Leden 2017

31. ledna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala společně s výborem ČMKOS pro rovnost o další práci výboru. Současně se jednání účastnila také svazová právnička Mgr. et Ing. Štěpánka Řandová.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly s předsedy odborových organizací působících při Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly se zástupci pojišťovny ERGO o možnostech případné spolupráce.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice a.s.

 

30. ledna

* Vedení OS jednalo o situaci na ZZS Jihomoravského kraje s radním pro zdravotnictví Igorem Chlupem (ČSSD). Znovu zopakovalo výhrady odborů ke způsobu řízení organizace a důvody vyhlášení stávkové pohotovosti.

* Odpoledne jednali vedení OS a členové krajské rady s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem (ANO). Hlavními tématy byla situace ve zdravotnictví a v sociálních službách.

 

28. ledna

* Na pozvání prezidenta České lékařské komory Milana Kubka a předsedy LOK-SČL Martina Engela se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jejich reprezentačního plesu na Žofíně.

 

27. ledna

* Vedení OS se sešlo se zástupkyní Nadace Friedricha Eberta (FES) Kateřinou Smejkalovou, aby jednali o další spolupráci.

* V odpoledních hodinách jednal tripartitní pracovní tým pro sociální politiku, kterého se zúčastnilo celé vedení OS.

* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila na pozvání odborářů z AGELu a předsedy Sdružení odborových organizací AGEL Pavla Michny jejich reprezentačního plesu v Barrandovských ateliérech.

 

26. ledna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání se zaměstnavateli k evropskému projektu zaměstnavatelů PESSIS III, který by měl nastartovat sektorový sociální dialog na evropské úrovni pro sociální služby.

* Odpoledne se vedení OS sešlo se zástupci zaměstnavatele Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

 

25. ledna

* V Poslanecké sněmovně se uskutečnilo jednání výboru pro sociální politiku, na jehož programu byl mimo jiné bod k novele zákoníku práce. Na jednání vystoupili zástupci OS, aby podpořili pozměňovací návrh poslance Jaroslava Zavadila sjednotit v nemocnicích odměňování pod systém platu.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila pracovní porady odvětvových a regionálních expertů OS k projektu ČMKOS zkracování pracovní doby bez krácení mzdy. Poté se připojila ke kolegům v Poslanecké sněmovně.

 

24. ledna

* Před jednáním tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se sešlo vedení OS s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem a jeho náměstkem Tomem Phillipem. Jednali o odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a připravovaných legislativních záměrech ministerstva.

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se zúčastnilo celé vedení OS.

 

23. ledna

* Vedení OS a členové krajské rady jednali s hejtmanem Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., (ANO), náměstkem pro zdravotnictví MUDr. Martinem Gebauerem (ANO) a náměstkem pro sociální služby Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL) o situaci ve zdravotnictví a sociálních službách v kraji.

 

20. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešla s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem. Na programu jednání byly informace odborů k novelám zákonů o vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách a připravované záměry nového ministra v oblasti zdravotnictví. 

 

19. ledna

* Na krajském úřadě v Ostravě se sešli zástupci Moravskoslezského kraje a odborů na jednání předsednictva tripartity k problematice zdravotnictví. Za kraj se zúčastnili hejtman prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., (ANO), náměstek pro zdravotnictví MUDr. Martin Gebauer (ANO) a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj a senátor prof. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. Odborová delegace se sešla ve složení předsedkyně Regionální rady odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje Dagmar Bobková Regelová (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství), místopředsedkyně RROS Andrea Drexlerová (OS zdravotnictví a sociální péče ČR), předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a člen výkonné rady OS Vít Přibylík.

 

17. a 18. ledna

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil spolu se zástupci odborové organizace OS a vedením odborového svazu OSPEA kolektivního vyjednávání ve Státních léčebných lázních Janské Lázně.

 

17. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje Ivanou Stráskou a následně s řediteli Jihočeských nemocnic. Tématem jednání bylo odměňování zaměstnanců a hospodaření nemocnic.

 

16. ledna

* Místopředseda OS Lubomír Francl a členové krajské rady Kraje Vysočina se sešli s hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem (ČSSD), 1. náměstkem (sociální služby) Mgr. Pavlem Fraňkem (ANO), 2. náměstkem (zdravotnictví) Ing. Vladimírem Novotným (ČSSD), vedoucí sociálního odboru JUDr. Věrou Švarcovou a vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Soňou Měrtlovou.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání tripartity. Předsednictvo tripartity na základě jejího požadavku odsouhlasilo, že na příští jednání pléna bude vložen bod aktuální situace ve zdravotnictví.

 

13. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a členové krajské rady Královéhradeckého kraje se sešli s hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, PhD., (ČSSD) a jeho náměstky zodpovědnými za sociální služby a zdravotnictví Ing. Vladimírem Dernerem (KDU-ČSL) a Ing. Alešem Cabicarem (TOP 09).

 

12. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání výboru základní organizace Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a jejího předsedy Jiřího Havlovice zúčastnila výroční konference odborové organizace. Akce byla opět výborně organizovaná, konference se zúčastnilo celé vedení záchranky a také náměstek hejtmanky zodpovědný za zdravotnictví Mgr. Martin Kupka.

 

11. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila předporady k jednání tripartity.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Na jednání se sešli členové sekce pro práci s členskou základnou.

* Za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové jednala pražská krajská rada.

* Pod vedením místopředsedy Lubomíra Francla se konal metodický den s regionálními pracovníky a inspektory BOZP.

 

10. ledna

* Na svém prvním zasedání se v roce 2017 sešla výkonná rada OS.

 

9. ledna

* V Ústí na Labem jednali zástupci OS s novým vedením Ústeckého kraje – se staronovým hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a radními Mgr. Martinem Klikou a RSDr. Stanislavem Rybákem. Odborový svaz zastupovali předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředseda Lubomír Francl a členové krajské rady. Jednání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře.

 

6. ledna

* Vedení odborového svazu na tiskové konferenci zahájilo kampaň za sjednocení odměňování zaměstnanců zdravotnických lůžkových zařízení a podalo informaci o výsledcích kolektivního vyjednávání o platech a mzdách ve zdravotnictví.

 

5. ledna

* Kolektivního vyjednávání v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., se společně se zástupci odborových organizací z jednotlivých nemocnic zúčastnily místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a svazová právnička Štěpánka Řandová. Na jednání se zaměstnavatelem a zřizovatelem došlo ke shodě. Obě strany však musely částečně ze svých požadavků ustoupit. Ke zvýšení základních mezd všech zaměstnanců o 10 % dojde od 1. března. Od 1. ledna dojde k úpravám minimální a zaručené mzdy a k navýšení některých základních mezd, které byly na nejnižší úrovni rozpětí. Také u těchto částek dojde od 1. března k navýšení o 10 %.

 

4. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly s nově jmenovaným ministrem zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA. Jedním z bodů jednání byla příprava jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví a navázání spolupráce. Hlavním tématem byla příprava legislativní změny způsobu odměňování zaměstnanců zdravotnických lůžkových zařízení a hodnocení vývoje odměňování ve zdravotnictví.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám