Jednání o platech bez výsledku. Odbory trvají na 10 %. Premiér chce pozvat pisatele e-mailů

V úterý 19. června se na Úřadu vlády konalo jednání zástupců odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy s premiérem, ministry a zaměstnavateli o navyšování platů. Jednání bylo svoláno na základě tlaku odborů a navazovalo na jednání zástupců OS veřejných služeb a správy 12. června.

Za odbory se jednání zúčastnili předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář, předseda Českomoravského OS pracovníků školství František Dobšík, místopředseda OS hasičů Jiří Jílek, předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Milan Štěpánek a předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody Anna Machová.

Vládní stranu zastupovali premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a její náměstek Petr Hůrka.

Za stranu zaměstnavatelů se jednání zúčastnil prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.

Jednání bylo výměnou názorů na postup při navyšování platů, bohužel ke konkrétní dohodě nedošlo.

Vládní strana zdůraznila, že v návrhu státního rozpočtu má stanovené priority: zvyšování důchodů, platů pedagogických pracovníků, sester, pracovníků s nejnižšími mzdami – zaměstnanci v kultuře a sociálních službách, investice a dodržet schodek rozpočtu v maximální výši 50 mld. Kč. Na platy pro zaměstnance ve státním sektoru vláda vyčleňuje finance, které umožní navýšit objemy mzdových prostředků o 6 % a z těchto objemu chtějí zvýšit tarify maximálně o 2 % a zbytek si rozdělí ministerstva.

Odboráři sdělili, že trvá požadavek na zvýšení objemu financí tak, aby mohlo být realizováno navýšení platů o 10 % tarifů. Navrhované 2 % jsou nepřijatelná, nepokryjí ani inflaci.

Variant pro zvyšování platů je několik, podle názoru odborů by měly být k vyjednávání k dispozici také ekonomické podklady, například upravené makroekonomické predikce příjmů státního rozpočtu.

Následně se jednalo o konkrétních resortech.

Za sociální služby bylo sděleno, že loňské navýšení bylo skokové a že se v návrhu státního rozpočtu se zvýšením na dotace, které by umožnilo zvýšit tarify, nepočítá.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se ptala, jak to koresponduje s tím, že zaměstnanci v sociálních službách jsou pro vládu prioritou. Připomněla, z jakých základů se loni navyšovalo a proč zvýšení o 23 % (přeřazení pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků do zdravotnických tabulek) proběhlo. Odborový svaz zásadně nesouhlasí s tím, že by se nezvýšily finance na dotace a neupravily tabulky!

Znovu se jednalo také o odměňování zaměstnanců nemocnic a dalších zdravotníků například na záchrankách a sester v sociálních službách.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková opět zopakovala důvody, proč odbory chtějí v nemocnicích navýšit tarify (zkušenosti z uplynulých 4 let – rozdíly mezi zaměstnanci příspěvkových organizací a zaměstnanci obchodních společností).

Upozornila na legislativní problém s přiznáním příplatku za směny pro sestry a další zdravotnické pracovníky v obchodních společnostech.

Premiér Andrej Babiš ujistil, že příplatek bude nárokový.

Předsedkyně Žitníková znovu vyjádřila pochyby, jak se nárok upraví.

Náměstek ministryně práce a sociálních věcí náměstek Petr Hůrka potvrdil, že je s příplatkem problém. Oblast mezd a příplatků doporučuje upravit v kolektivní smlouvě vyššího stupně.

Zde opět reagovala předsedkyně OS informací, že odbory nemají na vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně partnera. Všechny původně zaměstnavatelské svazy odborovému svazu po předložení odborářského návrhu kolektivní smlouvy vyššího stupně sdělily, že nejsou zaměstnavatelé.

Závěr k příplatkům byl konkrétní: ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dostal za úkol příplatek upravit ve spolupráci s MPSV tak, aby byl nárokový.

Předsedkyně OS Žitníková také znovu zopakovala, že trvá požadavek OS zvýšit platové tarify o 10 %. 

Na jednání zazněla ještě jedna zásadní informace. Premiér Andrej Babiš se chce sejít se všemi pisateli e-mailů, které dostal kvůli platům, aby s nimi projednal situaci ve zdravotnictví a sociálních službách.

Napsat premiérovi svůj názor a popsat své zkušenosti tedy není zbytečné!

Další jednání k platům se bude konat 9. července před jednáním tripartity.

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám