Světový den zdraví 7. dubna bude dnem protestu odborů proti privatizaci a komercionalizaci zdravotnictví

V Bruselu jednal 16. února stálý výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb pro zdravotnictví a sociální služby (EPSU-HSS). Hlavním tématem a otázkou bylo, jak zajistit kvalitní zdravotní péči pro všechny lidi. Jednání výboru se zúčastnilo 60 zástupců z 25 zemí.

Problémy jsou v zajištění bezpečné práce a odpovídajícího počtu zaměstnanců pro poskytování zdravotní péče. Nutné jsou veřejné investice do vzdělávání, ke zvýšení bezpečnosti pacientů a důstojné práci zaměstnanců. Proto se odboráři shodli, že na evropské i národních úrovních musí být posíleny systémy veřejného zdravotnictví.

Pozornost byla zaměřena na zprávy zástupců odborářů ze zdravotnictví z Rumunska a Bulharska.

Problémy rumunského zdravotnictví představil místopředseda SANITAS Razvan Gae.

Problémy s odchodem lékařů a sester z Rumunska jsou velké. Stejně jako u nás byly z důvodu hospodářské krize provedeny škrty ve veřejném sektoru, které donutily zaměstnance k odchodu ze země.

Například 70 % sester se přihlásilo k zájmu pracovat v zahraničí. 35% sester tak již učinilo, ty, co zůstaly, k tomu mají své osobní důvody, nejčastěji strach z neznámého prostředí a jazykové problémy. Sester je v zemi 200 tisíc.

U lékařů je to tak, že 14 tisíc z počtu 45 tisíc již zemi opustilo. Kritická je situace u absolventů, zde je dokonce 90 % sester připraveno odejít pracovat do zahraničí.

Migrace, nová právní úprava pro odborovou činnost a decentralizace systému zdravotní péče se odrážejí v poklesu členské základny. Rumunský kolega poukázal na nutnou odborovou mezinárodní spolupráci.

Celou prezentaci v anglickém jazyce viz níže jako soubor ke stažení.

Na stejné problémy upozornila Slava Zlatanova, místopředsedkyně FTU-HS-CITUB z bulharských zdravotnických odborů.

Zdůraznila hlavní výzvy, jak řešit odchod kvalifikovaných zdravotnických zaměstnanců do bohatších částí Evropy. Exodus souvisí s reformami, nejasnými vyhlídkami zaměstnanců a korupcí. 47 % lékařů uvažuje o změně zaměstnání, a to buď přechodem do soukromého sektoru, nebo odjezdem do zahraničí.

Přibližně 500 zdravotních sester obdrží každým rokem diplom a 85 % z nich tvrdí, že opustí zemi, celkem asi 1 tisíc sester ročně opouští Bulharsko. Průměrný věk sester je 50 let.

Diskuse účastníků se soustředila na otázky a dopady privatizace, marketizace a komercionalizace zdraví a sociálních služeb, což je v rozporu s nutnou potřebou financí do veřejného sektoru. Financování veřejných systémů zajistí přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči.

Účastníci přivítali iniciativu belgických zástupců na uspořádání akce dne 7. dubna, který je Světovým dnem zdraví. Tento den se v Bruselu uskuteční akce proti privatizaci a komercionalizaci zdravotnictví. Všichni zástupci byli vyzváni, aby vyslali do Bruselu své zástupce, popřípadě jiným způsobem upozornili na selhání politik, které léčí systém cestou privatizace a komercionalizace.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se k těmto akcím za záchranu systému zdravotnictví jako veřejné služby připojí také.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám