V Senátu o zdravotnické záchranné službě a jejích zaměstnancích

Sekce zdravotnických záchranných služeb OS iniciovala uspořádání odborné konference, která by navázala na tradici oblíbené Bezpečné sanitky. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková v této souvislosti oslovila předsedu Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a senátora MUDr. Marka Slabého, MBA, LL.M. Díky dlouhodobé spolupráci OS a asociace se podařilo najít společné téma a termín.

Díky tomu se 24. 4. 2024 ve starobylých prostorách Valdštejnského paláce, v hlavním jednacím sále Senátu ČR, uskutečnila konference za účasti předsedy Výboru pro zdravotnictví, zaměstnavatelů, odborů a zástupců odborné veřejnosti. Navíc celý průběh konference mohli on-line sledovat i senátoři na dálku. Název konference byl: Jak zajistit co nejvyšší kvalitu péče o pacienta v rámci zdravotnických záchranných služeb a jak udržet v praxi zdravotnické profesionály?

V úvodní prezentaci MUDr. Marka Slabého zazněla data asociace o narůstajícím počtu výjezdů ZZS, což vede k přetěžování posádek, i přes zvyšující se počet výjezdových stanovišť. Zajímavé byly i statistiky struktury výjezdů, počty výjezdů k dopravním nehodám, resuscitacím a dalším stavům ohrožujícím život, za posledních 10 let tyto počty spíše klesají. Prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

Jeho data doplnil prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, doplnil ale také počty chybějících úvazků na ZZS a věkovou strukturu a upozornil, že během dalších 10 až 15 let by přirozenými odchody do důchodu mohla vypadnout až pětina stávajících zaměstnanců, pokud by nebyli nahrazeni. Tato data v podstatě kopírují i křivku vývoje počtu zaměstnanců v ostatních zdravotnických oborech. U záchranářů se promítl i výpadek vzdělávání oboru na VOŠ, který budou muset nahradit VŠ. Potřeba záchranářů v budoucnu bude enormní i vzhledem k demografické křivce stárnutí populace a predikci vyšší nemocnosti. Prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

S další prezentací vystoupil PhDr. Lukáš Humpl. Věnovala se péči o stávající zaměstnance v oblasti zvládání náročných situací. Systém psychosociální intervenční služby je v ČR budován již léta a pro ZZS se jej podařilo ukotvit i do zákona. Dnes již některé záchranky poskytují nejen peer podporu, tedy péči o kolegy, ale také intervenční službu pro pacienty a jejich nejbližší okolí při náročných výjezdech. Prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

Na jeho příspěvek úzce navázala MUDr. Bc. Dana Hlaváčková s tématem prevence syndromu vyhoření. Tento syndrom ohrožuje prakticky každého z nás, ale zdravotníky ovlivňuje daleko více faktorů, které tento syndrom mohou přivodit. Je to nejen náročnost povolání, ale i dlouhodobá frustrace z nedocenění jejich práce a další faktory. Autorka prezentovala i některá doporučení, kterými lze syndromu vyhoření předcházet. Prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

Dalším velkým tématem, které zní v prostoru ZZS jsou kompetence. Téma úvodním slovem otevřela hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA. Informovala o zřízení pracovní skupiny, která se tímto tématem bude zabývat. Naštěstí i my máme v této skupině své zástupce z řad sekce ZZS.

Na její úvod navázal Mgr. Radomír Vlk, prezident Komory záchranářů ČR, který poukázal na fakt, že rozhodně ne všichni záchranáři chtějí své kompetence rozšiřovat, a proto je nutné najít kompromis, nebo spíše konsensus, v dalším postupu.

Tento blok uzavřel PhDr. David Peřan, Ph.D., který hovořil o nutnosti vytvořit a uvést do praxe jednotné klinické doporučené postupy. Společnou prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., ve svém poutavém vystoupení prezentoval tzv. pracovněprávní pasti. Témata jako dodržování délky odpočinku mezi směnami, souběhy úvazků, DPP a DPČ, cestovní náhrady a konec konců i vyhrocené vztahy na pracovišti byla pro mnohé zdrojem cenných informací pro další vyjednávání se zaměstnavateli. Prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

Dopolední blok uzavřela předsedkyně OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková s návrhy na doplnění sociálního programu pro záchranáře k jejich udržení v oboru. OS navrhuje uzákonění lázeňské péče pro záchranáře, kteří jsou v oboru 10 a více let. Dalším benefitem by byly výsluhy, které ZZS, jako jedna z hlavních složek IZS, stále nemá. Samozřejmostí je také adekvátní finanční ohodnocení náročné práce záchranářů v terénu. Jakékoliv navyšování kompetencí musí být spjato i s finanční kompenzací vyšší odpovědnosti za tyto kompetence. Prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

Odpolední blok konference otevřel doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D., svojí prezentací o vývoji ZZS v ČR, o tom, že ZZS v ČR mají jedny z nejlepších výsledků na poli urgentní medicíny, především KPCR, a to i díky tomu, že nemáme paramedický systém, ale na ZZS stále jezdí lékaři. Upozornil i na kriminalizaci zdravotníků a mediální kampaně, které odnášejí především dispečerky ZOS v případě nevyslání sanitek ZZS k nejednoznačným výzvám, nebo banálním potížím. I to je obrovský problém, který ovlivňuje celou činnost ZZS a ochotu tuto náročnou profesi vykonávat. Závěrem jeho přednášky zaznělo, že by mělo být cílem zachování vysoké úrovně přednemocniční péče i vzhledem k nedobře fungující primární péči. Prezentaci viz níže jako soubor ke stažení.

Závěrečnou prezentaci přednesl MUDr. Mgr. Radim Líčeník s tématem projektu ZZS Zlínského kraje a britské kliniky North West Anglia NHS, které v testovacím provozu provozovaly pojízdnou iktovou jednotku. Jednalo se o vybavený sanitní vůz s CT přístrojem a dalším vybavením pro diagnostiku a léčbu akutní CMP. V odlehlých oblastech, kde by transport do iktového centra byl neúměrně dlouhý, je to zajímavou alternativou. Při diagnostice CMP primární posádkou ZZS vyjíždí tato speciální sanitka vstříc posádce s pacientem a na smluveném místě si pacienta předají a léčba CMP tak může začít výrazně dříve a tudíž lze minimalizovat následky ischemie mozku.

Po skončení konference jsme si mohli v komentované prohlídce projít prostory Valdštejnského paláce. Za toto patří díky zaměstnankyním a průvodkyním Senátu, které nám tuto návštěvu umožnily.

Domnívám se, že konference svůj účel splnila, témata byla otevřena, ve většině problémů nacházíme shodu i se zaměstnavateli a nyní je čas hledat účinná řešení, abychom nezaspali dobu. Cílem je vždy kvalitní péče o pacienty, výchova a vzdělání kvalitních zaměstnanců, nejen řidičů a záchranářů, ale některé záchranky rozjely i programy na vzdělávání vlastních mladých lékařů. Vždyť pokud chceme získat a udržet kvalitní zaměstnance, je třeba jim dát jistotu a dobré podmínky pro jejich práci. Byla by škoda, aby se zhoršila kvalita poskytování přednemocniční neodkladné péče, která tu roky byla budována lidmi typu seriálového doktora Jandery, kteří svoji práci dělali srdcem. Je to výzva především pro politiky a odpovědné lidi, jak chtějí naložit s kvalitním zaměstnancem. Jestli je pro ně cílem kvalitní péče o nemocné a zraněné, nebo je pro ně zaměstnanec jen „kus hadru“. Již dávno neplatí fráze, kterou jsme zaslechli někdy asi všichni, že za branou čekají na naši pozici další lidé.

Program konference najdete ZDE a také níže jako soubor ke stažení.

Záznam brífinku po konferenci najdete na: https://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=1201

Foto Jana Hnyková a Senát

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 13. 11. 2023 / 10:53

Záchranáři ze třinácti krajů jednali v Karlových Varech

Ve dnech 8. a 9. listopadu 2023 se v Karlových Varech sešli zástupci odborových organizací ze záchranek, tedy sekce zdravotnických záchranných služeb. Přijeli z třinácti krajů České republiky.

Aktuality 17. 10. 2023 / 21:13

Kde najdeme finanční prostředky pro zdravotnictví?

Vyslechl jsem povzdech záchranáře: „Tak jsem zase prohrál. 5:0, pět opilců, žádný pacient (ne! po letech ve výjezdu pro mě opravdu není opilec pacientem).

Načíst další
 
Napište nám