OS dál požaduje dodržení slibu a 10% zvýšení platových tarifů a základních mezd!

V pondělí 4. června se v médiích objevila informace, že v příštím roce nedojde k plošnému zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví. Vycházela z výsledku dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi. Odborový svaz okamžitě nesouhlasně reagoval a zdůraznil, že nadále požaduje od 1. ledna 2019 zvýšení platových tarifů a základních mezd o 10 %. To znamená, že požaduje splnění slibu předcházející vlády, kde byl Andrej Babiš ministrem financí, i slibu, který dal premiér Babiš 4. května tohoto roku na jednání se 150 odboráři z nemocnic.

Tiskové prohlášení Asociace nemocnic ČR k výsledkům dohodovacího řízení o úhradách roku 2019 pro akutní a následnou lůžkovou péči:

Dne 31. 5. 2018 byla ukončena 1. fáze dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2019 u akutní a následné lůžkové péče. Přijetí dohody probíhalo velice složitě, bylo nutno z mnoha požadavků ustoupit, jak ze strany plátců a poskytovatelů, ale i jednotlivých členů obou stran.

Priorita byla dána podpoře celodenní péče, kterou tato lůžková zařízení poskytují a jejíž absence ohrožuje v České republice dostupnost péče, a proto bylo do dohody zakalkulováno navýšení směnného příplatku pro některé kategorie zdravotnických pracovníků směnného provozu. Dále je nutno, aby MZ spolu s MPSV zajistily právním předpisem navýšení směnného příplatku, pro vybrané kategorie zdravotnických pracovníků.

Zásadní podmínkou realizace dohody však je, že právním předpisem nebudou, paušálně zvýšeny sazby v platových tabulkách, neboť v tomto případě by zdroje zdravotních pojišťoven na takovéto navýšení nestačily a chybějící prostředky by pak musel zajistit stát.

     V Praze dne 1. 6. 2018

     Ing. Jaroslava Kunová, výkonný předseda ANČR

Prohlášení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR:

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky vítá zvýšení příplatků za směnnost o 5 000 Kč pro sestry a jeho rozšíření na další kategorie zdravotnických pracovníků, jak bylo představeno dne 4.5. 2018 na jednání zástupců odborů s premiérem Andrejem Babišem.

Za náš odborový svaz dále trvá požadavek na plošné zvýšení tarifních platů a mezd o 10 %, jak bylo mezi odbory a premiérem Andrejem Babišem veřejně dohodnuto dne 4.5. 2018 za účasti 150 odborářů z nemocnic. 

Jsme si vědomi toho, že další navýšení platů a mezd může být realizováno pouze za předpokladu uvolnění financí na toto navýšení a to je možné realizovat dvěma způsoby. Na posledním tripartitním jednání s Ministerstvem zdravotnictví jsme požádali o změnu zákona a další navýšení plateb za státní pojištěnce. Druhá možnost je ta, ke které se klonil zástupce Ministerstva financí, který sdělil, že by bylo konformnější na zvýšení platů a mezd použít rezervy zdravotních pojišťoven (asi 30 mld.). 

Dne 13. 6. 2018 je jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kde je zvyšování platů a mezd na programu. Ve věci zvyšování platů a mezd jsem už včera požádala o jednání premiéra Andreje Babiše.

Neumíme si představit, že by se platy nezvýšily lékařům a ostatním zaměstnancům, a to vzhledem k nabídce na trhu práce, kdy ve zdravotnictví chybí téměř všechny další profese. Důrazně upozorňujeme, že neřešení personálních problémů by mělo za následek další omezení poskytované zdravotní péče.

Stabilizace personálu a uvolnění financí na tuto stabilizaci je výsostně politické rozhodnutí. Neumíme si představit, že premiér nedodrží dohody.

     V Praze 4. června 2018

     Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP ČR

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám