Seminář Budoucnost lze měnit vaším hlasem

Dne 10. května 2016 se v budově našeho odborového svazu v Praze uskutečnil seminář s názvem Budoucnost lze měnit vaším hlasem zaměřený na nábor a udržení členské základny. Tento seminář navazoval na školení uskutečněné letos v únoru v Londýně, o jehož průběhu jsme vás informovali v minulém čísle Bulletinu.

Krátké úvodní slovo měly předsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková, vedoucí sekce pro práci s členskou základnou Bc. Jana Hozáková a místopředsedkyně OS Ing. Ivana Břeňková. Pak už byl celý seminář jen v rukou hlavního lektora Eddyho Stama z Nizozemí.

Seminář byl velmi zajímavý. V úvodu jsme se dozvěděli, že ve všech vyspělých zemích Evropy mají odbory problémy s úbytkem svých členů, a to zhruba od 70. let minulého století. V postkomunistických zemích byl úbytek členů odborů rychlý po pádu socialistického režimu a od té doby počet členů dále postupně klesá. Ve vyspělých evropských zemích je nyní v průměru asi 16,4% angažovanost v odborech, v České republice dokonce jen 12,7%. A nejen že toto procento stále klesá, navíc průměrný věk odboráře je 50 – 55 let. Pokud nezačneme pracovat na náboru nových členů, odbory zaniknou.

A jak na nábor? Eddy během své prezentace ukazoval fotografie z větších či menších náborových akcí. Což bylo určitě zajímavé.

Ale hlavní část náboru spočívá v rozhovoru tváří v tvář. Proto si dobrovolníci nácvik tohoto rozhovoru vyzkoušeli přímo na semináři. To bylo velmi poučné nejen pro samotné dobrovolníky, ale i pro ostatní účastníky semináře.

Dokud se při modelovém rozhovoru náborář ptal na problémy osloveného člověka a nabízel mu pomoc v podobě vstupu do odborů, kde na své pracovní problémy nebude sám, byl oslovený přikloněný k takovému řešení své situace. Když ale začal náborář víc mluvit než poslouchat a začal nabízet všechny benefity, které odborový svaz nabízí, zazněla otázka: „A co za to?“. A najednou se začalo mluvit jen o penězích, o tom, že 1 % z platu jako příspěvek není zrovna málo a že to asi nepůjde. Nadšení z odborů bylo pryč.

A o tom to všechno je. Neprodávejme odbory. Oslovujme, ptejme se, nabízejme pomoc a také ochranu ve společnosti lidí, kterým není jedno, v jakých podmínkách pracují, kolik za svou práci dostanou zaplaceno. Odbory nejsou skupinka lidí v Praze, co za ostatní vyřeší jejich problémy a ještě jim nabídnou benefity, odbory jsme my všichni!

Doufám, že si každý z účastníků semináře odnesl pro svou odborovou práci nové poznatky a že seminář tohoto typu nebyl poslední. A hlavně, že se nám společně podaří nenechat odbory zaniknout.

Foto Lucie Kučírková a Miloslav Toušek

Podobné články

Aktuality 4. 6. 2023 / 18:40

Má dáti – nedal… aneb Školení pro hospodáře odborových organizací

V květnu a začátkem června se po několikaleté pauze uskutečnila v Praze a Olomouci školení pro hospodáře odborových organizací.

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:08

Semináře na téma FKSP, sociální fond a kolektivní vyjednávání

Ve dnech 20. dubna, 25. dubna a 2. května 2023 v Olomouci a v Praze uspořádal odborový svaz semináře na téma FKSP, sociální fond, benefity a kolektivní vyjednávání.

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Načíst další
 
Napište nám