Navštívili jsme kolegy záchranáře – odboráře z OS UNISON

Ve dnech 11. – 15. září 2012 se uskutečnila návštěva a jednání s odboráři z anglického Birminghamu pracujícími v přednemocniční péči. Angličtí paramedici nám poskytli mnoho zajímavých informací jak z organizace záchranné služby, tak i odborové činnosti. Počátkem roku doputoval na náš odborový svaz dopis anglických kolegů záchranářů (paramediků), zajímající se o kontakty se záchranáři. Iniciativou naší referentky mezinárodních vztahů Terezie Písařové došlo k základní výměně informací a v květnu se uskutečnila návštěva u nás a na Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy, o které jsme již informovali v předešlém Bulletinu. Společné problémy a vzájemné sympatie vyústily v pozvání do Anglie.

Počátek cesty nám zkomplikovalo počasí a letecké společnosti, jejichž přičiněním jsme do Birminghamu dorazili s půldenním zpožděním. Byli jsme očekáváni na konferenci Patient Safety Conference 2012, což je obdoba naší Bezpečné sanitky, pořádanou National Ambulance Service (Národní záchrannou službou), zařazenou do National Health Service (Národní zdravotní služby). Součástí konference byla i prezentace různých výrobců a dodavatelů nejen zdravotní techniky a materiálu, ale i výukových programů a pomůcek.

Konference se konala v zázemí fotbalového stadionu ASTON VILLA BIRMINGHAM (kde hrával mimo jiné i reprezentant Milan Baroš) a my měli možnost si tento stánek sportu prohlédnout. V odpoledních hodinách jsme byli přijati představiteli OS UNISON v čele s regionálním tajemníkem Ravi Subramumanem. Po oficiálních představeních došlo k výměně základních informací o našich odborových svazech.

UNISON sdružuje převážně zaměstnance veřejných služeb a právě paramedici patří k nejaktivnější m členům a jejich počet neustále vzrůstá. Je to dáno zejména tím, že paramedici se nově musí registrovat pro výkon povolání, a také tím, že jejich práce je pod tvrdou veřejnou kontrolou končící mnohdy v soudní síni. Obdobně tvrdá je i kontrola výkonu služby ze strany zaměstnavatele. UNISON svým členům nabízí zastoupení v těchto sporech a je velmi úspěšný v hájení svých členů.

Existence odborů je dobrou vizitkou zaměstnavatele

Navštívili jsme také ředitelství West Midlands Ambulance Service, které je jedním z jedenácti ve Velké Británii. Setkali jsme se s předsedou správní rady oblasti Dr. Anthony C. Marshem a byli velmi mile překvapeni přístupem zaměstnavatele k odborům. Odboráři jsou zde vnímáni jako partner v dialogu a spojenec. Existence odborů na pracovišti je dobrou vizitkou zaměstnavatele.

Zaujalo nás, že je běžné, že zaměstnanec se stane odborovým funkcionářem (pro nás překvapivě placeným zaměstnavatelem) a později je „přetažen“ do managerských struktur zaměstnavatele a naopak. Společným zájmem zaměstnavatele i odborů je spokojený zaměstnanec, což nám potvrdily obě strany, a hledají se všechny možné cesty k naplnění tohoto cíle.

Situace paramediků není jednoduchá. Multikulturní společnost přináší také své multikulturní problémy. U nás se setkáváme pouze s minimem jejich zejména bezpečnostních problémů. Napadení bodnými předměty je běžné, se střelbou se paramedici setkávají také docela často. Náboženské a kulturní odlišnosti způsobují další napětí, a tak není divu, že o práci paramedika není valný zájem. Různé stabilizační pobídky a růst platu s délkou praxe je samozřejmostí. Odbory společně se zaměstnavatelem vyhledávají rizikové činnosti a společným úsilím se snaží ochránit zaměstnance jak před rizikem násilí, tak například před syndromem vyhoření. Spolupráce na poli profesní přípravy byla nejlépe vidět na právě probíhající konferenci.

Vstřícnost, loajalita, složitá bezpečnostní situace

Došlo také na neformální setkání s pracovníky UNISON, předsedou oblasti Stuartem Gardnerem a tajemníkem Peterem Greenem, kdy jsme měli možnost si vzájemně sdělit struktury a fungování našich svazů. Překvapení bylo dost na obou stranách.

Nás nejvíce překvapil vstřícný přístup zaměstnavatele v mnoha směrech. Vzájemnou otevřenost a placení funkcionářů jsem již zmiňoval, ale spolupráce jde například do takových podrobností, jako je možnost funkcionáře kdykoliv se aktivně účastnit výjezdu posádky, a tímto si udržovat odbornou a profesní zdatnost. Je to dáno tím, že funkcionář je stále zaměstnancem záchranné služby a ztráta jeho odborné erudice by ve finále vyšla dráž než tato varianta.

Také vstřícnost zaměstnavatele financovat různé odborové aktivity byla pro nás inspirující. Národní zdravotní služba jako zaměstnavatel se jeví z našeho pohledu jako nedostižný sen. Je však nutno si uvědomit, že stejně nekompromisně je vyžadována loajalita a přesný, důsledný a vysoce profesionální výkon služby v nelehkých bezpečnostních podmínkách multikulturní společnosti.

Zákon zaručuje růst platů podle délky praxe

Angličtí kolegové oceňovali náš přístup na bázi dobrovolnosti a aktivitu našich funkcionářů ve spojení s běžným výkonem zaměstnání. Pro ně byly nepochopitelné problémy, s nimiž se setkáváme u nás, například špatná a problematická vymahatelnost práva, neboť dodržení práva je považováno v Anglii za naprostou samozřejmost a povinnost. Také otázka odměňování zaměstnanců je v Anglii citlivé téma, ale zákon anglickým kolegům zaručuje růst mzdy v čase podle délky praxe tak, jak je ve vyspělých  zemích obvyklé. Struktura platu je velmi podobná té naší, neboť k základní garantované složce dané dosaženým vzděláním, požadovanou činností a délkou praxe jsou přičítány příplatky za riziko, výkon, vytíženost a další.

Snad se sejdeme na mezinárodní konferenci

Angličtí kolegové mají zájem o výměnné stáže, neboť nic tak neosvětlí principy a nesblíží názory jako možnost osobního prožitku. Tuto otázku jsme museli ponechat otevřenou, neboť je zde mnoho právních aspektů, které je nejdříve nutno pečlivě zvážit a ve spolupráci s vedením našich záchranek podrobně prodiskutovat.

Říká se: Cestuj, abys poznal, jak to dělají jinde. Tato cesta byla určitě přínosná jak pro nás záchranáře, tak pro vedení odborového svazu. Velmi oceňujeme vstřícný a přátelský přístup našich anglických kolegů. Otevřenost jednání dávala pocit přátelství a věříme, že toto setkání je jen jedním v řadě následujících, dávající prostor pro další spolupráci. Pozvali jsme kolegy z UNISON na příští rok, kdy bychom rádi uspořádali mezinárodní konferenci záchranářů a společně se slovenskými, rakouskými a německými odboráři si vyměnili nové informace a navázali širší spolupráci. Evropa je sjednocenější více, než se nám může zdát. Problémy máme velmi podobné nebo totožné, proto je přínosné vyměnit si informace a neopakovat chyby, jejichž náprava jinde stála spoustu úsilí.

Návštěva se mohla uskutečnit jen díky pochopení vedení odborového svazu. Jménem vedení sekce zdravotnických záchranných služeb děkuji výkonné radě za umožnění cesty a Terezii Písařové za organizační a jazykovou podporu.

Foto Martin Vostal

Podobné články

Aktuality 24. 4. 2024 / 20:04

V Senátu o zdravotnické záchranné službě a jejích zaměstnancích

Problematika zajištění co nejvyšší kvality péče o pacienty v rámci zdravotnických záchranných služeb a udržení zdravotnických profesionálů v praxi byla hlavním tématem konference, která se konala 24. dubna v Senátu.

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 10. 2023 / 21:13

Kde najdeme finanční prostředky pro zdravotnictví?

Vyslechl jsem povzdech záchranáře: „Tak jsem zase prohrál. 5:0, pět opilců, žádný pacient (ne! po letech ve výjezdu pro mě opravdu není opilec pacientem).

Načíst další
 
Napište nám