Ne úsporným opatřením

Kampaně Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) 1000 pracovišť veřejných služeb proti úsporným opatřením ve veřejných službách se aktivně účastnila i Česká republika.

Dne 14. října 2013 Evropská komise odkryla svou kladnou politickou linii ve vztahu k úsporným opatřením ve veřejných službách. Navzdory tomu, že bylo a je voláno po zastavení úsporných opatření, Evropská komise realizuje opačné kroky.

Existuje zásadní nesouhlas mezi evropskými odbory a evropskými institucemi o dopadech úsporných opatření na ekonomiky států, obyvatele a zaměstnance.

Statisíce lidí přestalo vidět vyhlídky na lepší život, protože jejich pracovní místa byla zrušena. Miliony lidí se potýkají se zmrazením, nebo snížením mezd, a to po několik let. Platy byly v průběhu let sníženy i o více než o 20 %.

Lidem se ze strany Evropské komise sděluje, že prohlubující se nerovnost mezi lidmi a dlouhodobé vyloučení z aktivního života způsobila „ekonomická krize“.  

Evropská komise také zveřejnila sdělení o sociálním rozměru hospodářské a měnové unie, jakož i sdělení pro zjednodušení právních předpisů s názvem REFIT – Fit pro růst. Evropská komise nebere v úvahu utrpení způsobené úspornými opatřeními, jako jsou rostoucí nezaměstnanost, chudoba, zvýšení útoků na pracovní práva. Evropská komise se nechystá dělat něco pro posílení sociálních práv pracovníků. Tento postoj podkopává odvětvový sociální dialog.

Evropští odboráři připomínají, že nejde pouze o účinek krize, ale především jde o dopady špatných politických rozhodnutí a úsporných opatření ve veřejných službách.

EPSU rozhodla pokračovat v kampani proti úsporným opatřením, odsoudila triky evropských vlád a institucí, aby za krizi platili zaměstnanci veřejných služeb.

Do kampaně Ne úsporným opatřením ve veřejných službách – 1000 pracovišť veřejných služeb proti úsporným opatřením ve veřejných službách se zapojily kromě našeho odborového svazu také OS hasičů, OS státních orgánů a organizací, OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR a OS UNIOS – viz fotografie.

Kampaň se konala formou e-mailů.

Tisíci e-maily byl osloven  prezident Evropské rady Herman Van Rompuy, prezident Evropské komise José Manuel Barroso, premiér dané evropské země, v našem případě premiér Jiří Rusnok.

Česká republika měla stanoven limit 25 e-mailů, které měly vždy stejné oslovení (viz níže), přílohu tvořila různá fotografie. E-maily byly zaslány v termínu před jednáním Evropské komise a Evropské rady, které se konalo ve dnech 24. a 25. října.

22. října 2013

Vážený pane presidente Evropské rady,

Vážený pane presidente Evropské komise,

Vážený pane předsedo vlády České republiky,

dovolte, abych jménem zaměstnanců, odborářů, veřejných služeb v České republice vyjádřila přesvědčení, že úsporná opatření, škrty, která byla realizována vůči veřejným službám v České republice, nepřináší ekonomický nárůst. Naopak úsporná opatření vedou k nárůstu chudoby, nezaměstnanosti a k nárůstu nerovného postavení mezi zaměstnanci. Negativní dopady pociťují především skupiny mladých lidí, seniorů a rodičů s malými dětmi.

Negativně působí na zaměstnance tlak na oslabení kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu.

Proto zasíláme obrázek zástupců zaměstnanců, kterým je vyjádřen nesouhlas se škrty prováděnými vůči veřejným službám.

Věříme, že na vyjádření zaměstnanců bude brán zřetel pro další Vaši práci a rozhodování evropských struktur. Veřejné služby je nutno rozvíjet pro ochranu a vývoj společnosti, ne je destabilizovat.

S pozdravem

Ivana Břeňková, členka Výkonného výboru EPSU za Českou republiku

Místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb ČR

Dne 25. října 2013 jednala Evropská komise, která stále trvá na svém správném postupu škrtů.

Evropští odboráři budou dále pracovat na argumentech k zastavení těchto škrtů ve veřejných službách. Evropští odboráři vidí jako nutné rozvoj investic, zvýšení zaměstnanosti, vzdělanosti.

Děkuji kolegyním a kolegům, kteří svou účastí při focení podpořili uvedenou kampaň proti škrtům. Odborový svaz je připraven na evropské úrovni dát svůj postoj najevo a aktivně se účastnit akcí proti dopadům škrtů ve veřejných službách.

Fota evropských odborářů, včetně českých, lze naleznete na: http://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157634120254518/

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám