Nejsme v tom sami, pomůže odborový svaz a případně i SUIP

V naší každodenní práci čas od času podléháme pocitu bezmocnosti a také osamělosti v boji za důstojné pracovní podmínky. Čím to je? Jsme většinou přesvědčeni o unikátnosti problému, před kterým stojíme. Kolegové na pracovišti ze strachu ztráty zaměstnání či jen stávajícího platového či mzdového ohodnocení raději přistupují na návrhy zaměstnavatelů, které směřují k likvidaci důstojných pracovních podmínek a k návratu do dob nevolnictví pod záminkou udržení zaměstnanosti, a to i za cenu obcházení platných zákonných norem.

Nenechme se však obalamutit. Jediným motivem zaměstnavatelů je udržet vysoké zisky, zachování množství disponibilních prostředků pro realizaci investic, kvůli zvyšování hodnoty majetků společností. A co je úplně nejhorší, aby se neznelíbili politickým představitelům rozhodujícím o bytí či nebytí. Pokud návrhy směřující ke zhoršení důstojných pracovních podmínek nejsou dostačující, stejně zaměstnavatelé přistoupí k propouštění a učiněné ústupky jsou v platnosti i u zbylých zaměstnanců.

Dost už bylo tohoto způsobu řešení problémů, vyplývajících z neschopnosti managementů našich zaměstnavatelů. V roce 1989 jsme cinkali klíči, abychom žili ve svobodné společnosti. Proto není jediný důvod, abychom měli 3x horší podmínky než ve starých zemích EU. Zaměstnavatelé nejsou naši stvořitelé, oni si jen kupují naši práci a je již na čase ukázat naši skutečnou cenu.

Jsme zaměstnáni v sektoru, který nelze provozovat bez naší práce, a proto je mnohem důležitější, abychom měli výborné pracovní podmínky a nebyli jsme na posledním místě v řešení priorit, někde za řešením problémů s okny, odvozem odpadu atd. Naše kvalitní pracovní podmínky a spokojenost zajistí i kvalitní péči o naše klienty a pacienty a růst jejich spokojenosti.

Na posílení naší pozice, co by zástupců zaměstnanců, máme k dispozici nejen naši komunitu odborového svazu, ale i významného partnera v podobě Státního úřadu inspekce práce (SUIP). Pro úspěšnost našeho boje za dodržování pracovního práva je však zásadní nebát se poskytnout velmi konkrétní podklady a nebát se zastrašování zaměstnavatelů. Pro účinnou a efektivní spolupráci je ale třeba v rámci našeho svazu postupovat jednotně a nejprve vše zkonzultovat s našimi inspektory BOZP a právníky. K našemu podnětu pro prošetření SUIP je nutné dát nejlépe fyzické důkazy či návod, kam mají inspektoři zacílit. Poté kontrola nepůjde jen formálně po dokumentech, které v drtivé většině zaměstnavatelé mívají v pořádku, ve skutečnosti ale neodpovídají realitě na pracovištích. Nesetkáme se také pak s konstatováním o nepotvrzení pochybení na straně zaměstnavatele při provedené kontrole SUIP. Sankce za porušení pracovního práva ze strany zaměstnavatele nejsou malé a mohou mít i podobu zákazu nabírání zaměstnanců z úřadu práce či odebrání živnostenského oprávnění včetně vysokých peněžních sankcí a poškození dobrého jména.

Dost bylo ústupků, ekonomice se daří a pro podporu stabilního růstu je nutné, aby se dařilo i nám zaměstnancům co by spotřebitelům.

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám