Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů jednal s premiérem Sobotkou

Krizový štáb nemocnic, odborů a pacientů jednal ve středu 20. května s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Přítomen byl také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Za krizový štáb se jednání zúčastnili Petr Fiala, Stanislav Fiala a Jana Popovičová z Asociace českých a moravských nemocnic, prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár, předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel a místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Ivana Břeňková.

Jednání mělo na programu tři aktuální body, které jsou pro resort zdravotnictví zásadní, a to financování zdravotní péče v roce 2016 a zdroje tohoto financování, dopady úhradové vyhlášky pro rok 2015 na zvýšení platů a mezd zaměstnanců a třetím bodem jednání byla informace ministra Němečka o stavu přípravy návrhu zákona o veřejných neziskových organizacích.

Při projednávání prvního bodu financování zdravotní péče v roce 2016 – se účastníci za všechny strany shodli, že zdrojem pro financování zdravotní péče v roce 2016 je valorizace platby za státní pojištěnce. Současná platba za státní pojištěnce ve výši 845 Kč je nejnižší kategorií pojistného, kterou platí stát. Její valorizace byla zastavena a jen od roku 2011 tak zdravotnictví přišlo zhruba o 19 miliard korun. V současné době připravuje Ministerstvo zdravotnictví materiál ke schválení vládě, kterým navrhuje zvýšení platby za státní pojištěnce na výši 904 Kč, což by mělo do zdravotnictví přinést částku cca 4,3 mld. Kč. Pokud dojde ve vládě ke shodě, musí být návrh schválen do 30. června.

Krizový štáb je přesvědčen o nedostatečnosti této částky a jako nutné vidí zvýšení platby za státní pojištěnce na částku 1242 Kč. To je výše pojistného, kterou musí platit osoby, které nemají žádné zdanitelné příjmy. 

Ministr zdravotnictví také informoval, že je zájmem ČSSD a KDU-ČSL, aby byl vytvořen zákonný nárok na valorizaci platby za státní pojištěnce. Tím by se odstranily nedůstojné každoroční tahanice o zvýšení platby státu za jeho pojištěnce. Zástupci strany ANO, kteří jsou součástí koaliční skupiny pro zdravotnictví, se při jednání jasně nevyjádřili.

Závěr: Strany se shodly na nutnosti valorizovat platbu za státní pojištěnce, Ministerstvo zdravotnictví předloží do vlády materiál s navrhovanou částkou platby státu za státní pojištěnce ve výši 904 Kč, což vidí krizový štáb jako nedostatečné pro udržení kvality péče a personálu. Krizový štáb požaduje, aby se zvýšená platba současně promítla do úhradové vyhlášky.

Druhý bod, dopady úhradové vyhlášky na zvýšení mezd a platů v roce 2015, se zaměřil na akutní a následnou péči.

Podle vyjádření ministerstva úhradová vyhláška umožňuje navýšení mzdových a platových tarifů v akutní péči ve všech krajích. Ministr také informoval o práci skupiny tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, na kterou se zaměstnavatelé mohou obrátit v případě, že jim vyhláška a úhrady od pojišťoven neumožňují zvýšení mezd. Na ministerstvo se však s konkrétními údaji obrátily pouze tři nemocnice.

Zástupci AČMN přednesli informaci o provedených analýzách. Situace v části akutní péče je nepřehledná, a to především z důvodu zálohových plateb a následného uplatnění regulací od pojišťoven. Některé zdravotní pojišťovny dávají vyšší zálohy, které se pak strhnou. Podle AČMN dosáhne na 3% navýšení úhrad, které je nutné k 5% navýšení mzdových a platových tarifů, pouze 50 % nemocnic. AČMN nepředloží konkrétní přehled nemocnic, pokud data nepředloží samy nemocnice. AČMN současně předložila konkrétní údaje o tom, že koeficient přechodu pacientů neodpovídá tomu, jak byl stanoven, a požaduje jeho zrušení.

Odbory seznámily s přehledem, jak je v jednotlivých krajích realizováno navýšení platů a mezd v krajských nemocnicích, a požádaly o podporu a pomoc při jednání s kraji, kde ke zvýšení o 5 % nedošlo. Konkrétně se jedná o Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Liberecký a Zlínský kraj.

V části následné péče situace zatím není vyřešena. Pro následnou péči mají zdravotní pojišťovny ve zdravotních plánech celkem 1,8 mld. Kč, ale není vyřešeno, jak za stávající úhradové vyhlášky dojde k uvolnění těchto prostředků.

Závěr: Bude pokračovat práce skupiny tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, nejbližší jednání se uskuteční 27. května dopoledne na Ministerstvu zdravotnictví. Premiér a krizový štáb očekávají a požadují návrh řešení v otázce uvolnění financí pro následnou péči.

Při projednávání stavu návrhu zákona o veřejných neziskových organizacích krizový štáb požadoval, aby zákon řešil především otázku neziskovosti, tedy toho, že zisk bude zůstávat pro rozvoj neziskových organizací, nebude vyváděn mimo zdravotnická zařízení. Krizový štáb ve veřejných neziskových organizacích požaduje odměňování platem a ochranu před konkurzem. Ve všech bodech byla s premiérem shoda.

Po skončení schůzky se konal briefing, na kterém informace o závěrech jednání přednesli premiér Sobotka, ministr Němeček a mluvčí krizového štábu Petr Fiala a Václav Krása.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám