S premiérem o zvýšení platů a mezd zaměstnancům v sociálních službách

V úterý 18. dubna jednali na Úřadu vlády zástupci odborů, zaměstnavatelů, krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí s premiérem Bohuslavem Sobotkou a jeho poradkyní Alenou Gajdůškovou o zvýšení platů a mezd zaměstnancům v sociálních službách. Jednání zahájil premiér a vyzval přítomné, aby přednesli své informace a sdělili stanoviska k odměňování zaměstnanců v sociálních službách. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková krátce shrnula jednotlivé problémy.

Zaměstnanci v sociálních službách jsou nejhůře odměňovanými zaměstnanci v oblasti veřejných služeb.

Nabídky odměn za práci od zaměstnavatelů z jiných oblastí jsou významně vyšší než nabídky zaměstnavatelů ze sociálních služeb. Nabídky nástupních mezd se pohybují okolo 20 000 Kč měsíčně, zaměstnavatelé v sociálních službách nabízejí od 12 000 do 16 000 Kč.

V současné době se v sociálních službách dostáváme do podobné situace jako ve zdravotnictví, stávající zaměstnanci odcházejí, noví nenastupují. Lidé jsou vyčerpaní, přepracovaní, přestávají zvládat. Roste přesčasová práce, nemocnost a fluktuace, v zařízeních chybějí pracovníci, nejhorší situace je na nočních směnách a o víkendech.

Odbory navrhují, aby vláda urychleně přijala novelu nařízení vlády č. 564 a aby vedle zrušení prvních dvou tabulek převedla zaměstnance (pracovníky v přímé péči a sociální pracovníky) z druhé tabulky do tabulky č. 6, kde jsou zdravotničtí pracovníci. Změna zařazení pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků je dlouhodobým požadavkem odborů a bude vyrovnáním nespravedlivě nastavených podmínek. Přeřazením do zvýšené tabulky se zaměstnanci samozřejmě nedostanou na platovou úroveň sester, ale budou finančně oceněni jako zdravotničtí pracovníci.

Místopředsedkyně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková sdělila, že potvrzuje slova předsedkyně odborového svazu. Personální situace v sociálních službách je kritická, v jejím zařízení chybí 10 % pracovníků v přímé péči, hrozí, že nebudou schopni garantovat kvalitu poskytované péče. Zaměstnavatelé podporují návrh odborů zrušit první dvě tabulky a zaměstnance z druhé tabulky přeřadit do přílohy č. 6. Jedině skokové navýšení platů pomůže zaměstnance udržet, a tím bude zabezpečena i tolik potřebná kvalita poskytované péče. Dnes, pokud se situace nebude urychleně řešit, může dojít ke snížení kapacit zařízení a to i přesto, že čekací doby jsou dlouhé a žádostí o sociální služby přibývá.

Náměstek hejtmana a radní zodpovědný za sociální služby Ústeckého kraje Martin Klika potvrdil slova odborů a zaměstnavatelů. Sdělil, že v jeho kraji mají velké problémy s personálním zajištěním služeb, zaměstnanci odcházejí do průmyslových zón, kde mají nesrovnatelně vyšší mzdy a „čistou hlavu“. Práce s lidmi je náročná, ne každý může profesi pracovníka v sociálních službách vykonávat. S přeřazením zaměstnanců do vyšších tabulek souhlasí, ale za kraje připomíná, že je nezbytně nutné řešit zvýšené náklady a na zvýšené platy a mzdy uvolnit finance.

Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jenschke-Stocklová potvrdila předcházející sdělení. MPSV je o kritické personální situaci informované, požadavek odborů považuje za legitimní. Je však nutné, aby na zvýšení mezd uvolnilo peníze Ministerstvo financí. Pokud by bylo nařízení vlády s návrhy odborů a potřebnými financemi schváleno, tak to MPSV procesně umí zorganizovat. Je možné vypsat nové dotační řízení, nicméně to vyžaduje určitý čas, takže MPSV souhlasí s názorem, že je potřeba rozhodnout brzy.

Předsedkyně Žitníková v tomto kontextu připomněla, že novela nařízení vlády obsahuje také návrh ministra zdravotnictví, že bude upraven příplatek za směnnost, a to je v návaznosti na plánované dotační řízení nutné řešit co nejdříve.  

Premiér Bohuslav Sobotka sdělil, že finanční situace státu je napjatá, v rozpočtové rezervě jsou jen omezené finanční prostředky. Připomněl, že problém nízkých mezd je plošný, vláda se snaží situaci řešit, platy se opakovaně zvyšovaly, roste minimální mzda, úrovně zaručené mzdy. Problémy nízkých platů jsou v kultuře, ve školství a Ministerstvo financí neplánuje další finance uvolňovat. Dotázal se, jaký objem prostředků je potřeba na zrušení prvních dvou tabulek a kolik financí by bylo potřeba na přeřazení pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků do „zdravotnických tabulek“. 

Na dotaz odpověděl ředitel odboru MPSV Jiří Pospíšil, který sdělil, že propočty prováděly kraje a na zvýšení platů je potřeba 640 mil. Kč, ale kraje požadují doplatit zvýšení z loňského roku, a to představuje částku asi 442 mil. Přeřazení pracovníků v přímé péči budou muset dopočítat, předběžně je to kalkulováno na 220 mil. Kč.

Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že podle jejího názoru navýšení platů pracovníkům v přímé péči a sociálním pracovníkům v celkové částce 220 mil. Kč je ve srovnání s tím, že se v jiných odvětvích  se jedná o úplně jiných částkách, zcela jistě realizovatelné. Připomněla, že nárůst základních platů u nízkopříjmových zaměstnanců, kterých je zhruba 30 000, je v porovnání s výšepříjmovými zaměstnanci pro tyto pracovníky zcela zásadní. Pokud je potřeba jednat s ministrem financí Andrejem Babišem, tak odbory i zaměstnavatelé jsou na to připraveni.

Premiér Sobotka slíbil, že se bude situací dál zabývat, uložil zpracovat propočty a s odbory se setká na jednání týkajícím se veřejných služeb a veřejné správy.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám