Zdravotnické odbory již dlouho řeší otázku, jak zvýšit počet členů. S tímto nelehkým úkolem se zabývá nejen vedení svazu, ale hlavně sekce pro práci s členskou základnou. Na poradě výkonné rady, dozorčí rady a zástupců krajských rad 11. června 2014 sekce představila návrh postupu, jak kolegy neodboráře získat do našich řad. Hlavním mottem je Vzbuďte emoci a touhu stát se členem odborů.

Žijeme v době, která má jako hlavní motor svého fungování spotřebitelské chování. Toto chování pak ovlivňují naše potřeby. Aby byl někdo v této době úspěšný, tak se musí zabývat otázkou, jak ve spotřebitelích vzbudit potřebu právě po jeho zboží, službě. Jak to dělají? Probudí v nás emoci, která vyvolá touhu (potřebu) něco mít či něco zažít. To ostatní, tedy naše specifikované požadavky na cenu, barvu, vzhled atd., jsou jen zástupné požadavky vyvolané naší racionalitou, které mají odůvodnit, proč jsme něco chtěli získat nebo proč něco nechceme.

Také pro získání nových členů odborů je třeba vyvolat tu správnou emoci, která přehluší všechny negativní emoce spojené s odbory. Návod, který jsme našim kolegům předložili v podobě prezentace a který přinášíme níže jako soubor ke stažení i s doprovodným textem, si musí každý trochu upravit pro své konkrétní pracoviště.

A jaké jsou hlavní zásady podle sekce pro práci s členskou základnou?

1. Být komunikativní a aktivně naslouchat potřebám našich kolegů

2. Být důsledný a zásadový v nepřekročitelnosti stanovených norem, které jsou ve prospěch zaměstnance.

3. Sledovat dění a předávat si informace i s ostatními v rámci našeho svazu.

Pokud tyto zásady budeme dodržovat všichni, pak kolegové neodboráři pochopí, že jsme tu pro zlepšování a udržení důstojných pracovních podmínek a důstojného žití a nejsme ti, kteří politikaří a jsou zaslepení svými funkcionářskými požitky. Zároveň pak rádi mezi nás budou chodit, když uvidí, že jsme schopni být hrdými a slušnými partnery se stejným postavením jako naši zaměstnavatelé. Podívejme se k našim sousedům v Rakousku a Německu a pochopíme, že to opravdu jde.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 22. 4. 2016 / 8:30

Nový program pro evidenci členů je již přístupný také pro ZO!

V březnu byl spuštěn do provozu program pro evidenci členské základny TREWIS ZO, který slouží k evidenci členů v jednotlivých ZO. Pro přístup do programu postačuje počítač a přístup na internet.

 
Napište nám