně odborového svazu), Iva Řezníčková (garantka sekce nelékařských zdravotnických pracovníků za výkonnou radu OS) a Dana Krásová (členka výboru této sekce).

Konferenci jsme rozdělili do tří částí. Ta první se zabývala aktuální legislativou ve zdravotnictví. Úvodní prezentace s názvem „Současné ošetřovatelství v turbulenci společenských změn“ přednesla doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, Ph.D., ze Slezské Univerzity v Opavě. Musím dodat, že tato prezentace pojednávala o čisté teorii ošetřovatelství.

Po každé přednášce následovala krátká diskuse a díky předsedkyni Žitníkové si troufám tvrdit, že probíhala velmi bouřlivě.

Druhá přednáška byla přednesena hlavní sestrou naší nemocnice Mgr. Lenkou Hankovou, která na účastníky zapůsobila emotivně a naopak kápla na aktuální problémy v praxi.

Dáša Žitníková nám přednesla svou prezentaci s názvem „Dopady nových zdravotních zákonů na zaměstnance a pacienty“. Toto téma zaujalo všechny přítomné, zejména díky faktům, která jsou aktuální a zaměstnancům nepřinášejí vesměs nic dobrého.

Nesmím opomenout, že naše pozvání také přijali čestní hosté z řad lékařů, jmenovitě prim. MUDr. Richard Lenert, Ph.D., za odd. ORL a také jako zástupce ČLK a předseda LOK MUDr. Dalibor Hudec. Odbory dlouhodobě spolupracují jak s ČLK, tak i s LOK.

Druhá část konference byla věnována odborným tématům napříč spektrem zdravotnických oborů ve Slezské nemocnici v Opavě. Tato témata byla poučná a velmi dobře zpracovaná a pro naše zaměstnance velkým přínosem.

Třetí, závěrečná, část se zaměřila na prevenci, která je často opomíjená, nebo je na ni zcela zapomínáno. Jedná se především o mobbing a bossing zejména sester. Paní Dana Krásová nám nastínila velmi poutavý příběh jedné sestřičky, která se nakonec kvůli šikaně zcela zhroutila. I když by se dalo říci, že se vše nakonec v dobré obrátilo, na takovou zkušenost, která pošramotí celou osobnost, se zapomenout nedá a člověka toto poznamená na celý život. Šikanu v jakékoliv podobě není možné  podceňovat, naopak je nutné vše řešit co nejdříve a hlavně se se svým problémem svěřit a nedusit jej v sobě.

Od tiskového mluvčího policie ČR pana Bc. René Černohorského jsme se dozvěděli něco o násilí na pracovišti,  agresi pacientů a jak se v takových chvílích zachovat, na koho se obrátit.

Celkové zhodnocení by asi měl udělat někdo jiný, ale za sebe mohu říci, že se naše I. vzdělávací konference vydařila. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem přednášejícím, hostům a pak také našim členům, kteří prokázali, že mají zájem se dále vzdělávat. Velký dík pak patří mé pracovní skupině, která pro organizaci konference obětovala svůj osobní čas. Jmenovitě se jedná o Soňu Osmančíkovou, Věrku Vaňkovou a Bc. Lenku Bazalovou.

Na podzim chceme uskutečnit konferenci další a věříme, že se nám podaří naplnit ještě větší prostory, neboť už nyní jsme museli zájemce pro nedostatek míst odmítat.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám