Listopad 2016

30. listopadu

* V Liberci se konalo jednání s novým hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Spolu se zástupci krajské rady se jednání zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Kulatého stolu na téma zdravotnictví, pořádaného Unií zaměstnavatelských svazů ČR k otázce úhrad a financování, se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Odpoledne se na MPSV konalo další jednání k personálním standardům pro sociální služby. Zúčastnily se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

29. listopadu

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zúčastnila konference ČMKOS k návrhu na novelu zákoníku práce.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání HCI zúčastnila konference „Efektivní nemocnice“.

 

28. listopadu

* Společného jednání zástupců všech odborových organizací Nemocnice Pardubického kraje, a.s. se zaměstnavatelem k návrhu kolektivní smlouvy pro následující období se zúčastnily místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a svazová právnička Štěpánka Řandová.

 

24. listopadu

* Zástupci odborových organizací Zdravotního ústavu Ústí nad Labem se sešli v budově OS se zástupci zaměstnavatelů, aby projednali návrh kolektivní smlouvy pro následující období. Jednání se zúčastnily místopředsedkyně Ivana Břeňková a svazová právnička Štěpánka Řandová.

* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl zúčastnili debaty „Sdílená ekonomika: Šance a výzvy“, kterou ve spolupráci se spolkem studentů a studentek Právnické fakulty UK Common Law Society pořádala Nadace Friedricha Eberta.

 

23. listopadu

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil dalšího jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

 

22. listopadu

* Konal se 5. sněm ČMKOS. Za vedení OS se zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

21. listopadu

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal spolu se zástupci odborové organizace Státní léčebné lázně Janské Lázně s managementem zařízení o kolektivní smlouvě a mzdovém předpisu na rok 2017.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s členkami krajské rady OS Zlínského kraje sešla s novým hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem a radní zodpovědnou za oblast sociálních služeb Michaelou Bláhovou.

 

20. – 23. listopadu

* V Ženevě se konalo jednání výboru žen, zástupců regionů a subregionů z celého světa, sdružených v mezinárodní organizaci odborů veřejných služeb (PSI). Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková zastoupila region střední Evropy a západního Balkánu. PSI podporuje posílení postavení žen a práva žen.

* Na jednání výboru žen navazovalo jednání výboru PSI. Vzhledem k tomu, že se ze zdravotních důvodů nemohl účastnit titulár za region střední Evropy a západního Balkánu, zastoupila ho subtitulárka místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

15. a 16. listopadu

* Němečtí odboráři z odborového svazu ver.di ve spolupráci s EPSU uspořádali v Berlíně mezinárodní seminář o bezpečnosti a efektivním personálním zabezpečení ve zdravotnictví. Zprávu za Českou republiku přednesla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

15. listopadu

* Konalo se jednání sekce zdravotnických záchranných služeb za účasti prezidenta Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR MUDr. Marka Slabého. MBA. Za vedení OS se jednání zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s dalšími zástupci odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy zúčastnila jednání s ministrem financí Andrejem Babišem. Odbory předložily ministrovi návrh na úpravu vyhlášky o FKSP. 

 

14. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání rady ČMKOS.

* Na VZP se konalo další kolo jednání k inkontinenčním pomůckám. Za OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková. S ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem bylo dohodnuto, že se VZP bude touto problematikou nadále intenzivně zabývat a že se pro budoucí spolupráci nastaví pravidla tak, aby byli sociální partneři o připravovaných změnách informováni s předstihem. Unie zaměstnavatelských svazů ČR navíc předložila návrh na úpravu kritérií pro nákup inkontinenčních pomůcek hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

 

11. – 12. listopadu

* Konala se celostátní konference OSZSP ČR.

 

10. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel se sešli s ministrem financí a předsedou hnutí ANO 2011 Andrejem Babišem kvůli nerovnému odměňování zaměstnanců nemocnic podle právních forem zařízení.

* Jednala výkonná a dozorčí rada odborového svazu.

 

9. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomírem Francl se sešli se zástupci odborového svazu OSPEA, aby se dohodli na dalším společném postupu odborových organizací ve věci kolektivního vyjednávání ve Státních léčebných lázních Janské Lázně.

 

6. – 9. listopadu

* V Bruselu jednal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Českou republiku zastupuje a jednání se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

7. listopadu

* Na jednání v budově Generálního úřadu práce se sešli předsedkyně OS Dagmar Žitníková, prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký, náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová a náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV JUDr. Jiří Vaňásek, aby projednali možnosti využití nástrojů a financí z aktivní politiky zaměstnanosti pro resorty zdravotnictví a sociálních služeb. Jednání se uskutečnilo na základě návrhu odborového svazu, aby Ministerstvo zdravotnictví našlo způsob, jak zvýšit počty zaměstnanců v nemocnicích.

 

4. a 5. listopadu

* V Kolíně se sešla skupina expertů právníků, zástupců ekonomů a odborářů, kteří se zaměřují na právní otázky a jsou uskupeni v Asociaci pro kolektivní vyjednávání. Za OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

4. listopadu

* Výbor sekce pracovníků hygienické služby jednal o aktuálním stavu a dalším zajištění práce orgánů ochrany veřejného zdraví.

* Se zástupci Ministerstva zdravotnictví a advokátní kanceláře Bakeš se sešla předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s JUDr. Dominikem Brůhou, aby projednali současný stav vydávání Zdravotnických novin.

 

3. listopadu

* V Psychiatrické nemocnici v Dobřanech se konalo společné setkání odborářů, zaměstnanců a vedení nemocnice s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Akce se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

2. listopadu

* Jednání sekce nezdravotnických pracovníků se postupně zúčastnilo celé vedení OS.

 

1. a 2. listopadu

* Konference Unie zaměstnavatelských svazů ČR pod názvem Zdraví 17 se aktivně zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

1. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a předseda LOK-SČL Martin Engel jednali s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem o návrhu na změnu systému poskytování mezd v lůžkových zařízeních obchodních společnostech.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám