Sociální tripartita o dotacích, odměňování, nedostatku personálu a dalších problémech

V pátek 27. ledna se konalo jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky, které řídil nový řídící Mgr. et Bc. Petr Krčál, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky. Účastníci jednali o připravovaných změnách nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o zákoně o sociálním bydlení, vyslechli aktuální informace o dotacích na poskytování sociálních služeb pro rok 2017, byli seznámeni s aktuálním stavem obou novel zákona o sociálních službách a v posledním bodě schválili změnu ve složení zástupce Unie zaměstnavatelských svazů ČR v Radě pro inspekce kvality sociálních služeb při tripartitním pracovním týmu pro sociální otázky.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zastupovalo na jednání pracovního týmu celé vedení a předsedkyně Dagmar Žitníková k jednotlivým bodům přednesla zásadní stanoviska.

V prvním bodě se všichni účastníci shodli, že se v sociálních službách začíná, stejně jako ve zdravotnictví, projevovat personální krize. Z pohledu odborů, zaměstnavatelů i MPSV je třeba platy a mzdy razantně zvýšit. Pokud se situace podcení, tak hrozí personální kolaps, zaměstnanci si dnes začínají hledat uplatnění na trhu práce jinde, a to i ve výrobních sférách. Je zřejmé, že při současném oživení ekonomiky dochází k tomu, že na mnoha pracovištích jsou mzdy vyšší než v sociálních službách. Jejich zaměstnanci si proto stále častěji nacházejí práci mimo sociální služby – za více peněz a méně zodpovědnosti.

Předsedkyně Dagmar Žitníková navrhla, aby se v rámci personální stabilizace nejen zrušily první dvě tabulky, ale aby se navíc zaměstnanci, kteří jsou zařazeni v příloze č. 2 (pracovníci v přímé péči a sociální pracovníci), přesunuli do tabulky č. 6 (zdravotničtí pracovníci).

Tento krok odbory dlouhodobě navrhují a je logický. Mnoho pracovníků v přímé péči bylo původně zdravotnickými pracovníky a u sociálních pracovníků je potřeba vyrovnat, stejně jako u pracovníků v přímé péči, „historické dluhy“.

Při diskusi o dotačním řízení všichni přítomní poděkovali MPSV za rychlé rozdělení financí a velmi kvitovali také přístup krajů, takže se letos konečně finance dostanou do zařízení včas.

K návrhu obou připravovaných novel zákona o sociálních službách zaměstnavatelé i odbory sdělili, že své připomínky zaslali písemně. Zaměstnavatelé stejně jako odbory odmítají novelizaci, která se vztahuje k poskytování zdravotní péče a k vytvoření ošetřovatelských domovů.

Předsedkyně Dagmar Žitníková sdělila, že předložené návrhy neřeší téměř nic, navíc jsou nesystémové, nekoncepční, bez zajištění financí. Hlavní problém vidí v otázkách financování sociálních služeb a zdravotní péče v sociálních službách. Odbory obě novely odmítají.

K zákonu o sociálním bydlení vystoupila za odbory Ing. Hana Popelková, která přednesla kritické stanovisko jak k obsahu, tak k termínům přijetí zákona.

Závěrem jednání se účastníci dohodli, že osloví premiéra Bohuslava Sobotku se žádostí o jednání k aktuální situaci v sociálních službách.

Foto Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám