Odborový svaz oceňuje navrhované změny v zákoně o sociálních službách

 Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo dva „kulaté stoly“ k novele zákona o sociálních službách. Prvního jednání se 11. června zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková, druhý kulatý stůl absolvovala 20. června předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Na obou jednáních byly představené zásadní navrhované změny.

MPSV navrhuje novelu na následujících třech pilířích:

1) Stanovení optimální kapacity služeb v kraji – plány kapacit budou reagovat na demografický vývoj, plány budou i nadále vytvářet kraje ve spolupráci s obcemi.

2) Jednotný systém úhrady – stanovení jednotných nákladů na služby – podle velikosti a podoby zařízení, složení klientů či personálu.

3) Dotace poskytované na tři roky, výše částky stanovená jako mandatorní výdaj státního rozpočtu, k dotacím se stanoví povinný podíl na financování pro kraje a obce – stát 85 % kraje 10 %, obce 5 %.

Další navrhované úpravy:

– zavedení kontroly,

– možnost přezkumu rozhodnutí,

– zjednodušení standardů,

– snížení administrativy,

– pomoc pečujícím,

– nová služby – sociální hospic.

Odborový svaz s navrhovanými principy změn v podstatě souhlasí.

● Předvídatelné financování a místo dotací podle kritérií nastavenou platbu odborový svaz prosazuje od vzniku zákona o sociálních službách. Současný systém dotací je nepředvídatelný, každý rok se podle toho, kdo je zrovna v politické reprezentaci, více či méně „handrkujeme“ o peníze, které jsou potřeba. Pokud se podaří zásadní změna ve financování, tak to bude velký přínos pro všechny aktéry.

Nový systém však musí odrážet skutečnou potřebu sociálních služeb. Není možné, aby byl primárně nastaven jako podfinancovaný. Letošní „hádání se o peníze“ by mělo být poslední.

● Další navrhovaná změny jsou pro odbory také přínosem. Odborový svaz opakovaně prosazoval plány na rozvoj všech služeb (samozřejmě i pobytových), vytvoření centrálních registrů a plánování rozvoje všech kapacit podle skutečné potřeby.

● Odborový svaz zdůrazňuje, že nediskriminační přidělování financí je základem. Připomíná, že byl jediný, kdo vystupoval proti nastavení směrných čísel pro financování sociálních služeb do zákona.

Nyní odborový svaz vyčká na předložení jednotlivých paragrafů a v rámci legislativního procesu uplatní své připomínky.

Odborový svaz dlouhodobě chce, aby sociální služby fungovaly jako základní prvek pomoci lidem v tíživé sociální situaci a také aby byly přívětivé pro ty, kteří služby poskytují – pro zaměstnance.

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám