S vedoucími deset tisíc pod celostátním průměrem

Odborová organizace v Rokycanské nemocnici byla od 1. do 29. března ve stávkové pohotovosti, protože nezdravotnickým pracovníkům neměla být zvýšena základní mzda o 10 procent dohodnutých s vládou. Podobná situace se opakovala i v předcházejících dvou letech. Nakonec díky nebojácnosti a vytrvalosti této odborové organizace a díky silné podpoře a pomoci ze strany Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR vše dobře dopadlo, lidé zvýšení mezd dostanou vyplacené zpětně a byla podepsána kolektivní smlouva.

V této souvislosti odborový svaz publikoval, že nezdravotničtí pracovníci měli roce 2015 průměrnou mzdu 13 561 Kč a v roce 2016 jejich mzda činila 13 917 Kč. Proti tomu se ohradil jménem Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje Jiří Kokoška a zdůraznil, že tato čísla se týkají pouze dělnických profesí a ty tvoří necelou polovinu z celkového počtu 75 nezdravotnických zaměstnanců nemocnice.

Celkově nezdravotníci bez započtení vedoucích pracovníků v roce 2016 brali v průměru 15 949 Kč a nezdravotníci včetně započtení vedoucích pracovníků brali 17 211 Kč.

Dělnické profese jsou v nemocnici hlavně údržbáři, uklízečky atd. Jak zdůraznil Jiří Kokoška, lidé s nejnižší kvalifikací a vzděláním. Ti tedy loni dělali za necelých 14 tisíc hrubého měsíčně. Přitom špatný úklid v nemocnici vás může připravit o zdraví či o život.

Mezi další nezdravotníky patří třeba účetní, IT specialisté, nejrůznější technici, včetně vysokoškoláků. S nimi už průměrná mzda dosáhla na téměř 16 tisíc hrubého. A s vedoucími pracovníky dokonce přesáhla 17 tisíc hrubého.

Ano, i po započtení platů vedoucích zůstala loni mzda nezdravotnických zaměstnanců Rokycanské nemocnice více než 10 000 Kč pod celostátním průměrem! Průměrná mzda v ČR v roce 2016 totiž činila 27 589 Kč.

Je určitě dobře, že Zdravotnický holding požádal odborový svaz „o zjednání nápravy“ kvůli nepřesnému údaji o výši mezd svých nezdravotnických zaměstnanců. Tyto přesné údaje stojí za to publikovat.

Glosa byla publikovaná 4. 4. 2017 na www.e-sondy.cz a 13. 4. v časopise Sondy revue.

Podobné články

Aktuality 17. 11. 2023 / 21:52

Mladších kolegyň a kolegů ve zdravotnictví je mi líto

Kvapem se blíží svátky klidu, ale to nějak nekoresponduje s děním a problémy ve zdravotnictví.

Aktuality 19. 10. 2023 / 21:55

Pozici hygienické služby je nutné neustále posilovat!

Když jsem v roce 1993 nastoupila na Okresní hygienickou stanici Šumperk, oddělení hygieny výživy, měli jsme svého pana ředitele, vlastní laboratoře, prováděli jsme kontrolní činnost ve stravovacích službách...

Aktuality 18. 10. 2023 / 20:07

Brífink po jednání krajské konference měl význam

Po krajské konferenci Pardubického kraje dne 17. 10. 2023 v Pardubické krajské nemocnici byl se svolením ředitele uspořádán brífink k situaci v nemocnicích, ZZS a v zařízeních sociálních služeb v kraji.

Načíst další
 
Napište nám