Na tripartitě měl OS výhrady k programovému prohlášení vlády v části o zdravotnictví

Krátce před koncem roku obdržely odbory návrh programového prohlášení vlády Andreje Babiše se žádostí, aby byl materiál projednán na jednání pléna tripartity 4. ledna. Vedení odborového svazu se ihned po novém roce nad materiálem sešlo a připravili jsme stanovisko, které bylo písemně zasláno ČMKOS.

Co se nám na programovém prohlášení nelíbilo a co považujeme za dobře zpracované?

Úvodem jsme konstatovali, že je dobře, že vláda se snaží se sociálními partnery programové prohlášení projednat. Z hlediska dalšího rozvoje sociálního dialogu nám však v programovém prohlášení chyběla pasáž, která klade důraz na sociální dialog a sociální smír. Po jednání tripartita tuto pasáž vláda doplnila.

Za naše resorty jsme měli největší výhradu k tomu, že se vláda v návrhu nevěnuje těm, kteří jsou pro zdravotnictví a sociální služby zásadní, těm, kteří poskytuji zdravotní péči a sociální služby = zaměstnancům. Navrhli jsme, aby vláda do programového prohlášení doplnila závazek, že bude řešit nedostatek personálu a připraví program stabilizace k udržení zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách.

Další upřesnění jsme navrhli v části, která se týkala odměn zaměstnanců za vykonanou práci. „Ke zvyšování odměn za práci mladých lékařů a zdravotních sester navrhujeme doplnit zvyšování platů a mezd všech zaměstnanců ve zdravotnictví, a to konkrétně na výši 150 % stávajících platů. Za nezbytné pro dodržení tohoto závazku považujeme novelizovat zákoník práce přes právní úpravu, která zajistí sjednocení odměňování zaměstnanců nemocnic pod systém platů“.

A aby na splnění závazků byly finance, tak jsme navrhli, aby vláda dala do programového prohlášení závazek, že objem financí ve zdravotnictví bude na konci volebního období současné vlády minimálně ve výši 9,5 % HDP.

Jako velký problém jsme v návrhu programového prohlášení vnímali návrhy a pasáže o nové právní úpravě zdravotních pojišťoven, vytváření cenové konkurence mezi nimi a dalším zvýšení jejich odpovědnosti za zajištění hrazených služeb. Velmi problematické je dle našeho názoru také posílení smluvní volnosti mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče.

Obavy ze změny systému zdravotních pojišťoven a zdravotního pojištění jsou dle našeho názoru opodstatněné a vedou nás k nim zkušenosti z vývoje zdravotnictví mezi léty 2006 až 2013 a informace o změnách systému zdravotních pojišťoven na Slovensku. Myslíme si, že není potřeba žádných revolučních změn v zákonech o pojišťovnách.

Pro další vývoj českého zdravotnictví doporučujeme dál pokračovat v systému univerzálního zdravotního pojištění = zdravotní daně a přísné regulace zdravotních pojišťoven. Jsme přesvědčeni, že tato kombinace je jedním z důvodů efektivity našeho zdravotnictví a financování systému za 7,2 % HDP.

V kontextu změn doporučujeme zaměřit se na zvýšení objemu financí do zdravotnictví a to především úpravami odvodů za jednotlivé skupiny pojištěnců a zvýšením plateb státu za jeho pojištěnce. Určitě je také možné zvážit použití části výnosů daně z tabáku a alkoholu do zdravotnictví a snížení DPH na zdravotnické komodity.

Odbory také stále trvají na tezi, že tržní mechanismy se ve zdravotnictví neosvědčily. Za nejdůležitější principy ve zdravotnictví považujeme principy spolupráce, kooperace a solidarity. Trh a regulace jsou dva vzájemně se vylučující principy. Naše představa je taková, že zdravotnictví má být kvalitní a dostupné, a to jak v regionech, tak v Praze. Pacient, který potřebuje zdravotní péči, nemá „shánět lékaře, zařízení a informace o něm“, ale má být kvalitně ošetřen všude stejně. Hnutí ANO doporučujeme změnit základní přístup a filozofii, že ve zdravotnictví trh vyřeší jeho problémy. Doporučujeme se nejprve podrobně seznámit s výsledky analýz ÚZIS ČR a následně před každou změnou v systémech zpracovat podrobnou analýzu RIA.

S rozšířením smluvní volnosti mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli máme z minulých let velmi neblahé zkušenosti. Smlouvy byly pro poskytovatele nevýhodné a profitovaly z nich především zdravotní pojišťovny.

Určitě ovšem podporujeme zavedení úhrad na bázi DRG.

Odbory nepodporují zavedení systémů odměňování pacientů – zavedení malusů a bonusů. Zdraví není komodita, zdraví je statek důležitý pro dobré fungování každého z nás a celé společnosti.

Velké nebezpečí změny celého systému vidíme také v kombinaci se záměrem posuzovat nákladovou efektivitu. Zdravotnictví nemá primárně ekonomický rozměr. Rozvoj technologií a léků je obrovský a pokud by se systém založený na principech Health Technology Assessment (HTA) spojil s dalším návazným systémem QALY = rok života v plné kvalitě, který, zjednodušeně řečeno, popisuje jeden rok života v plném zdraví, jak ho subjektivně chápe a preferuje pacient, tak se dostáváme k diskuzi, do kdy má cenu pacienta léčit a jakou léčbu má pacient dostat. Na zneužití takto nastaveného systému jsme v minulosti opakovaně upozorňovali v kontextu rozhodovacích pravomocí zdravotních pojišťoven v USA.

Obdobný systém v minulosti plánovali ministři Julínek a Heger a veřejnost dala svůj nesouhlas s těmito záměry najevo masovými protesty. Odbory zavedení ryze ekonomických prvků do zdravotnictví, které má plnit principy pomoci a ochrany a má fungovat jako veřejná služba, zásadně odmítají.

Pasáže o nové právní úpravě zdravotních pojišťoven, vytváření cenové konkurence mezi nimi a dalším zvýšení jejich odpovědnosti za zajištění hrazených služeb a také pasáže o systémech odměňování pacientů jsme navrhli vypustit. Pro inspiraci a doplnění programového prohlášení jsme vládě předali materiál odborového svazu „Jaké zdravotnictví chtějí odbory, co budeme ve zdravotnictví prosazovat“ – viz níže jako soubor ke stažení.

V návrhu programového prohlášení se nám líbily závazky na provedení auditu administrativní zátěže poskytovatelů zdravotních služeb a zrušení zbytečných regulací.

Určitě souhlasíme také s tím, že zdravotnictví má být kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu pro občany. K této proklamaci bychom chtěli dodat, že velmi důležitá je také dostupnost služby a její kvalita, a to univerzálně.

K sociálním službám jsme navrhli konkretizovat závazek zvýšení platů a mezd. Navrhli jsme následující upřesnění: „S ohledem na důležitou roli sociálních služeb v rozvoji demokratické společnosti zvýšíme platy zaměstnanců v sociálních službách do konce volebního období v roce 2021 na 150 procent jejich současné výše.“  

Tyto připomínky předsedkyně OS prezentovala na jednání tripartity a byly součástí stanoviska ČMKOS. Na základě vystoupení předsedkyně OS s konkrétními návrhy na úpravy sdělil premiér Andrej Babiš, že se nad těmito podněty chce sejít a programové prohlášení upravit.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám