Pro zvládnutí epidemie je zásadní ochrana zdraví zaměstnanců a zodpovědnost lidí

„Zásadní v současné chvíli je ochrana zaměstnanců zdravotnictví a sociálních služeb před nákazou, protože na nich bude záležet, jak zvládnou další zvyšování počtu nemocných koronavirem,“ uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková ve čtvrtek 12. března na tiskové konferenci, kterou v Praze pořádal odborový svaz společně s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů.

Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že odborový svaz chápe a podporuje vyhlášení karantény a další rozhodnutí vlády, protože jedině tak je možné zastavit či alespoň zpomalit šíření nákazy. Při těchto prvních krocích se ale bohužel dostatečně nemyslelo na zaměstnance, takže na mnoha pracovištích nemají k dispozici dost osobních ochranných prostředků, zatímco velké nemocnice byly vyzvány, aby si vytvářely zásoby na několik měsíců. Distribuce těchto prostředků musí být rovnoměrná, bylo špatně, když se přednostně zásobovala jen některá zařízení, protože nakažený člověk může dnes přijít kamkoliv po celé republice, nemocní lidé již jsou ve všech krajích.

Informace, které odborový získává od svých členů, vypovídají o tom, že mnozí zaměstnanci nemají roušky, respirátory a další pomůcky k dispozici vůbec, jinde používají ty, které jim zbyly například z dřívější místní epidemie spalniček a podobně, používají se, i když jsou prošlé. Vláda slíbila, že první várku ochranných prostředků zasílá a bude rozdělena do všech zařízení.

Jak doplnila místopředsedkyně odborového svazu Jana Hnyková, další musí následovat, aby se mohla dodržet doba určená pro jejich bezpečné použití, lidé je nemuseli používat déle, aby je k dispozici měli všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s pacienty a klienty atd.

Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel uvedl, že pandemie spolu s nedostatkem personálu v nemocnicích vytváří smrtící koktejl, proto je povinností odborů upozorňovat na to, že není dostatečně zabezpečena ochrana zdraví zaměstnanců. Připomněl, že na personální krizi v nemocnicích a potřebu systémově ji řešit, upozorňují odbory marně už léta. Zdůraznil, že v případě nákazy personálu je nezbytné ji považovat za nemoc z povolání a vyplácet mzdu v plné výši.

Předsedkyně Žitníková sdělila, že podle odborů je potřeba, aby každý člověk při vstupu do nemocnice dostal roušku a chránil tím jak personál, tak i sebe. Pochválila návrh vlády, aby v případě potřeby šli do nemocnic pomáhat studenti medicíny a zdravotnických škol.

Obory ještě navrhují, aby nemocnice a zařízení sociální péče již teď oslovovaly své bývalé zaměstnance a požádaly je o pomoc, pokud by bylo třeba. Již tak nízký počet personálu se nyní ještě snižuje o ty, kteří musí doma hlídat děti kvůli zavřeným školám. To je pochopitelné a v pořádku, ale není možné zbývající personál zatěžovat množstvím přesčasů a způsobovat jeho vyčerpání. Také je třeba mít připravené zálohy pro situaci, že by personál onemocněl nebo musel být v karanténě.

Zároveň je třeba, aby nemocnice aktualizovaly své pandemické plány a aby s nimi podrobně seznámily zaměstnance.

Předseda Engel upřesnil, že bývalí kolegové vyššího věku patří do skupiny, která je nejvíc ohrožená, takže k jejich výpomoci by se mělo přistoupit až po vyčerpání dalších možností.

Je třeba počítat s tím, že kvůli epidemii a s tím souvisejícím omezením dalších činností nejspíš dojde k tomu, že nemocnice nesplní nasmlouvaný počet výkonů, musí se to zohlednit v přístupu zdravotních pojišťoven. Také je nezbytné v roce 2021 zvýšit platbu státu za státní pojištěnce.

Předsedkyně Žitníková doplnila, že o zvýšení prostředků do zdravotnictví odbory usilují už léta, kolegové z dalších evropských zemí se diví, jak vůbec může v současné podobě naše zdravotnictví fungovat z pouhých 7 procent HDP. To se konečně musí změnit. Až skončí epidemie, bude třeba situaci vyhodnotit a poučit se z ní. Vrátit se k tomu, co odbory dlouhodobě navrhují, napravit, co se předcházejícími zásahy poškodilo. Připomněla, že odbory byly proti tomu, aby se v nemocnicích rušila infekční lůžka a aby zůstala jen v krajských nemocnicích, Odmítaly rušení plicních oddělení – a v tuto chvíli patří k nejohroženějším právě lidé s chronickými plicními chorobami. Tyto zásahy z minulých let dnes mohou vážně zkomplikovat situaci.

Bude třeba znovu vzít vážně hygienickou službu a posílit ji. V minulosti byla značně finančně i personálně oslabená a jej jen zásluhou odborů, že se zabránilo dalšímu plánovanému rušení pracovních míst a zvýšily se platy, aby hygienickou službu neopouštěli odborníci.

Navrhla, aby se po dobu epidemie zastavilo projednávání a schvalování zákonů, které by měly v budoucnu značný vliv, ale nyní není prostor pro to, aby byly řádně projednávány a připomínkovány.

Předseda Engel doplnil, že jde například o změny v postgraduálním vzdělávání lékařů, kde současný návrh obsahuje mnoho nedomyšlených změn.

Na závěr předsedkyně Žitníková apelovala na občany, aby nepodceňovali vážnost situace, dodržovali karanténu a další nařízení, nevyhledávali místa, kde je hodně lidí, a chovali se zodpovědně a ohleduplně kvůli sobě, svému okolí i zaměstnancům zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

Tiskovou zprávu s návrhy, doporučeními a požadavky odborů viz níže jako soubor ke stažení.

Záznam tiskové konference najdete na webu ČMKOS: https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/personalni-krize-ve-zdravotnictvi-trva-je-velkou-hrozbou-pro/265658

Foto Romana Novotná a autorka

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám