Pořádáme semináře s cílem posílit sociální dialog na všech úrovních

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se zapojil do projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních, jehož nositelem je Českomoravská konfederace odborových svazů a partnery jednotlivé svazy.

V rámci tohoto projektu, jehož hlavním smyslem je posílit vědomí o nezastupitelnosti sociálního dialogu, odborový svaz zorganizuje osm vzdělávacích seminářů. Nosným tématem všech seminářů jsou aktuální problémy zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Účastníky seminářů jsou předsedové odborových organizací a členové orgánů odborového svazu, kteří se účastní vyjednávání na všech úrovních.

Na jednotlivých seminářích s nimi lektoři diskutují na téma, jak je veden sociální dialog na úrovni podniku, kraje a státu. Na seminářích zaznějí příklady dobré i špatné praxe.

Odborový svaz na seminářích posbírá podněty z praxe na zkvalitnění spolupráce se zaměstnavateli, orgány veřejné správy a státu. Prostřednictvím výměny konkrétních zkušeností účastníci seminářů přispějí ke zkvalitnění sociálního dialogu a tím druhotně také ke zlepšení pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců.

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám