Povodně. Utrpení i solidarita

Naše odbory se od začátku svého vzniku snaží prosadit zlepšení pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance v nemocnicích, lázních, hygieně, záchranných službách, kojeneckých ústavech, sociálních službách, zkrátka v našich resortech. Poslední dobou se nám moc nedaří. Možná je to i tím, že v české kotlině už dlouho vládne „nečas“.

Jsou ovšem i větší katastrofy. Příroda nám opět připomněla, že větru a dešti se poroučet nedá. Čechy postihly rozsáhlé záplavy a povodně. Tisíce lidí muselo opustit své domovy a jen přihlížet postupující vodě.

Zdálo by se, že většina lidí v dnešní sociálně nepříznivé situaci propadne beznaději. Opak je ovšem pravdou. Vypadá to, že rozhádaný, frustrovaný a netečný národ přírodní pohroma vyburcovala z letargie. Vzájemná pomoc, solidarita a nabídnutá ruka jsou typickými atributy posledních dnů.

Také odborový svaz chce pomoci. Pro zaměstnance a zaměstnavatele odbory připravily informace, jak pomoci zaměstnancům postiženým povodněmi, jaké možnosti jim dává zákoník práce a další právní předpisy. Předsedům odborových organizací jsme zaslali instrukce, jak si mohou naši členové požádat o finanční dar z prostředků odborového svazu.

Někteří naši kolegové pomáhají přímo ve svých bydlištích.

Povodně jsou pro všechny hrozným zážitkem. Přinesly lidem utrpení, nejistotu, psychická traumata, materiální škody.

Na druhou stranu povodně přinášejí i víru a naději. Víru v to, že v nouzi poznáš přítele. Naději, že dobrý člověk stále žije a že si přes všechny neshody dokážeme navzájem pomoci.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám