Personální vyhláška vede k devastaci zdravotnictví

Nemohu se déle dívat, a dokonce snad tolerovat, další legislativní paskvil, který vyšel z dílny Ministerstva zdravotnictví v čele s Leošem Hegerem. Konkrétně hovořím o nové personální vyhlášce. Ministerstvo zdravotnictví sice prohlašuje, že minimální počty personálu ve vyhlášce mají pouze doporučující charakter, ale je až s podivem, s jakou rychlostí vedení nemocnic na nový předpis zareagovalo a tento paskvil s radostí uvítalo. Manažeři nyní mají v ruce legitimní nástroj ke snižování počtu nejen sester, ale i lékařů. Mnohde jsou tyto počty již dlouhodobě poddimenzovány. Proti vzniku personální vyhlášky v této podobě protestovalo mnoho odborníků, nejvíce Česká lékařská komora a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.

Pracuji jako všeobecná sestra v chirurgickém oboru na lůžkovém oddělení jedné krajské nemocnice. Naše oddělení má 20 lůžek a personál tvoří 10 všeobecných sester + 4 ošetřovatelky. Těchto 10 sester ještě navíc zajišťuje pohotovostní služby. Jak už to na akutním oddělení bývá, míváme spousty akutních stavů a příjmů i v noci. Zkrátka nepřetržitý provoz…

Náš pan ředitel (který mimochodem řídí dvě nemocnice najednou), vydal nedávno neoficiální příkaz vrchním sestrám, aby snížily počet přesčasových hodin tím, že by měly minimalizovat počty sester v jednotlivých směnách. V praxi to znamená, že na noční směně bude sloužit pouze jedna sestra na celé oddělení. Pokud budu hovořit o svém, výše popsaném oboru chirurgickém, tak toto je pro mě v praxi nepředstavitelné. Nejenže bych nemohla o své pacienty dostatečně pečovat, ale asi bych je ani nestihla všechny oběhnout. Křídla mi totiž ještě nenarostla…

Tento záměr vyvolal mezi sestrami neskutečnou paniku. Nechceme se nechat natlačit do dob dávno minulých, kdy snad něco takového bylo možné. Dnes už jsou, doufám, jiné podmínky a ošetřovatelské postupy, práce navíc díky papírování spíše přibývá, a tak si vůbec neumíme představit sloužit ve směně po jedné.

Naštěstí máme vrchní sestru, která je velmi rozumná a má v celé záležitosti jasno. Když na ní bude management nemocnice tlačit, aby obsazovala služby po jedné, je rozhodnutá (a pokud by k této situaci došlo), nechat si přímo ředitelem podepsat dokument, kterým bude chráněna v případě jakéhokoliv pochybení na oddělení z nedostatku personálu. Zkrátka, chcete-li něco takového zavést, tak převezměte i zodpovědnost za své neuvážené a nesmyslné rozhodnutí…. Sestry jsou také jenom lidé, a i kdybychom se rozkrájely, nemůžeme zvládnout postarat se o 20 lidí na operačním oddělení v jedné.

To ani nehovořím o tom, že díky mnoha akutním příjmům se i v noci operuje. Sestra ve směně musí prostě zajistit vše. Připravit kompletně pacienta k operaci, zajistit žílu, měřit základní životní funkce… A kde jsou potom ostatní pacienti? Kdo je bude kontrolovat, když v té chvíli u lůžka nikdo nezůstane? Například jde o pacienty po náročných operacích, kde je potenciální riziko krvácení. Tam přeci musí sestra zajišťovat neustálý dohled!

Co se týče lékařů na našem oddělení, jejich počet je také poddimenzovaný. Vzhledem k tomu, že zajišťují pohotovosti (spádovost 350 000 obyvatel), chodí na konzilia, starají se o oddělení a ještě musí během služeb operovat akutní stavy. Ano, toto vše je realita jedné krajské nemocnice a rozhodně ne, předpokládám, ojedinělá. Realita, kterou naši politici nevidí. Ani ti, kteří se honosí titulem MUDr. Zřejmě už zkušenosti ze své praxe dávno zapomněli. Jinak by nikdy nemohli připustit a vypustit tento paskvil do života.

Tím vším chci říci, že personální vyhláškou ve spojení s předpisy o místní a časové dostupnosti zdravotní péče dochází k cílenému rozbíjení fungující sítě nemocnic. Není přeci možné se s tím jen tak smířit! Alespoň já se s tím smířit nehodlám… Politici překračují své pravomoci a porušují základní principy slušnosti, včetně práv našich občanů. To vše se odráží v postupné devastaci našeho zdravotnictví. Likvidace kvalitní a dostupné péče pro všechny zcela zdecimuje naše obyvatelstvo. Zřejmě již ani Ústava ČR nikoho nezajímá. Svým jednáním a chováním se politici dopouští genocidy na obyčejných lidech, kteří nemají finance na stále se zvyšující spoluúčasti ve zdravotnictví nebo se nemohou běžným způsobem dostat do vzdálenější nemocnice, když například nemají auto.

Proto již nemůžeme nadále čekat a sedět se založenýma rukama, musíme konečně začít něco proti tomuto všemu konat! Vždyť personální vyhláška je prvním přímým důkazem likvidace dobře nastavené sítě nemocnic i nás zdravotnického personálu.

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 12:43

V záludném návrhu vidím pokus o likvidaci odborů

Události posledních měsíců mě nutí hodně přemýšlet. Dá se věřit politikům? Předvolební sliby nic neznamenají? Podepsané dohody nic neznamenají?

Aktuality 19. 5. 2024 / 20:51

Změny ve zdravotnictví opět k horšímu – publikovali jsme

Poslední návrhy Ministerstva zdravotnictví jsou ve svém celku nepřijatelné a směřují k další komercializaci českého zdravotnictví.

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Načíst další
 
Napište nám