Odboráři jihomoravské ZZS a předsedkyně Žitníková jednali s hejtmanem Haškem

V úterý 9. srpna se setkali zástupci odborů a zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje s vedením kraje, aby společně řešili dlouhodobě problematickou situaci na ZZS.

Jednání zahájil hejtman Michal Hašek, který představil přítomné zástupce kraje a krajského úřadu. Vzhledem k tomu, že hejtman považuje situaci za závažnou, tak se jednání mimo náměstka hejtmana zodpovědného za oblast zdravotnictví Mgr. Marka Šlapala, zúčastnil i radní Ing. Antonín Tesařík. Za krajský úřad byli přítomní ředitelka Krajského úřadu JUDr. Věra Vojáčková, MPA, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Oto Lipovský, vedoucí kontrolního a právního odboru JUDr. Roman Heinz a poradkyně hejtmana Stanislava Slavíková.

Za odborové organizace a zaměstnance zdravotnické záchranné služby vystoupili předseda odborové organizace Bohuslav Zrza, předseda odborové organizace Michal Vlk, místopředseda odborové organizace Stanislav Feit, vedoucí lékařka výjezdového stanoviště Ponava MUDr. Eva Freyová, řidič záchranář David Lampart, řidič Miroslav Dlouhý a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková.  

Úvodem jednání hejtman Hašek sdělil, že považuje situaci za vážnou, nebere na lehkou váhu vyhlášenou stávkovou pohotovost a je připraven s odbory jednat i několik hodin, abychom dospěli ke společnému závěru.

Zástupci odborů zopakovali důvody vyhlášení stávkové pohotovosti:

● Selhala komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Přestože odboráři a lékaři opakovaně jednoznačně vyjádřili své připomínky k situaci v organizaci, své názory a požadavky, nedočkali se porozumění.

● Zaměstnavatel dlouhodobě praktikuje chybnou personální politiku, především léta neřeší problém odchodu lékařů a dalšího personálu z organizace kvůli špatné firemní kultuře. Tu výrazně ovlivňuje například kontrolní činnost zprostředkovaná inspektory provozu bez jejich dostatečného odborného kreditu.

● Zaměstnavatel špatnými rozhodnutími, která se týkala rušení některých výjezdových základen a přesouvání hranic spádovosti, zavinil odchod lékařů a zvýšil riziko možných negativních dopadů na pacienty.

● Zaměstnavatel dlouhodobě neřešil příčiny odchodu zkušených lékařů a nyní se špatná personální situace (nedostatek lékařů) řeší až po zásahu kraje, od něhož poputují do rozpočtu ZZS milionové dotace na nábor nových lékařů.

● Ředitel se pohrdavě vyjadřoval na adresu odborářů a dalších zaměstnanců.

Dále odbory zopakovaly, co požadují:
● Aby zřizovatel provedl výměnu managementu organizace, a tím docílil změny firemní kultury organizace, stabilizoval personální situaci a zlepšil vztahy na pracovišti.

● Aby zřizovatel tímto krokem zajistil předpoklady pro profesionálně i lidsky kvalitní vedení ZZS, které je základním předpokladem, proto, aby zaměstnanci dobře zvládali svoji náročnou a stresující práci, v níž na jejich správných, přesných a rychlých rozhodnutích závisí zdraví a životy pacientů.

Odboráři zdůraznili, že jsou přesvědčeni, že je společným zájmem zúčastněných, aby Zdravotnická záchranná služba fungovala kvalitně pro obyvatele kraje a také aby její zaměstnanci měli vytvořené příznivé podmínky pro svoji náročnou práci.

Jednotlivé body odboráři následně rozvedli na konkrétních případech porušování pracovněprávních předpisů, nerovného přístupu k zaměstnancům, problémům s pokrytím zdravotní péče posádkami RLP v rámci kraje a problémům s prací inspektorů provozu.

Hejtman Michal Hašek na základě podaných informací odborům navrhl: „Další kroky Jihomoravského kraje budou následující: na základě výsledků dnešního jednání a po poradě v krajské koalici vyšle ředitelka krajského úřadu počínaje zítřkem na moji žádost mimořádnou kontrolu do Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Kontrola bude komplexní a bude se týkat interních předpisů a dodržování pracovněprávních předpisů, kolektivní smlouvy, dotkne se také ekonomiky, ale primárně půjde o věci, které označují odboráři.“

Výsledky kontroly dostanou odbory k dispozici.

Dodal, že vedení ZZS bude mít samozřejmě právo vyjádřit se k výsledkům kontroly.

Očekávám, že finální zpráva bude na stole vedení kraje nejpozději na konci srpna při dodržení všech lhůt podle zákona o státní kontrole,“ uvedl hejtman Hašek s tím, že dnes také jednalo předsednictvo krajské tripartity. Hejtman po provedené kontrole svolá Radu hospodářské a sociální dohody a na ní dostanou možnost vyjádřit se obě strany, tedy jak odboráři, tak vedení příspěvkové organizace ZZS JMK.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková závěrem jednání požádala hejtmana, aby v zájmu zklidnění situace vyzval pana ředitele Ing. Klusáka, ať skončí s hledáním počtů nebo osob, které podepsaly stávkovou pohotovost. Stávková pohotovost není stávka. Připomněla také, že cílem stávkové pohotovosti je upozornit na dlouhodobě neřešený problém a zajištění péče o pacienty zůstává i pro zaměstnance, kteří souhlas s vyhlášením stávkové pohotovosti podepsali, zásadní prioritou. 

V den jednání odborů s hejtmanem Haškem jednala v Praze výkonná rada odborového svazu, která přijala na podporu požadavků odborářů následující usnesení:

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR vyjadřuje podporu stávkové pohotovosti odborových organizací působících na Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje a je připravena v případě nedohody podpořit kolegy vyhlášením stávkové pohotovosti odborového svazu. 

Foto Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám