Nejsme v tom sami, pomůže odborový svaz a případně i SUIP

V naší každodenní práci čas od času podléháme pocitu bezmocnosti a také osamělosti v boji za důstojné pracovní podmínky. Čím to je? Jsme většinou přesvědčeni o unikátnosti problému, před kterým stojíme. Kolegové na pracovišti ze strachu ztráty zaměstnání či jen stávajícího platového či mzdového ohodnocení raději přistupují na návrhy zaměstnavatelů, které směřují k likvidaci důstojných pracovních podmínek a k návratu do dob nevolnictví pod záminkou udržení zaměstnanosti, a to i za cenu obcházení platných zákonných norem.

Nenechme se však obalamutit. Jediným motivem zaměstnavatelů je udržet vysoké zisky, zachování množství disponibilních prostředků pro realizaci investic, kvůli zvyšování hodnoty majetků společností. A co je úplně nejhorší, aby se neznelíbili politickým představitelům rozhodujícím o bytí či nebytí. Pokud návrhy směřující ke zhoršení důstojných pracovních podmínek nejsou dostačující, stejně zaměstnavatelé přistoupí k propouštění a učiněné ústupky jsou v platnosti i u zbylých zaměstnanců.

Dost už bylo tohoto způsobu řešení problémů, vyplývajících z neschopnosti managementů našich zaměstnavatelů. V roce 1989 jsme cinkali klíči, abychom žili ve svobodné společnosti. Proto není jediný důvod, abychom měli 3x horší podmínky než ve starých zemích EU. Zaměstnavatelé nejsou naši stvořitelé, oni si jen kupují naši práci a je již na čase ukázat naši skutečnou cenu.

Jsme zaměstnáni v sektoru, který nelze provozovat bez naší práce, a proto je mnohem důležitější, abychom měli výborné pracovní podmínky a nebyli jsme na posledním místě v řešení priorit, někde za řešením problémů s okny, odvozem odpadu atd. Naše kvalitní pracovní podmínky a spokojenost zajistí i kvalitní péči o naše klienty a pacienty a růst jejich spokojenosti.

Na posílení naší pozice, co by zástupců zaměstnanců, máme k dispozici nejen naši komunitu odborového svazu, ale i významného partnera v podobě Státního úřadu inspekce práce (SUIP). Pro úspěšnost našeho boje za dodržování pracovního práva je však zásadní nebát se poskytnout velmi konkrétní podklady a nebát se zastrašování zaměstnavatelů. Pro účinnou a efektivní spolupráci je ale třeba v rámci našeho svazu postupovat jednotně a nejprve vše zkonzultovat s našimi inspektory BOZP a právníky. K našemu podnětu pro prošetření SUIP je nutné dát nejlépe fyzické důkazy či návod, kam mají inspektoři zacílit. Poté kontrola nepůjde jen formálně po dokumentech, které v drtivé většině zaměstnavatelé mívají v pořádku, ve skutečnosti ale neodpovídají realitě na pracovištích. Nesetkáme se také pak s konstatováním o nepotvrzení pochybení na straně zaměstnavatele při provedené kontrole SUIP. Sankce za porušení pracovního práva ze strany zaměstnavatele nejsou malé a mohou mít i podobu zákazu nabírání zaměstnanců z úřadu práce či odebrání živnostenského oprávnění včetně vysokých peněžních sankcí a poškození dobrého jména.

Dost bylo ústupků, ekonomice se daří a pro podporu stabilního růstu je nutné, aby se dařilo i nám zaměstnancům co by spotřebitelům.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám