Odboráři jednali s ministryní Marksovou o platech a dalších aktuálních otázkách

V úterý 25. února se sešla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová s předsedy odborových svazů zastupujících veřejné služby a veřejnou správu a s místopředsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Václavem Píclem. Schůzky se dále zúčastnili náměstek ministryně Petr Šimerka a vedoucí právního oddělení ČMKOS Vít Samek.

Jednání zahájila ministryně práce a sociálních věcí, která přítomné odboráře přivítala a deklarovala, že MPSV je připraveno s odbory jednat a rozvíjet sociální dialog.

Místopředseda ČMKOS Václav Pícl poděkoval za přijetí a představil ministryni přítomné představitele odborových svazů. Poté již probíhalo jednání v ryze pracovním duchu. Václav Pícl přednesl ministryni okruh problémů, které odbory chtějí řešit jako prioritní, a předal paní ministryni písemné podklady.

V této souvislosti připomněl devastaci systému odměňování, kterou odstartoval v roce 2011 ministr Drábek. Od 1. 1. 2012 se v nařízení vlády objevila možnost zavést tzv. pásmové odměňování. Odbory proti této formě odměn vždy protestovaly a jejich první požadavek je tento způsob určení platového tarifu vrátit do původní podoby – s některými výjimkami, o kterých bude následně hovořit předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a zástupce Herecké asociace JUDr. Vladimír Petříček. Odbory by velmi uvítaly, aby změna nařízení vlády byla provedena k 1. 7. 2014.

Místopředseda ČMKOS dále připomněl, že poslední zvyšování (valorizace) tarifních platů proběhla v roce 2009. Prioritou odborů je, aby byla k prvnímu lednu 2015 zvýšená tarifní tabulka, a to minimálně v rozsahu, který bude kompenzovat pokles reálných platů mezi roky 2011 až 2013. V souvislosti se zvýšením platů je základním požadavkem odborů, aby bylo toto navýšení kryto finančními prostředky.

Dalšími body jednání, o kterých chtějí odbory hovořit, jsou návrhy na úpravu nového občanského zákoníku a služební zákon.

Předseda OS státních orgánů a organizací Jan Rovenský připomněl historii přijetí změny v nařízení vlády k zavedení pásmového odměňování a její dopady na státní úředníky a na zaměstnance úřadů práce. Odborům se nelíbí ani možnost odměňování státních úředníků smluvními platy.

Předsedkyně Dagmar Žitníková navázala na oba řečníky a připomněla původní smysl pásmového odměňování: mělo umožnit zvýšit některým zaměstnancům plat. V minulém období však bylo pásmové odměňování zneužito v neprospěch zaměstnanců, a i proto OS požaduje, aby byl z nařízení vlády vypuštěn odstavec, který umožňuje použít pásmové odměňování ve zdravotnictví pro zaměstnance zařazené do 6. a vyšší platové třídy. Žitníková zároveň připomněla tristní situaci v odměňování zaměstnanců v sociálních službách, předala paní ministryni dopis (viz níže jako soubor ke stažení) a požádala o samostatné jednání k možnosti zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách.

JUDr. Vladimír Petříček z Herecké asociace požádal ministryni o další změnu v nařízení vlády. Herecká asociace má se zavedením pásmového odměňování obdobnou zkušenost jako ostatní, a proto považuje za velmi důležité, aby byl v nařízení vlády uveden jeho původní smysl: že posuny v tabulce je možné provádět pouze směrem nahoru a zaměstnanec má nárok minimálně na platovou třídu podle počtu odpracovaných let. 

Ministryně Michaela Marksová reagovala na návrhy odborů s tím, že situace je velmi složitá, že v letošním roce je problém s financemi, ale že se samozřejmě pokusí hledat východiska a řešení.

Odbory k informaci o nedostatku financí vznesly námitku, že byl zvýšen objem peněz pro zaměstnance napojené na státní rozpočet o 2 % a že zaměstnanci uvítají jistotu v podobě zvýšeného tarifu a možného nevyplacení odměn.

Náměstek ministryně Petr Šimerka požádal, aby odbory své požadavky zaslaly písemně jako stanovisko ČMKOS.

JUDr. Vít Samek seznámil ministryni s tím, že některé části nového občanského zákoníku nejsou jednoznačně vykládány, což způsobuje problémy jak odborům, tak zaměstnavatelům a také neziskovému sektoru. Jedná se zvláště o úpravu organizací majících statut veřejné prospěšnosti. 

Ministryně Michaela Marksová přislíbila, že i když tento problém patří spíše do gesce legislativy a ministerstva spravedlnosti, tak bude podnět odborů řešit ve spolupráci s ostatními ministry.

Materiály k problematice služebního zákona byly ministryni předány písemně.

Závěrem ministryně Michaela Marksová poděkovala odborářům za podněty a sdělila, že se těší na další setkávání a spolupráci.

K požadavku na schůzku se zástupci našeho odborového svazu zaznělo, že prvních 14 dnů v březnu je paní ministryně mimo ČR. Jednání k sociálním službám se zúčastní i její náměstkyně Zuzana Jentschke Stöcklová, takže je potřeba najít společný termín přes sekretariát ministryně, a to zřejmě ve druhé polovině března.

O jednání a jeho výsledku vás budeme informovat.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám