Permanentní petiční a informační stan

Permanentní petiční a informační stan platformy Stop vládě stál ve dnech od 14. do 18. května 2012 v Praze na Smíchově, na velmi frekventovaném místě stanice metra Anděl. Občané zde mohli podepsat petici za odstoupení vlády a petici za přiznávání majetku politiků. Stan byl otevřený 24 hodin denně, k získání zde byly i nejrůznější materiály a informace o dopadech vládou připravovaných reforem na občany, o činnosti a požadavcích odborů a občanských iniciativ z platformy Stop vládě, která sdružuje 75 občanských iniciativ, sdružení a odborových svazů. Vrcholem každého dne byly od 18 hodin veřejné debaty.

Garantem prvního dne, tedy pondělí 14. května, byl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Od oběda až do pozdního večera zde s občany diskutovala předsedkyně Dagmar Žitníková, podle časových možností i místopředseda Ladislav Kucharský a místopředsedkyně Ivana Břeňková. Návštěvníkům stanu se věnovaly také zaměstnankyně svazu Blanka Kučírková, členka výkonné rady Jaroslava Carrasco a člen krajské rady Prahy Pavel Kubeš. Občané měli možnost diskutovat i s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem. K dispozici byly plakátky informující o práci svazu, svazový časopis a drobné propagační předměty. Podpisy za odstoupení vlády přibývaly tak rychle, že již po dvou hodinách jich bylo několik set a bylo třeba rychle hledat kopírovací centrum, kde by bylo mnohé namnožit další prázdné archy.

Přicházeli lidé všech věkových kategorií. Mladí se jen podívali, kývli a zeptali se: „Kde to mám podepsat?“ Mnozí se svěřovali se svými starostmi, často doslova existenčními. Nechyběli ani jedinci, kteří požadavek na odstoupení vlády kritizovali. S nimi se však ihned další shromáždění pustili do vášnivé diskuse, která se i přes někdy velmi vyhrocené postoje pokaždé udržela ve slušných mezích.

Veřejné debaty v 18 hodin se spolu s Dagmar Žitníkovou zúčastnili i předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása a předseda Svazu pacientů Luboš Olejár. Předsedkyně OS spolu se zástupci zdravotně postižených a pacientů seznamovala přítomné s úskalími připravované zdravotnické reformy. Žitníková hovořila o nových záměrech ministerstva v oblasti zdravotních pojišťoven a hrazené péče, Krása se vrátil k časové a místní dostupnosti zdravotní péče a Olejár upozornil na tíživé životní situace seniorů a nemocných a zmínil se také o zdražování léků. Po ukončení vystoupení všech aktérů se opět rozproudila diskuze mezi procházejícími občany.

„Noční směnu“ ve stanu statečně držel svazový inspektor BOZP Zbyněk Moravec.

Úterý 15. května patřilo školství, spolu s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství občany o problémech tohoto resortu informovali také zástupci studentské iniciativy Za svobodné vysoké školy.

Hlavním tématem středy 16. května byla penzijní reforma, ve veřejné debatě vystoupili ekonom Jiří Šteg z iniciativy ProAlt a vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. Ten vysvětlil, že důchodová reforma udělá do státní kasy díru v objemu 20 až 50 miliard korun po dobu 30 let. Její podstatu vysvětlil na příkladu: aby člověk, který dnes vydělává 15 až 20 tisíc, dostával důchod 10 tisíc, musel by si naspořit 2,5 milionu korun.

Čtvrteční stan 17. května zaštítily Sdružení nájemníků a Národní rada osob se zdravotním postižením. Obě sdružení připravila celodenní zdravotně-sociální poradu, která byla veřejnosti k dispozici od 10 do 15 hodin.

Závěrečná páteční debata se věnovala daňové reformě a souvisejícím ekonomickým otázkám, zúčastnili se jí ekonomka Ilona Švihlíková z Alternativy zdola a makroekonomický expert ČMKOS Jaroslav Ungerman.

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám