Jsme ve stávkové pohotovosti!

Stávkovou pohotovost Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR ode dne 29. dubna 2024 vyhlásila výkonná rada na svém on-line jednání 24. dubna. Zároveň schválila připojení odborového svazu k Alianci odborových svazů. Odborový svaz zásadně nesouhlasí s návrhy politických stran zavést do zákoníku práce výpověď bez udání důvodů a s vládním návrhem zrušit zaručené mzdy a podporuje všechny kroky ČMKOS a Aliance odborových svazů proti novele zákoníku práce, která by obsahovala výpověď bez udání důvodu a zrušení zaručených mezd.

Aliance odborových svazů v úterý 30. dubna na tiskové konferenci představila hlavní důvody svého vzniku. Aliance sdružuje 13 odborových svazů, členů i nečlenů ČMKOS,  které v souladu s akcemi ČMKOS chystají podpůrnou kampaň proti výpovědi bez udání důvodů nazvanou Máte padáka. Záměr umožnit propuštění zaměstnance bez udání důvodů odbory považují za podvod na voličích, protože žádná z vládních stran tento záměr neměla ve svém volebním programu.

Informace Aliance odborových svazů ke kampani viz ZDE a níže jako soubor ke stažení

Plakát Aliance odborových svazů ke kampani viz ZDE a níže jako soubor ke stažení. 

Předseda OS KOVO Roman Ďurčo uvedl, že vláda argumentuje příklady ze zahraničí, ovšem přitom říká jen půlku, chce u nás propouštět lidi stejně jako v Dánku, tam ale dostávají až dva roky téměř 90 procent mzdy, u nás se počítá se šesti měsíci. Pro kováky je to naprosto nepřijatelné, stejně jako odchod do důchodu v 68, 70 letech, protože tak dlouho to lidé těžce pracující v továrnách nemohou zvládnout. Není pravda, že by naše ekonomické problémy řešilo zpružnění trhu práce vyvolané snadným propouštěním, ve skutečnosti je třeba podpořit výrobu, která je poškozována vysokými cenami energií.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík vládní návrh označil za výstřel zcela mimo terč, ve skutečnosti by propouštění bez udání důvodu mohlo být snadno zneužito k diskriminaci některých zaměstnanců, například k potlačování určitých názorů.

Předsedkyně OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Jaroslava Nestěrová uvedla, že pro ni jako právničku je návrh na propouštění bez udání důvodů zcela nepochopitelný a likvidoval by podstatu zákoníku práce, protože nyní musí být uvedený důvod propuštění, který se nesmí dodatečně měnit, a zaměstnanec má právo nechat propuštění přezkoumat soudem, kde se někdy ukáže, že důvod propuštění nebyl v souladu s dobrými mravy. Lidé by ztratili jistotu, což by se promítlo i do dosažitelnosti hypoték či úvěrů, v ohrožení by se ocitli lidé nad 50 let, návrh nedbá ani na to, že odstupné je dnes přesně zákonem upraveno a může se vyplácet jen při propuštění z organizačních důvodů nebo při ztrátě způsobilosti k výkonu práce po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Předsedkyně OS UNIOS Jitka Kocianová, také profesí právnička, doplnila, že návrh vládních stran nejen likviduje zákoník práce, ale nedbá ani na další zákony, například zákon o zaměstnanosti má nyní tak přísně nastavené podmínky, že opakovaně propuštěný zaměstnanec by ani na podporu nedosáhl. Naše vláda místo aby implementovala evropské směrnice do našich zákonů, snaží se je všelijak ohýbat. Z evropské směrnice vyplývá, že 80 % zaměstnanců by mělo být kryto kolektivní smlouvou, místo toho se připravuje výpověď bez udání důvodu, která může být zacílena právě na členy odborů a jejich zastrašování. Je absolutně nepřijatelná, lze ji považovat i za účelovou, nemorální, nefér a v rozporu s dobrými mravy.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková informovala o tom, že odborový svaz vyhlásil stávkovou pohotovost a proti likvidační změně zákoníku práce se bude aktivně bránit. Zákoník práce byl několikrát liberalizován a v současné podobě je vyvážený a naprosto vyhovující. Pro odborový svaz je zcela nepřijatelné také zrušení systému zaručených mezd, protože se týkají mnoha zaměstnanců sociálních služeb, zvláště neziskových organizací, a zvýšení zaručených mezd je často jedinou situací, kdy tito lidé dostanou přidáno.

Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel uvedl, že je zde zároveň jako zástupce Asociace samostatných odborů, protože i pro tuto odborovou centrálu je propouštění bez udání důvodu zcela nepřijatelné. Zaměstnanec by ztratil možnost bránit se u soudu. Evropská novela obsahuje jak flexibilitu, pružnost, tak i securitu, ochranu zaměstnanců. U nás se prosazuje jen ta první část.

Předseda OS dopravy Luboš Pomajbík zdůraznil, že vláda se rozhoduje bez ohledu na zaměstnance, výpověď bez udání důvodů i zrušení zaručených mezd je zcela nepřijatelné. Na zaručené mzdy jsou odkázáni i mnozí zaměstnanci v dopravě, přitom MPSV tyto mzdy od roku 2022 nevalorizovalo. Pokud se nepodaří efektivně vyjednat změnu v těchto připravovaných záležitostech, je OS dopravy připraven odmítat tzv. čekání mezi spoji, které se ani neplatí, ani nezapočítává do pracovní doby.

Předseda Dobšík doplnil, že odborové svazy veřejných služeb již v lednu (!) požádaly dopisem premiéra Fialu o jednání týkající se platů v roce 2025. Dosud nedostaly žádnou odpověď.

Aliance odborových svazů se kvůli uvažované výpovědi bez udání důvodů dopisem obrátila na politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně a chce s nimi o tom jednat, připravené má i další kroky, protože výpověď bez udání důvodů je tak závažný a tak nepřijatelný záměr, že je povinností odborů proti němu vystoupit a zabránit mu.

Foto autorka

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám