Konec levné práce v ČR! požadovali jsme spolu s dalšími odboráři na mítinku ČMKOS

Již v pořadí třetí manifestační mítink Českomoravské konfederace odborových svazů na téma Konec levné práce v ČR se konal ve čtvrtek 14. září v Praze. Sešlo se zde na 1500 odborářů, kteří zastupovali 300 000 členů z 29 odborových svazů sdružených v ČMKOS. Mezi nimi bylo i více než 160 členů OS zdravotnictví a sociální péče ČR. K poznání byli podle bílých kšiltů v logem OS. S sebou měli dva výmluvné transparenty.

Mítink podpořila také Asociace samostatných odborů, Nezávislý odborový svaz policie ČR, Nadace Friedricha Eberta a významní zahraniční hosté – generální tajemník Evropské odborové konfederace (EOK, ETUC) Luca Visentini, prezident rakouské odborové centrály ÖGB Erich Foglar, předseda největší německé odborové centrály DGB Reiner Hoffmann a prezident Konfederace odborových svazů Slovenské republiky Jozef Kollár a viceprezidentka Monika Uhlerová.

Mítink zahájila místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová, která zmínila některé z nepřijatelných a neodůvodnitelných problémů – rozdíly ve mzdách mezi muži a ženami, rozdíly ve mzdách mezi jednotlivými evropskými zeměmi.

Záznam celého mítinku najdete na webu ČMKOS: https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-manifestacni-mitink-2017/20180

Myslí politické strany na zaměstnance?

V první části svého vystoupení se předseda ČMKOS Josef Středula věnoval předvolebním slibům politických stran.

Ve většině volebních programů se dá jen velmi těžko najít, co chtějí udělat pro zaměstnance. Odbory si proto zpracovaly analýzu oblastí, které je zajímají. Posuzovaly, jak politické strany pojímají dlouhodobý růst mezd a platů, hospodářskou politiku, daňovou a odvodovou politiku, vztah k odborům, sociálnímu partnerství, kolektivnímu vyjednávání, pracovním podmínkám a pracovnímu právu. U mnoha stran podrobnější plány v těchto oblastech nenašly. Zaměřily se proto na konkrétnější záměry čtyř politických subjektů – ANO, ČSSD, ODS a TOP 09 – a spočítaly, jaké dopady do státního rozpočtu by mělo uskutečnění jejich záměrů. Připomněl, že zdánlivě výhodné snižování či rušení daní znamená, že se sníží příjmy státního rozpočtu a bude méně peněz na školství, zdravotnictví, sociální péči a další veřejné služby.

Nejnižší dopady z těchto stran by měly plány sociální demokracie, a to mínus 73 mld. Kč. U hnutí ANO by dopady do státního rozpočtu při uskutečnění jejich záměrů činily mínus 95 až 137 mld. Kč, u TOP 09 mínus 230 mld. Kč a u ODS dokonce mínus 279 mld. Kč.  

Podrobnější informace najdete v prezentaci, která je umístěna pod videem z mítinku, viz odkaz výše.

Odbory nejsou opravářem rozhodnutí voličů

Předseda Středula uvedl, že již v dubnu se v některých médiích uvádělo, kdo volby vyhrál – že jsou to odbory. Odborům se podařilo uspět v tom, aby politici zaregistrovali, že v České republice je levná práce.

Je třeba aby šli lidé k volbám a vybírali strany podle toho, jaký to bude mít dopad na jejich další život. Odbory nejsou opravářem špatných volebních rozhodnutí voličů, zdůraznil Středula. Každý by si proto při volbách měl být vědom, jaký to bude mít dopad na jeho osobní a pracovní život.

Odbory jsou samozřejmě připraveny se bránit proti zhoršování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

Poděkování za růst minimální mzdy

Ve druhé části svého vystoupení se Josef Středula věnoval aktuální situaci ve mzdách, poukázal na to, jaké jsou náklady práce, jaká je kupní síla, jaká je situace v jednotlivých evropských zemích, jaký byl vývoj průměrné mzdy v posledních čtvrtletích a na další souvislosti.

Podrobnější informace najdete v prezentaci, která je umístěna pod videem z mítinku, viz odkaz výše.

Připomněl také nejúspěšnější protestní akce odborových organizací, jimiž se u většinou zahraničních zaměstnavatelů musely domoci zvýšení mezd.

Zmínil také stávkovou pohotovost odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy.

Poděkoval současné vládní koalici za růst minimální mzdy o 11 %, který je opravdu rekordní.

Připomněl také boj evropských odborů za zvyšování mezd a za prosazování silnějšího sociálního pilíře.

Požadavek: nárůst mezd o 8 – 10 %

Uvedl, že pro vyjednávání o růstu mezd v příštím roce odbory doporučují požadovat zvýšení mezd o 8 – 10 %. Odboráři jsou hrdí zaměstnanci firem, kde působí, a není jejich cílem ty firmy likvidovat. Proto budou při vyjednávání v podnicích postupovat individuálně, tak jako vždy. Zdůraznil, že odborové organizace budou mít při svých vyjednáváních podporu ČMKOS.

Přibývá nových odborářů

Předseda Středula sdělil, že do odborových svazů sdružených v ČMKOS od června 2016 do června 2017 vstoupilo 13 532 nových členů a bylo založeno 97 nových odborových organizací.

Za dobu kampaně Konec levné práce, která začala v září 2015, do odborů vstoupilo 26 684 nových členů a bylo založeno 202 nových odborových organizací.

V této souvislosti poděkoval za skvělou práci členům odborových svazů.

Slovensko má podobné problémy

Prezident Konfederace odborových svazů Slovenské republiky Jozef Kollár podpořil účastníky mítinku a ocenil jeho úroveň a inspirující atmosféru.

Uvedl, že slovenští odboráři se při jednání o zvyšování minimální mzdy potýkají v podobnými potížemi a nepravdivými protiargumenty jako odboráři v České republice. Také na Slovensku při vyjednávání o mzdách u velkých nadnárodních společností musí, bohužel, docházet až ke stávkovým pohotovostem a ke stávkám.

Zdůraznil, že být odborářem je sexy a vyplatí se to.

Pomohla jednota a solidarita

Za odborové svazy veřejných služeb a veřejné správy vystoupil předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Poděkoval Josefu Středulovi za podporu a ocenil, že jednota a solidarita odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy, včetně stávkové pohotovosti, přinesla rozhodnutí vládní koalice o zvýšení platů o 10 procent.

Poděkoval také za podporu odborářům z výrobních odborových svazů.

Vyzval politiky, aby přestali útočit na úředníky a dehonestovat je, protože jsou to jenom lidi, kteří vykonávají práci, kterou politici vymysleli a odsouhlasili.

Srovnání jen zdola nahoru!

Prezident rakouské odborové centrály ÖGB Erich Foglar jménem rakouských odborářů podpořil české mzdové požadavky a postup ČMKOS. V Rakousku není minimální mzda daná zákonem, ale 89 % všech rakouských zaměstnanců je kryto kolektivními smlouvami a 85 % zaměstnanců s nejnižší kvalifikací má minimální mzdu 1700 euro. V červnu rakouské odbory uzavřely generální dohodu s rakouskou hospodářskou komorou, podle níž bude do dvou let zvýšena minimální mzda pro 300 zaměstnanců, kteří berou 1500 euro měsíčně, ale čtrnáctkrát za rok, protože existuje ještě třináctý a čtrnáctý plat.

Zdůraznil, čeští zaměstnanci, kteří jsou tak blízcí rakouským a mají stejné pracovní podmínky, musí mít také stejnou mzdu. Evropské odbory musí vyvinout kvůli mzdám velký tlak na Evropskou unii. Musí pokračovat srovnávání platů v Evropě, a to srovnávání směrem zdola nahoru, nikoliv shora dolů, jak si to představují někteří zaměstnavatelé. Je důležité společně v EU vést boj proti sociálnímu a mzdovému dumpingu.

15 let tlaku kvůli volnu

Předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu Renáta Burianová vystoupila jako zástupce odborových svazů zaměstnanců služeb. Ocenila, že se podařilo po 15 letech tlaku prosadit uzákonění volna o některých svátcích.

V této souvislosti poděkovala za podporu dalších odborových svazů a ČMKOS, která měla velký podíl na tom, že se podařilo volno o svátcích prosadit.

V některých obchodních řetězcích se podařilo prosadit zvýšení mezd a za velký průlom označila založení odborové organizace ve společnosti Amazon.

Musí růst reálná mzda

Generální tajemník Evropské odborové konfederace Luca Visentini uvedl, že je oslněn atmosférou, která je na mítinku. Poděkoval Josefu Středulovi, že byl jedním z iniciátorů evropské kampaně za zvýšení platů.

Řekl, že více než dvě desetiletí se čelí stupidnímu liberálnímu tvrzení, že vyšší mzdy ničí pracovní místa. Ale vyšší mzdy zvyšují kupní sílu, pomáhají ekonomice, zvyšují HDP. Cílem je zvýšit minimální mzdu na úroveň 60 % průměrné mzdy.

Musí se zásadně posílit kolektivní vyjednávání. Bez kolektivního vyjednávání není sociální spravedlnost. Potřebujeme správné právní rámce, bez nich to nejde.

Je potřeba, aby rostla reálná mzda. A není přípustné, aby nadnárodní společnosti v nových zemích, v nichž je produktivita 80 procent, vyplácely 25 procent mezd. To je prostě skandální. 

Rovnání mezd = zkouška solidarity

Předseda OS KOVO, největšího odborového svazu v ČR, Jaroslav Souček uvedl, že vnímání kampaně Konec levné práce je určitě pozitivní v tom, že se o odměňování zaměstnanců hovoří v médiích. Za dobu trvání kampaně se v OS KOVO podařilo počet podnikových kolektivních smluv, které mají meziroční nárůst mezd o více než 5 procent, zvýšit ze 7 na téměř 18 procent. Také roste počet zaměstnanců, kteří si uvědomují, že o vyšší mzdy je potřeba si říci a nejefektivnější je kolektivní vyjednávání vedené odbory.

Kritizoval nesmyslně vysoký počet agentur práce u nás, navic velká část z nich podniká v rozporu s právními předpisy, na což je třeba neustále upozorňovat.

Nelze očekávat, že všichni zaměstnanci v Evropě vítají snahu o vyrovnání mezd, je to jedna z nejtěžších zkoušek solidarity v historii. Evropská iniciativa průmyslových odborových svazů s heslem Stejná práce za stejnou mzdu a solidarita byla přesto schválena jednomyslně.

Důležité bude, jak se podaří prosazovat tuto iniciativu ve velkých nadnárodních firmách, nejvíce z nich je z Německa, proto hodně záleží na odborářích v Německu.

Společně proti zneužívání

Předseda německé odborové centrály DGB Reiner Hoffmann potvrdil, že zaměstnavatelé v Evropě se snaží snižovat mzdy, prodlužovat pracovní dobu a nepřizpůsobovat podmínky potřebám zaměstnanců. Proti tomu se musí společně bojovat.

I v tak bohaté zemi, jako je Německo, je 22 procent zaměstnanců, tedy 7 milionu lidí, kteří nedosahují 60 % průměrné mzdy. Ženy v Německu vydělávají o 22 procent méně, což je skandál.

Je absolutně neakceptovatelné, aby velké německé firmy v České republice, na Slovensku i kdekoliv jinde v Evropě zneužívaly lacinější pracovní sílu a doma vyhrožovaly, že pokud nebudeme cosi akceptovat, tak přesunou výrobu. Společným cílem musí být, že v Evropě potřebujeme vyšší mzdy.

Na závěr protestního mítinku odboráři přijali prohlášení (viz níže jako soubor ke stažení) a pořídili si společnou fotografii.

Foto autorka a Petr Kolev (Sondy revue)

Záznam celého mítinku najdete na: https://www.cmkos.cz/obsah/219/line-prenos-z-manifestacniho-mitinku-2017/20180

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám