Listopad 2019

29. listopadu

* Na OS se sešla sekce pracovníků hygienické služby, aby konkretizovala plán činnosti na rok 2020 a projednala aktuální problémy. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* V odpoledních a večerních hodinách se vedení OS sešlo s odboráři ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, aby zhodnotili sociální dialog na zdravotnické záchranné službě. Po výměně ředitele je situace na záchrance stabilní. Odboráři se také domlouvali na nutnosti jednání se zřizovatelem kvůli financování záchranky.

 

28. listopadu

* V budově OS se uskutečnilo jednání sekce lázeňství. Činnost sekce byla po určitou dobu přerušena, nyní se její činnost podařilo obnovit. Bylo zvoleno nové vedení sekce.

* Na Ministerstvu zdravotnictví se sešli sociální partneři na jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí pracovního týmu Ivana Břeňková.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková se spolu s právničkou Štěpánkou Řandovou a regionálním manažerem Václavem Matouškem vydaly řešit problémy v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Horní Bříze. Na jednání, kterého se účastnil také náměstek hejtmana Zdeněk Honz, se řešilo deset problémových bodů. Část problémů se vyřešila na místě, další budou vyžadovat delší dobu pro řešení.  

 

27. listopadu

* Vedení OS se sešlo s auditorem Jaromírem Adamcem k projednání další spolupráce v příštím roce.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková se zúčastnily přednášky prof. Jiřího Pokorného „Máme toho dost!“, která byla věnována událostem roku 1989 a generální stávce odborů.

 

26. listopadu

* V budově OS se konal pravidelný metodický den regionálních manažerů s vedením odborového svazu. Projednávala se situace v regionech, problémy odborářů v některých základních organizacích. Regionální manažeři také obdrželi informace k výsledkům vyjednávání o úhradách zdravotní péče pro rok 2020, které jsou důležité pro kolektivní vyjednávání.

 

25. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila Kulatého stolu k situaci ve zdravotnictví ve Zlíně. Na jednání se sešli, jak zástupci odborového svazu, tak členové regionální rady ČMKOS. Poděkování za organizaci určitě patří Marcele Holčákové a Karlovi Popelkovi.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila jednání tripartitního pracovního týmu pro neziskové organizace, které se konalo v budově Ministerstva spravedlnosti. Hlavními tématy jednání byly exekuce a organizace veřejných sbírek.

 

22. listopadu

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková diskutovala na Radě seniorů v Liberci o problémech ve zdravotnictví. Součástí jejího sdělení byly informace o aktivitách Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví.

 

21. listopadu

* Na pozvání vedení Nemocnice České Budějovice, a. s., se místopředseda OS Lubomír Francl zúčastnil slavnostního zahájení rekonstrukce a přístavby chirurgického oddělení nemocnice.

 

20. a 21. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila mezinárodní konference „Využití asistivních technologií pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb“. Konference se věnovala automatizaci a digitalizaci sociálních služeb. Z českých témat se hovořilo především o novele zákona o sociálních službách.

 

20. listopadu

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková spolu s dalšími odbornými pracovníky OS jednala s managementem Domova seniorů Tmavý důl o neoprávněném odebírání osobních příplatků zaměstnancům zařízení. Další jednání se uskuteční se zřizovatelem. 

 

19. listopadu

* V Janských Lázních se uskutečnilo první kolo vyjednávání o navýšení mezd v pro rok 2020, kterého se jako člen vyjednávacího týmu za OS zúčastnil i místopředseda Lubomír Francl.

* Delegace odborového svazu se zúčastnila jednání Sněmu ČMKOS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková se sešly se zástupci ČSOB, aby si nastavili rámec další spolupráce.

 

18. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila, jako členka tripartity, další plenární schůze. Program jednání byl obsáhlý, některé body se z časových důvodů musely přeložit.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková řídila seminář ke 100. výročí vzniku Mezinárodní organizace práce. V rámci semináře se přítomní zabývali pracovními podmínkami zaměstnanců a situací v sociálních službách.

 

14. listopadu

* V budově odborového svazu se konala konference regionálních organizací Praha a střední a severní Čechy. Vedení OS zastupoval místopředseda Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková spolu s advokátem JUDr. Dominikem Brůhou, PhD., a krajskou radou Jihočeského kraje jednali s hejtmankou kraje Ivanou Stráskou a předsedkyní představenstva Jihočeských nemocnic Zuzanou Roithovou. Hlavními okruhy jednání byla situace v nemocnici v Táboře a zjištění inspektorátu práce. Problémy hejtmance vysvětlovali také předsedkyně odborové organizace Martina Netrvalová a ředitel nemocnice Ivo Houška. Druhým bodem jednání bylo odměňování zaměstnanců a výše zvláštních příplatků na zdravotnické záchranné službě.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Jana Hnyková spolu s regionálním manažerem Václavem Matouškem zúčastnili členské schůze odborové organizace Nemocnice Tábor, na kterou byly přizvané vrchní a staniční sestry. Hlavním bodem jednání bylo rozvrhování směn v nemocnici a z toho vyplývající problémy.

 

13. listopadu

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil dalšího jednání Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění.

* V budově odborového svazu se konal seminář pro členy OS, kteří jsou jako zástupci zaměstnanců členy dozorčích rad obchodních společností. Seminář vedl JUDr. Dominik Brůha, PhD.

* Vedení OS se spolu s advokátem JUDr. Brůhou, PhD., sešlo s předsedkyní odborové organizace Nemocnice Tábor Martinou Netrvalovou, aby znovu projednali situaci v nemocnici a připravili se na jednání s hejtmankou Jihočeského kraje Ivanou Stráskou.

* Odpoledne se na Ministerstvu zdravotnictví uskutečnil další kulatý stůl k transformaci psychiatrické péče. Akce se účastnil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který projekt velmi podporuje. Za vedení OS byly přítomné předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

 

12. listopadu

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila konference odborové organizace Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Na konferenci, kterou měla odborová organizace výborně připravenou, se diskutovalo o podmínkách práce na záchranných službách a o stále narůstající zátěži zaměstnanců, která se zvyšuje s narůstajícími počty výjezdů.

 

11. listopadu

* Rady ČMKOS se z pověření předsedkyně OS Dagmar Žitníkové zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* Odpoledne jednaly svazové sekce ZZS a sekce nezdravotnických pracovníků. Na této sekci předala předsedkyně OS Dagmar Žitníková Čestné uznání za dlouholetou práci pro odboráře Petrovi Populemu.

* Ekonomická komise OS odpoledne jednala o návrhu rozpočtu OS na rok 2020.

* Následovalo společné jednání výkonné a dozorčí rady OS.

 

8. listopadu

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se účastnila kolektivního vyjednávání v Domově pro seniory ve Velkých Hamrech.

 

7. a 8. listopadu

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Praze zúčastnil konference Zdravotnictví 2020.

 

7. listopadu

* Ve Zlíně se na krajské konferenci s místopředsedkyní Janou Hnykovou sešli zástupci odborových organizací ze Zlínského kraje. Jednáním rezonovaly záměry kraje převést sociální služby z kraje na města a obce nebo jiné poskytovatele, záměr výstavby nové nemocnice a nedobrá personální situace v resortech.

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková v odpoledních hodinách jednala v Brně spolu s regionální manažerkou Květou Boháčkovou s náměstkem hejtmana zodpovědným za sociální oblast Markem Šlapalem. Obsahem jednání byla dodatková dovolená pro pracovníky v sociálních službách v Jihomoravském kraji. 

 

6. listopadu

* Krajskou konferenci odborářů v Olomouci řídila místopředsedkyně OS Jana Hnyková. Hlavními tématy bylo odměňování a pracovní podmínky, z regionálních problémů se intenzivně řešily zvláštní příplatky pro zaměstnance v sociálních službách.

 

5. a 6. listopadu

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na pozvání našich rakouských kolegů zúčastnil 4. kongresu odborového svazu VIDA. Kromě jiného zde dohodl obnovení spolupráce a výměny informací mezi odboráři z České republiky, Rakouska a Slovenska.

 

5. listopadu

* Ve Fakultní nemocnici v Ostravě se konala krajská konference Moravskoslezského kraje. Konferenci řídila místopředsedkyně OS Jana Hnyková a hlavními tématy, mimo celostátních, byla situace ve zdravotnictví, zvláště v nemocnicích v Moravskoslezském kraji.

 

1. listopadu

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Českých Budějovicích zúčastnil na pozvání výboru základní organizace Nemocnice České Budějovice setkání bývalých zaměstnanců nemocnice.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám