Nový program pro evidenci členů je již přístupný také pro ZO!

V březnu byl spuštěn do provozu program pro evidenci členské základny TREWIS ZO, který slouží k evidenci členů v jednotlivých základních organizacích. V programu základní organizace může OS nahlásit elektronicky změny týkající se hlavních údajů o členovi: adresu trvalého bydliště, telefony, e-maily, kategorii (zařazení) a případný důvod a datum ukončení členství.

Tyto údaje se, vzhledem k tomu, že tento program je on-line propojen s centrální databází na OS, promítnou ihned do programu TREWIS na ústředí OS. Nahlášené změny jsou zpracovány zaměstnanci OS. Po zpracování nahlášených změn zaměstnanci odborového svazu (ať kladně či záporně) dojde k synchronizaci dat mezi interním systémem OS a informačním systém pro organizace! U požadovaných změn je poté uvedeno i stanovisko OS k dané žádosti (čeká na zpracování, schváleno, zamítnuto, důvod zamítnutí). Program rovněž umožňuje sledovat, komu a kdy byl poskytnut dar ze Zajišťovacího fondu.

Pro přístup do programu není potřeba speciální vybavení, postačuje počítač a přístup na internet. Pro vstup do programu je nutné pouze vyplnit čestné prohlášení, ve kterém se uvedou kontaktní údaje na osoby, které budou do programu mít přístup a budou spravovat databázi členů. Formulář je nutné pak zaslat na OSZSP k rukám místopředsedy OS Mgr. Lubomíra Francla., který zřídí osobám uvedeným na formuláři přístupová práva. Poté jsou na e-mailovou adresu zadanou v čestném prohlášení zaslány přihlašovací jméno a heslo a současně uživatelská příručka.

Pro přihlášení do programu je zřízena doména http://zo.zdravotnickeodbory.cz. Pro přihlášení do systému je nutné zadat přihlašovací jméno a heslo. Po správném zadání jména a hesla je na e-mailovou adresu uživatele (zadanou v kontaktním formuláři pro OS) zaslán 9místný autorizační kód.

Po jeho zapsání do příslušného pole můžete začít s programem pracovat.

Autorizační kód je zaslán vždy pro každé přihlášení. Poté můžete začít s programem pracovat.

Program je velice adaptabilní a v současnosti se pracuje na jeho dalších úpravách, tak aby byl pro práci v ZO ještě více pohodlný a přinesl více informací.

Věřím, že do programu vstoupí všechny naše základní organizace, což přispěje k přesné evidenci členské základy a usnadní práci jak vám v základních organizacích, tak všem pracovníkům OS.

Obrázek ukazuje úvodní stránku programu TREWIS ZO

Podobné články

Aktuality 20. 6. 2014 / 10:18

Jak na nové členy

Také pro získání nových členů odborů je třeba vyvolat tu správnou emoci. Návod zpracovaný sekcí pro práci s členskou základnou přinášíme. 

 
Napište nám