Odbory a zaměstnavatelé jednali se Sobotkou, Němečkem a Běhounkem

O aktuální situaci ve zdravotnictví jednali v pátek 2. května odbory a zaměstnavatelé s premiérem Bohuslavem Sobotkou, ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem a předsedou zdravotní komise krajů Jiřím Běhounkem. Schůzka byla svolána, aby se přítomní věnovali aktuálním problémům a dohodli se na dalším postupu.

Jednání, které bylo velmi konstruktivní a věcné, zahájil premiér Bohuslav Sobotka. Sdělil, že vláda má zdravotnictví jako jednu z priorit a chce problémy, které se nashromáždily za poslední roky pravicových vlád, řešit. Prvním krokem ke stabilizaci zdravotnictví je kompenzace výpadku poplatků nemocnicím. Premiér vyzval přítomné, aby ho seznámili se svými názory a s návrhy na řešení problémů.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková sdělila, že odbory vítají kompenzaci poplatků, ale že situace v nemocnicích a řešení problémů jsou daleko složitější. Restriktivní opatření bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera, kdy se několik let snižovaly příjmy nemocnic z úhradových vyhlášek, zvýšení DPH a opatření České národní banky přinesly neblahé ovoce. Většina nemocnic je zadlužená, ve většině nemocnic se problémy s nedostatkem financí řešily na úkor zaměstnanců – buď se snížil jejich počet nebo se jim snížily odměny za práci. Odbory znovu apelují na nutnost popsat reálně stav nemocnic a najít i finanční řešení stávající situace.

Předsedkyně premiérovi zdůraznila, že situace je skutečně velmi vážná. Odborový svaz uspořádal dotazníkovou akci, ze které vyplynulo, že většina zdravotnických pracovníků se nemůže starat o pacienty tak, jak by chtěla a měla, a že zdravotníci, a to nejen lékaři, uvažují o odchodech z nemocnic.

Podle odborů je nutné urgentně řešit jak personální situaci, tak nenaplněné sliby zvýšení odměn za práci zaměstnancům nemocnic. Odbory za jednu z nynějších základních priorit považují vypracování zákona o neziskových nemocnicích a naplnění koaliční smlouvy, že zaměstnanci budou v těchto nemocnicích odměňováni platy. Předsedkyně Žitníková v této souvislosti upozorňuje, že naplnění zákona bude vyžadovat finance.

Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel navázal na slova Žitníkové a připomněl další problém – přesčasovou práci. Od 1. ledna skončila pro ČR evropská výjimka a lékaři odmítají, aby se jelo dál v původních kolejích. LOK-SČL požaduje, aby vláda splnila Memorandum podepsané ministrem Leošem Hegerem.

Za zaměstnavatele vystoupil místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala, který přinesl premiérovi písemný materiál. AČMN připomíná, že všude v Evropě je zdravotnictví chápáno jako veřejná služba, která má jednu z největších priorit a v tomto kontextu jsou i pro zaměstnavatele velmi důležité neziskové nemocnice.

Nelze najednou napravit všechny chyby a vyřešit všechny problémy. AČMN je připravena se na hledání řešení podílet. Ovšem finanční propad, který postihl nemocnice a zvláště následnou péči, je neoddiskutovatelný.

Zaměstnavatelé souhlasí s odbory, že je potřeba řešit narůstající krizi v personální situaci nemocnic. Není přece možné, aby Česká republika vychovávala odborníky pro jiné země.

Předseda zdravotní komise krajů a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek sdělil, že všichni vědí, že „ekonomická opatření“ bývalé vlády Petra Nečase sebrala zdravotnictví 30 mld. korun. Teď jsme v situaci, kdy se vše projevuje v plné nahotě.

Kraje mají zájem, aby nemocnice fungovaly, dávají do nich nemalé finanční prostředky. Některé problémy jsou však dlouhodobé a byly zaviněné už začátkem 90. let při transformaci zdravotnictví. Jako příklad uvedl situaci s praktickými lékaři a systém vzdělávání lékařů obecně, jehož deformaci dokončilo vzdělávání přes rezidenční místa.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček ve svém vyjádření podotkl, že resort přebral v kritickém stavu, problémy jsou všude. Ministerstvo se snaží postupně řešit nejkritičtější místa, příští týden by měla Poslanecká sněmovna schválit 2,1 mld. na kompenzaci výpadku zdravotnických poplatků.

Ministr předložil vládě také návrh opatření na stabilizaci zdravotnictví. Ze stabilizačních opatření již fungují ta první – na Ministerstvu zdravotnictví se již sešla přístrojová komise, ve které budou i zástupci odborů, aby se systémově začalo řešit technické vybavení.

Ministerstvo je připraveno pracovat na změně vzdělávání a chce začít hledat možnosti zvýšení kompetencí zdravotnických pracovníků, to ovšem za předpokladu zvýšení jejich finančního ohodnocení.

Ministr také předpokládá, že se začne s odbory jednat o zvýšení platových tarifů, a to v nejbližší době.

Stejně jako odbory a zaměstnavatelé vnímá i ministerstvo jako svoji prioritu neziskové nemocnice.

Závěrem se k situaci znovu vyjádřil premiér Sobotka. Připomněl, že vláda nyní řeší třetí sazbu DPH a chce také, aby se meziresortně začala řešit zdravotně sociální péče.

K tomu předsedkyně Žitníková poznamenala, že jedním ze zásadních problémů řešení zdravotně sociální péče jsou opět finance.

Úplně na závěr se zúčastnění dohodli, že je potřeba, aby se podobné jednání zopakovalo za účasti všech předsedů koaličních stran a aby se všichni společně shodli na zásadních prioritách. Premiér Sobotka toto jednání dohodne.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám