Tarify ve zdravotnictví se zvýší. Ale málo a diferencovaně. Stávková pohotovost trvá

Vyjednávání o nárůstu platů a mezd jsou každý rok složitá. Jeden rok se daří více, druhý méně. V roce 2016 to vypadalo, že pro zaměstnance nemocnic máme na tři příští roky jasno. Historii slibu třikrát deset zná snad každý. Historku slibu/neslibu mnozí zažili osobně. Takže jen malé připomenutí, jak to všechno probíhalo.

Jednání o nárůstu platů ve veřejných službách pro rok 2019 začalo už v únoru. Chtěli jsme, aby naše jednání neprobíhala pod tlakem, abychom mohli vše projednat v dostatečném předstihu. Vzhledem k růstu ekonomiky byl požadavek odborů na navýšení platů růst o 8 % průměrů, což představuje možné navýšení tarifů 10 %. Za odbory jsme vzhledem k minulým zkušenostem požadovali dát všechny finanční prostředky do tarifů. Znáte to sami, tarif je jistota.

Při vyjednávání je jasné, že každá strana má svoje představy, o kolik by měli každoročně zaměstnanci mít ve svých peněženkách více a jak. Odbory, jako zástupci lidí práce, se vždy snaží o co nejlepší výsledek, ale ne vždy, navzdory mnoha jednáním a obrovskému úsilí, to vyjde podle našich představ.

Jednání o nárůstu platů ve veřejných službách skončilo v pátek 31. srpna kompromisem: tarify se zvýší o 5 % a objem financí na platy pro zaměstnance státu se navýší o 8 %. Do tarifů je to podle nás málo, chtěli jsme více, ale vláda původně nechtěla dát do tarifů vůbec nic.

Pro zdravotnictví jsme shodu neměli, a tak se jednalo dál. Proč byla letošní jednání ve zdravotnictví tak složitá a problematická, když mělo jít vše hladce? Hlavní příčinou byla neshoda se zaměstnavateli. Ano, zní to neuvěřitelně, paradoxně, ale je to tak.

V květnu se premiér Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem sešli se zaměstnavateli, kde se od nich dozvěděli, že se v nemocnicích nemá přidávat plošně. Pár konkrétních zaměstnavatelů dokázalo přesvědčit premiéra, aby „zapomněl“ na svůj slib daný odborům. Jediným plošným přidáním mělo být podle zaměstnavatelů zvýšení příplatku za směnnost samostatně pracujícím zdravotníkům a jeho rozšíření na některé další kategorie zdravotníků. Dále chtěli zaměstnavatelé přidávat dle vlastního zvážení. Kvůli vidině, že budou rozhodovat o „koláči“ necelých 9 mld. Kč, zaměstnavatelé „potopili“ 150 000 zaměstnanců.

Jak se to stalo? Celá záležitost vyžaduje trochu podrobnější vysvětlení. Na zvýšení platů a mezd, zvláštní příplatek a rozvoj nemocnic bylo potřeba zajistit finance okolo 20 mld. Kč (částku předložila výkonná ředitelka Asociace nemocnic ČR Jaroslava Kunová na jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví). Odbory finanční požadavek asociací podpořily, navrhli jsme, aby se tento finanční objem získal buď prostřednictvím státního rozpočtu přes navýšení plateb za státní pojištěnce, nebo snížením zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven. Před posledním kolem dohodovacího řízení jsme byli zástupci Asociace českých a moravských nemocnic ujišťováni, že zaměstnavatelé stojí za částkou 20 mld. Kč a že je naším společným požadavkem stabilizovat personál nemocnic přes zvýšení tarifů. Svůj názor, že se spokojí s menším objemem financí a nechtějí plošně přidávat, nám ani nedokázali sdělit přímo.

Na posledním jednání k růstu úhrad pro rok 2019 ale zaměstnavatelé přijali návrh zdravotních pojišťoven na růst objemu financí do nemocnic o 13, 6 mld. a ten podmínili závazkem, že se nebudou plošně navyšovat platové tarify. Co to znamenalo? Zaměstnavatelé chtějí sami rozdělit objem peněz podle vlastního zvážení. Oni mají rozhodnout, do čeho budou v roce 2019 investovat. Objemy financí mohou „vrazit“ do betonu, do svých dluhů, do lidí…

Ani po uzavření jejich dohody jsme to ovšem nevzdali a pokusili jsme se o nemožné na dvou jednáních s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a na jednání tripartity. Ministrovi zdravotnictví i na jednání tripartity jsme navrhli, aby se finance na příplatek za směnnost (4,7 mld. Kč) vyplatily prostřednictvím dotačního titulu. „Ušetřené“ peníze jsme navrhli alokovat na 10% navýšení tarifních platů a mezd, které budou základním stabilizačním prvkem pro zaměstnance. Jiné řešení než státní rozpočet už nebylo. Úhradová vyhláška již vyšla ve Sbírce zákonů. Návrh přednesla předsedkyně OS na jednání tripartity. Nebylo přijat. Odbory a ministr a následně tripartita se nedohodli.

Vyhráli jsme nebo prohráli? Navýšení tarifů ve zdravotnictví bude. Není plošné a není tím, co jsme měli slíbeno a co jsme požadovali. Ministrův poslední návrh, který odbory odmítly a který bude podle ministrova vyjádření zaslán do připravované novely nařízení vlády, je následující:

● O 5 % se zvýší platové tarify zaměstnanců, kteří jsou uvedeni v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v příloze č. 1. (nezdravotníci).

● O 7 % se zvýší platové tarify zaměstnancům uvedeným v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v příloze č. 3 (zdravotníci), a to v případě, že jsou zařazeni od 2. do 12. platové třídy. Ostatním zaměstnancům se zvýší jejich platové tarify pouze o 2 %.

● O 7 % se zvýší platové tarify zaměstnancům uvedeným v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v příloze č. 4 (lékaři), a to v případě, že jsou zařazeni od 11. do 13. platové třídy. Zaměstnancům zařazeným do 14.,15. a 16. platové třídy se tarify zvýší o 2 %.

Návrh ministra byl pro nás principiálně nepřijatelný ze dvou důvodů. Chtěli jsme, aby byl dodržen původní slib a nesouhlasili jsme s vytvářením dalších bariér mezi zaměstnanci nemocnic. Všichni pracovníci v nemocnicích tvoří tým. Vytrhávat jednotlivé kategorie, rozdělovat základní platy podle toho, v jaké jsou skupině, a destruovat systém tabulek jsme nepodpořili.

A co bude dál? První kolo skončilo, druhé začíná. Celorepublikové vyjednávání o platech a mzdách je za námi (možná), ale je třeba se připravit na řešení v nemocnicích. Na svazové úrovni stále zůstáváme ve stávkové pohotovosti. Na podnikové se zaměříme na situaci v nemocnicích, na kolektivní vyjednávání a na vaši práci, která není bezpečná. Co nejdříve vám zašleme aktualizované vzorové kolektivní smlouvy a návrhy dodatků k odměňování pro rok 2019. Určitě jsme připraveni na konkrétní pomoc s uzavíráním kolektivních smluv u vás. V nemocnicích budeme letos postupovat striktně podle zákona. Volejte, e-mailujte, pište. Jsme tu stále pro vás.

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám