Odboráři z veřejných služeb a správy jednali s premiérem a ministry o zvýšení platů

V pondělí 9. července se na společném jednání sešli odboráři a zaměstnavatelé s vládní stranou, aby projednali růst platů pro zaměstnance veřejných služeb a veřejné správy. Jednání se za vládní stranu zúčastnili jak „staří“, tak „noví“ zástupci. Z původní vládní delegace byl přítomen premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová. Nově se jednání zúčastnil vicepremiér Jan Hamáček a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál.

Odborovou delegaci vedl předseda ČMKOS Josef Středula, za svazy byli přítomní Dagmar Žitníková (OSZSP ČR), Anna Machová (OS pracovníků kultury a ochrany přírody), Markéta Seidlová (Českomoravský OS pracovníků školství), Pavel Bednář (OS státních orgánů a organizací), Zdeněk Jindřich Oberreiter (OS hasičů) a Milan Štěpánek (Nezávislý OS Policie ČR).

Jednání o růstu platů v podstatě začalo znovu. Noví členové vlády se musí seznámit s návrhy odborů, stavem přípravy státního rozpočtu a připravit podklady pro další kolo jednání. Odbory zopakovaly své návrhy: chtějí zvýšit tarifní tabulky o 10 % a zrušit základní tabulku.

Premiér Andrej Babiš sdělil, že chtějí přidávat diferencovaně a nechtějí plošné zvýšení.

Ministryně Schillerová uvedla, že chce, aby byly posílené motivační složky odměňování, nicméně je si vědoma, že když se přidělují odměny, tak to neprobíhá vždy transparentně a větší odměny dostává jen někdo. Zdůraznila, že je nutné počkat na makroekonomickou predikci Ministerstva financí, která bude veřejnosti představena zřejmě okolo 20. července a která může ovlivnit rozhodování ve věci navýšení platů.

Jan Hamáček a Petr Krčál konstatovali, že je nutné platy zvýšit. Bez toho, aby byla státní správa konkurenceschopná v platech, není možné zabezpečit kvalitní pracovníky.

Josef Středula zdůraznil, že je nutné posílit tarify, jde o finanční jistotu zaměstnanců. Původně vládou navrhované zvýšení tarifů je pro odbory zásadně nepřijatelné, zvýšení by nepokrylo ani inflaci.

Markéta Seidlová připomněla vládní prohlášení a závazek zvýšit platy zaměstnancům ve školství. Pokud to vláda myslí vážně a chce zvýšit platy i nepedagogickým pracovníkům, tak není možné, aby navrhovala tak nízké zvýšení.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se znovu vrátila k závazku premiéra na zvýšení platů ve zdravotnictví a zopakovala požadavek na dodržení původních dohod. Pokud by se měly zvýšit jen platy sester a dalších zdravotníků ve směnách, tak to vyvolá v nemocnicích obrovské pnutí a neklid. Stávající koncept navíc úplně zapomněl na další zaměstnance, například na záchranné služby a ambulantní zařízení.

S návrhem, jak je předložen, odbory zásadně nesouhlasí.

Znovu také poukázala na problém zvláštního příplatku a zajištění jeho nárokovosti v nemocnicích, které fungují ve formě obchodních společností.

V sociálních službách je situace ještě tristnější, zaměstnanci v tomto resortu se v odměňování stále dělí o poslední místo se zaměstnanci kultury. Průměrný příjem zaměstnance v sociálních službách je 5500 Kč pod průměrnou mzdou.

Zvýšení platů a mezd je ovšem nutné řádně finančně zajistit. Bohužel jsme opět v situaci, kdy se v návrhu státního rozpočtu opět nepočítá se zvýšením financí na dotace pro poskytovatele sociálních služeb, s čímž odbory zásadně nesouhlasí.

Pokud vláda chce opravdu zvýšit platy zaměstnanců v sociálních službách, kultuře a nepedagogům, tak jak deklaruje ve svém programovém prohlášení, nejlepším řešením je zrušit tabulku č. 1, a tím posílit nejhůře odměňované pracovníky ve veřejných službách.

Anna Machová připomněla, že zaměstnanci v kultuře jsou podhodnocení dlouhodobě a navíc jde o úzce specializované profese, které dnes nacházejí uplatnění na trhu práce kdekoliv.

Za zaměstnavatele vystoupil výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR Petr Hanuš, který podpořil požadavek na zrušení tabulky č. 1, ovšem za předpokladu řádného profinancování.

Závěr jednání: MPSV připraví během týdne materiál variantního řešení možného navýšení platů v celém veřejném sektoru, tedy i státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů. Všechny strany se shodly na tom, že je potřebné dojít ke vzájemné dohodě do poloviny srpna.

Foto autorka

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám