Odboráři jednali s ministrem Jurečkou o zvýšení platových tarifů

Zástupci odborářů z veřejných služeb a veřejné správy se spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a místopředsedou ČMKOS Jiřím Vaňáskem opět sešli na jednání kvůli zvýšení platových tarifů zaměstnancům ve veřejných službách a státní správě, a to 4. června s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou 4. června. Žádost o jednání se zástupci koalice byla opakovaně zaslána premiérovi, ale ten mlčí.

K jednání byl Ministerstvem práce a sociálních věcí zpracován podklad, který obsahoval 40 stran tabulek a statistických údajů k možným úpravám platových tarifů. Podklad jsme obdrželi necelých 26 hodin před jednáním.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka zahájil jednání, okomentoval předložený materiál a seznámil odboráře s návrhy MPSV na možnou úpravu platů v letošním roce. Úvodem jednání sdělil, že on není ten, kdo by platy nechtěl zvýšit, ale v koalici zatím na zvýšení platů není shoda, přesto se pokusí vyvolat koaliční jednání, a to i za účasti odborů. Je si vědom toho, že souhrn inflace od roku 2020 do roku 2023 dosahuje skoro 36,5 %.

Mzdy reálně klesly všem zaměstnancům, ale v některých tabulkách je pokles reálné mzdy enormní. Nejhůře dopadli zaměstnanci, kteří jsou odměňováni podle přílohy č. 1 a podle nařízení vlády o odměňování zaměstnanců ve státní službě. Propad jejich reálných mezd se pohybuje okolo 21 %.

MPSV tedy navrhuje, že by se přednostně jednalo o úpravě přílohy č. 1 a nařízení vlády, kterým se určují platy zaměstnanců ve státní službě. Nutné je jednat také o pedagogických pracovnících, kteří podle jeho informací vlivem nezvýšení tarifů v mnoha případech neobdrželi letos žádné navýšení platů.

Podle statistických údajů se letos v prvním čtvrtletí zvyšovaly platy ve zdravotnictví a v sociálních službách u sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči. Problém by také byl ve zdravotnictví, kde je zvýšení platů navázané na úhradovou vyhlášku.

Požadavek odborů na zvýšení platů o 15 % zaznamenal.

Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl, že poslední jednání k platům proběhlo dne 7. listopadu 2023 a zde bylo odborům přislíbeno, že o platech a jejich zvýšení v letošním roce se bude jednat s koalicí nejpozději v únoru. Žádost o jednání odboráři opakovaně zaslali premiérovi a nic, nepřišla žádná odpověď, takže děkuje alespoň za toto jednání. Návrh odborů je zvýšit tarify všem zaměstnancům ve veřejných službách a státní správě, a to úpravou ve všech nařízeních vlády, včetně bezpečnostních sborů, a to o 15 %. Tento návrh je reakcí také na aktuální situaci, kdy je skoro 168 000 zaměstnanců pod úrovní minimální mzdy.

Mluvčí odborových svazů veřejných služeb Pavel Bednář potvrdil, že všechny svazy trvají na zvýšení tarifů o 15 procent.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková připomněla, že s panem ministrem jednala již v březnu, kde jsme vznesli požadavek na úpravu platových tarifů pro zaměstnance v příloze č. 1, 2 a ve státní službě. Úprava přílohy č. 1 je požadována spolu s odbory také zaměstnavateli. Původní požadavek byl zvýšit tarify o 5 % od 1. 4., což se nestalo. Ministerstvo následně počítalo s úpravou od 1. 7., což se evidentně už nestane také. Takže reálný termín pro úpravu platových tarifů je zřejmě od 1. 9. 2024. Návrh na zvýšení o 15 procent od 1. 9. je jen minimem. Za náš odborový svaz požadujeme upravit všechny přílohy. Příloha č. 2 – platy sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči by neměla být ekonomickým problémem, zvyšuje se příspěvek na péči a také úhrady uživatelů. S navýšením tarifů v příloze č. 2 souhlasili na jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky začátkem roku i zaměstnavatelé, a to za podmínky zvýšení úhrad ve vyhlášce a příspěvku na péči. K oběma zvýšením došlo.

Zvýšení tarifů v příloze č. 3 – zdravotníci a v příloze č. 4 – lékaři jsme za odbory požadovali upravit již v prosinci loňského roku. Bylo nám sděleno, že vzhledem k tomu, že nedojde k úpravě platových tarifů pro žádné skupiny zaměstnanců, tak s vládou dohodnuté navýšení platů musí směřovat do nenárokových složek.

Situace dopadla tak, že v mnoha nemocnicích není zvýšení realizováno formou navýšení osobních příplatků, ale odměn, nebo jako zvláštní přípatek, který dokonce, dle našeho názoru, odporuje zákoníku práce. Ve zdravotnictví finanční prostor na úpravu platových tarifů je, navíc k navýšení financí na nenárokové složky došlo i v roce 2023.

Za odbory trváme na zvýšení tarifů také pro zdravotníky a lékaře. Zvýšení tarifů navíc zjednoduší jednání o novém zákoně o odměňování zdravotníků.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík sdělil, že i ve školství je finanční prostor na zvýšení tarifů. Pokud k tomu nedojde, tak vyjádřil obavu, že nebude naplněn zákon o odměňování pedagogů.

Předseda Odborového svazu hasičů Jiří Jílek sdělil, že příslušníci bezpečnostních sborů se v průměru propadli ve svých reálných příjmech o více než 18 %. Za hasiče je návrh na zvýšení tarifů o 15 % nepodkročitelný. Připomněl, že hasiči přišli o příspěvek na stravu, stále není dořešeno a hasiči houfně odcházejí. Je třeba, aby stát situaci řešil. Máme jak vnější, tak vnitřní obranu.

Kolegyně z kultury Dagmar Jelínková zdůraznila, že v i v kultuře je tristní situace. Zaměstnanci měli dostat navýšení platů do netarifních složek ve výši 4 %, nedostali nic. Den před jednáním se zástupci z kultury setkali se zástupci krajů a obcí a také oni podporují zvýšení přílohy č. 1.

Předseda ČMKOS Josef Středula připomněl, že vláda nejenže nezvýšila tarify, ale také zaměstnancům sebrala přes konsolidační balíček 1 % z FKSP a přikázala, že půl procenta musí zaměstnanci povinně svěřit penzijním fondům. Odbory s tímto dlouhodobě nesouhlasí, požadujeme změnu zákona.

Ministr Marian Jurečka v úplném závěru jednání sdělil, že MPSV zašle odborům návrh na úpravu platových tarifů, který by měl být realizován od 1. 9., a pokusí se dohodnout jednání s vládní koalicí.

 

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám