Povodně. Utrpení i solidarita

Naše odbory se od začátku svého vzniku snaží prosadit zlepšení pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance v nemocnicích, lázních, hygieně, záchranných službách, kojeneckých ústavech, sociálních službách, zkrátka v našich resortech. Poslední dobou se nám moc nedaří. Možná je to i tím, že v české kotlině už dlouho vládne „nečas“.

Jsou ovšem i větší katastrofy. Příroda nám opět připomněla, že větru a dešti se poroučet nedá. Čechy postihly rozsáhlé záplavy a povodně. Tisíce lidí muselo opustit své domovy a jen přihlížet postupující vodě.

Zdálo by se, že většina lidí v dnešní sociálně nepříznivé situaci propadne beznaději. Opak je ovšem pravdou. Vypadá to, že rozhádaný, frustrovaný a netečný národ přírodní pohroma vyburcovala z letargie. Vzájemná pomoc, solidarita a nabídnutá ruka jsou typickými atributy posledních dnů.

Také odborový svaz chce pomoci. Pro zaměstnance a zaměstnavatele odbory připravily informace, jak pomoci zaměstnancům postiženým povodněmi, jaké možnosti jim dává zákoník práce a další právní předpisy. Předsedům odborových organizací jsme zaslali instrukce, jak si mohou naši členové požádat o finanční dar z prostředků odborového svazu.

Někteří naši kolegové pomáhají přímo ve svých bydlištích.

Povodně jsou pro všechny hrozným zážitkem. Přinesly lidem utrpení, nejistotu, psychická traumata, materiální škody.

Na druhou stranu povodně přinášejí i víru a naději. Víru v to, že v nouzi poznáš přítele. Naději, že dobrý člověk stále žije a že si přes všechny neshody dokážeme navzájem pomoci.

Podobné články

Aktuality 17. 11. 2023 / 21:52

Mladších kolegyň a kolegů ve zdravotnictví je mi líto

Kvapem se blíží svátky klidu, ale to nějak nekoresponduje s děním a problémy ve zdravotnictví.

Aktuality 19. 10. 2023 / 21:55

Pozici hygienické služby je nutné neustále posilovat!

Když jsem v roce 1993 nastoupila na Okresní hygienickou stanici Šumperk, oddělení hygieny výživy, měli jsme svého pana ředitele, vlastní laboratoře, prováděli jsme kontrolní činnost ve stravovacích službách...

Aktuality 18. 10. 2023 / 20:07

Brífink po jednání krajské konference měl význam

Po krajské konferenci Pardubického kraje dne 17. 10. 2023 v Pardubické krajské nemocnici byl se svolením ředitele uspořádán brífink k situaci v nemocnicích, ZZS a v zařízeních sociálních služeb v kraji.

Načíst další
 
Napište nám