Těhotenství a pracovní poměr na dobu určitou

● Může skončit můj pracovní poměr na dobu určitou sjednaný jako zástup za zaměstnankyni na mateřské dovolené, pokud v této době otěhotním?

M. K., Olomouc

Pracovní poměr na dobu určitou automaticky skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Není zapotřebí žádné právní jednání ani ze strany zaměstnance, ani ze strany zaměstnavatele. Neplatí zde žádná omezení, pracovní poměr na dobu určitou tak skončí uplynutím doby i v případech, se kterými jinak zákoník práce spojuje zákaz výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru (například těhotenství, čerpání mateřské či rodičovské dovolené).

Z toho vyplývá, že ačkoliv je tedy jinak těhotenství spojeno s tzv. ochrannou dobou, ve které je zaměstnavatel omezen při rozvazování pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením, na skončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím sjednané doby nemá těhotenství zaměstnankyně vliv. Zaměstnavatel nemá ani povinnost s těhotnou zaměstnankyní pracovní poměr sjednaný na dobu určitou prodloužit.

V uvedeném případě tedy pracovní poměr skončí návratem původní zaměstnankyně na mateřské dovolené. Těhotenství zastupující zaměstnankyně skončení jejího pracovního poměru sjednaného na dobu určitou neovlivní.

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Aktuality 25. 9. 2023 / 14:24

Šekem mzdu ani plat nenahradíš!

Jeden zaměstnavatel se rozhodl, že nebude mzdu v hotovosti vyplácet. A když nemá zaměstnanec účet, nebo mu ho nechce sdělit, tak mu dá šek.

Aktuality 2. 8. 2023 / 14:37

Odborová organizace a evidence skutečných majitelů

Od bývalého předsedy jsem se dozvěděl, že jako člen výboru odborové organizace bych měl být zapsán v nějaké evidenci skutečných majitelů.

Načíst další
 
Napište nám