Opavští odboráři jednali o problémech v nemocnici s vedením OS a předsedou ČMKOS

Odbory ze Slezské nemocnice v Opavě pozvaly předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu, předsedkyni Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníkovou a místopředsedkyni svazu Ing. Ivanu Břeňkovou.

Na žádost  předsedkyně ZO OSZSP ČR ve Slezské nemocnici v Opavě Andrey Drexlerové přijali výše uvedení předsedové pozvání k setkání, které mělo za cíl zmapovat situaci mezi odborovou organizací a vedením Slezské nemocnice. Toto setkání se uskutečnilo dne 20. srpna 2014 v Opavě.

Předseda Středula toto pozvání velmi rád přijal i z toho důvodu, že sám pochází z našeho regionu, konkrétně z Hlučínska, a ke Slezské nemocnici má i osobní vazby. Komunikace naší základky s vedením zdravotnických odborů, zejména s Dagmar Žitníkovou, je dlouhodobě na velmi dobré úrovni, dá se říci až velmi přátelské. To se ovšem nedá říci o komunikaci naší základky s vedením nemocnice, která je téměř na bodu mrazu. To byl také i důvod našeho setkání.

Diskusi nad odborovými tématy jsme pojali neformálně mimo prostory nemocnice a zúčastnili se jí také členové výboru ZO v Opavě, předsedové ZO v Krnově a v Havířově, předseda ZO v Psychiatrické nemocnici v Opavě , předseda LOK MUDr. Dalibor Hudec a další pozvaní řadoví členové odborové organizace. Z velmi otevřené diskuse vyplynula řada dalších závažných problémů, takže jsme se už nebavili jen o nefungující komunikaci s vedením, ale také o závažných porušeních zákoníku práce. 

Dlouhodobě se nám nedaří o těchto problémech jednak jednat, ale hlavně je řešit. Odbory nejsou informovány o organizačních změnách, které zásadně zasahují do provozu nemocnice a mají bezprostřední vliv na její zaměstnance. Tyto změny jsou nám vesměs oznamovány jako konečné, ať už jde o přechod úklidu pod úklidovou firmu mimo nemocnici, zakázka na dodavatele osobního prádla či jeho praní.

Nesmyslně byl proveden personální audit, ač bylo už dlouho zřejmé, že Ministerstvo zdravotnictví bude činit kroky k nápravě personálního poddimenzování nemocnic. Z něj pak vyplynula data o počtu personálu, který by měl být propuštěn. Pan ředitel nás sice ujistil, že k propouštění nedojde, pak tedy nechápeme důvod zadání tohoto auditu, který jistě nebyl levný.

Toto vše ovlivňuje dlouhodobě náladu zaměstnanců nemocnice, pracujeme v atmosféře strachu a nejistoty. Jenže… neobsluhujeme stroje, ale pracujeme s nemocnými lidmi a jen těžko si lze představit, že stres a obava o práci člověka neovlivní.

Intranet – dnes téměř běžná věc ve velkých organizacích, ale pro naši základku je téměř nemožné tímto způsobem naše členy, ale také nečleny, informovat o dění v nemocnici.

Za úplně nejzávažnější však pokládáme porušování zákoníku práce. Dlouhodobě dochází k neproplácení přesčasových hodin, zaměstnancům jsou tyto hodiny převáděny do dalších měsíců a téměř na všech úsecích dochází k rušení plánovaných směn bez dohody na tomto kroku. Toto je stavěno jako příkaz nadřízeného. Rušení plánovaných dovolených za účelem upsání přesčasových hodin. Sestry si hodinu před plánovanou směnou volají, zda ji mají odsloužit, podle aktuálního počtu pacientů na oddělení.

Pod tlakem vedení nemocnice byli zaměstnanci dotlačeni k podpisu dohod o provedení práce, které slouží hlavně k práci přesčas. Ano, dohoda je svobodná volba dvou stran, ale bylo nám opakovaně sděleno, že přesčasy nebudou nikomu propláceny jinak než touto jedinou formou. Řada zaměstnanců na toto přistoupila, načež následně zjistila, že na jiných úsecích se přesčasové hodiny proplácejí zákonným postupem, tudíž i s příplatkem, nikoliv však nižší sazbou stanovenou v dohodách.

Na některých pracovištích dochází taktéž k bossingu, což vyústilo v dobrovolný i nedobrovolný odchod několika zaměstnanců.

Velkým problémem je doprava převozovými sanitkami. Řidiči sanitek jsou přetěžováni, v jejich práci panuje chaos, neboť kvůli převedení dispečinku do Krnovské nemocnice dochází ke značným zmatkům v trasách, neefektivní převozy vrcholí tím, že se v Praze potkají řidiči z obou nemocnic, kteří jeli pro stejného pacienta. Jen na dispečinku se během několika měsíců vystřídalo více než 10 dispečerů. Ti, kteří znali region, problematiku zdravotnictví i trasy, odešli a nahradili je noví, kteří v některých případech nejsou právě zárukou zvýšení efektivity dopravy, což bylo údajně hlavním důvodem tohoto kroku.

Problémy panují i na oddělení hemodialýzy, kde jsou sestry nuceny končit noční směnu ve dvě hodiny po půlnoci. Bohužel toto žádný zákon nezakazuje, ale minimálně by zde měla platit nějaká lidská slušnost a etika. Myslím, že takový odchod z práce v noci by nechtěl žádný vedoucí pracovník po své dceři nebo synovi. Jistě není třeba říkat, že ve dvě hodiny ráno už nejezdí ani městská hromadná doprava a žádný jiný odvoz z takovéto směny nikým zajištěn nebyl a není.

Po těchto zjištěních se všichni zúčastnění odebrali do nemocnice, kde Josef Středula s Dagmar Žitníkovou a Ivanou Břeňkovou navštívili za doprovodu pana ředitele některá oddělení.

Následovalo setkání se zaměstnanci nemocnice, kteří opět potvrdili vše, co jsem již výše popsala. Závěrem jsme byli ujištěni, že tato schůzka nebyla první a poslední, další že se uskuteční 23. 9. 2014 a budeme společně probírat, zda došlo k nápravě v problematických oblastech a ke zlepšení komunikace s vedením nemocnice.

Posledním bodem bylo jednání managementu nemocnice s hosty z Prahy, kde se probraly všechny zjištěné skutečnosti. Byli jsme ujištěni, že dojde ke změnám, a teď nezbývá než doufat, že k lepšímu. Na tom však musíme pracovat všichni a jsme opravdu zvědaví, zda se nám to podaří.

Za ZO OSZSP ČR ve Slezské nemocnici chci poděkovat jak panu Středulovi, tak paní Žiníkové a Břeňkové, že si udělali čas a přijali naše pozvání. Děkujeme i za cenné rady a pomoc při řešení problémů, kterých máme opravdu spoustu. 

P.S. Česká televize o návštěvě ve Slezské nemocnici odvysílala reportáž: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030820-udalosti-v-regionech

Po odvysílání reportáže a samotném jednání s vedením nemocnice došlo druhý den k okamžitému zrušení všech dohod ze strany nemocnice, a to údajně včetně dohod o provedení práce u zaměstnanců na LSPP. Toto zrušení bylo oznamováno lidem telefonicky, bez jakékoliv dohody, a některým bylo oznámeno, že jim budou tedy přesčasy umazány zrušením služeb nebo dovolené. Snažíme se o okamžitou schůzku s ředitelem nemocnice, protože takovýmto způsobem se neruší žádné dohody nikde. Opět nulová komunikace. A už vůbec nelze řešit přesčasovou práci a zákonný nárok na její proplacení dalším porušováním zákona.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám