Tripartita jednala o důchodech, čerpání fondů EU, digitální agendě a dalších otázkách

Ve středu 14. března se na Úřadu vlády konalo 141. jednání plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity). Jednání již tradičně zahájil předseda tripartity premiér v demisi Andrej Babiš.

Novela zákona o důchodovém pojištění

V prvním bodě jednání sociální partneři projednali návrh na novelu zákona o důchodovém pojištění, kterou se od 1. ledna 2019 zvýší důchody. Materiál uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Vláda navrhuje zvýšit základní výměru důchodu z 9 na 10 procent průměrné mzdy. Seniorům nad 85 let se navrhuje navýšit důchod o 1000 korun měsíčně. Průměrné navýšení důchodů bude činit 918 korun, což představuje největší meziroční navýšení. Cílem vlády je zvýšení průměrné úrovně důchodů na 15 tisíc korun, a to během čtyř let. Navrhované opatření přispěje ke zvýšení životní úrovně seniorů.

Vystoupení ministryně doplnil premiér, který vysvětlil, jaké zdroje budou pro navýšení použity. Zaměstnavatelé i odbory opatření přivítali.

Zaměstnavatelé upozornili na nutnost provést důchodovou reformu jako celek.

Za odbory připomněl předseda ČMKOS Josef Středula, že současná úroveň důchodů je těsně nad hranicí chudoby a odbory každé zvýšení důchodů velmi vítají.

Proti návrhu vystoupil prezident Hospodářské komory, který na jednání dochází jako host. Hospodářská komora požaduje důchodovou reformu a sděluje, že návrh poškozuje fiskální výhled penzijního systému.

Čerpání prostředků z fondů EU

Ve druhém bodě se účastníci jednání zabývali čerpáním prostředků z fondů EU.

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj okomentovali čerpání a postoj ČR k příštímu programovacímu období. Bylo připomenuto, že od počátku současného programového období bylo vyhlášeno 650 výzev v celkové hodnotě 601 mld. Kč. Do konce ledna 2018 bylo vydáno rozhodnutí pro více než 136 000 projektů na jejichž realizaci jde více než 274 mld. Kč. Premiér Andrej Babiš doplnil, že čerpání a příprava nového programového období je jednou z jeho priorit při jednání se zástupci dalších evropských vlád a Evropské komise. Česká vláda má představu, že je nutné posílit investice do „betonu“ oproti stávajícímu stavu. Je nutné zajistit, aby finance mohly ve větším rozsahu směřovat na stavby a rekonstrukce.

Odbory i zaměstnavatelé poděkovali Ministerstvu pro místní rozvoj a pochválili jeho pracovníky za přesné informace a snahu vyčerpat všechny dostupné finanční prostředky. Zároveň kriticky připomněli, že se stále nedaří dořešit čerpání finance na vysokorychlostní internet.

Přehled investorské přípravy staveb

Třetím bodem jednání byl Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady převyšuji 300 mil. Kč. Bod jednání byl už na programu opakovaně a sociální partneři se zde opět neshodli.

Vládní strana sdělila, že jsou problémy s výstavbou a opravami silnic a dálnic. Nejsou dořešené výkupy pozemků, jsou problémy s aktivistickými organizacemi. Přesto Ministerstvo dopravy pro realizaci staveb dělá maximum.

Zaměstnavatelé opět vyjádřili nespokojenost se stavem legislativy a procesy okolo výstavby.

Odbory kritizovaly, že se používají nekvalitní materiály, téměř pravidlem je nutnost oprav nových úseků cest po jejich dohotovení.

Premiér ujistil sociální partnery, že vláda podnikne maximum kroků ke zrychlení staveb a zvláště připravovaných obchvatů, konkrétně jmenoval obchvat České Lípy.

Novela služebního zákona

Další bod jednání byl vypuštěn, vláda před jednáním tripartity schválila novelu služebního zákona.

Odbory s tímto postupem nesouhlasí.

Premiér se za postup omluvil.

Digitální agenda

Dalším bodem jednání byla informace o dalším postupu v digitální agendě.

Vládní zmocněnec Vladimír Dzurilla představil Informační koncepci České republiky, která stanovuje cíle pro oblast informačních systémů veřejné správy a je závazná pro všechny státní orgány. Koncepce směřuje ke koordinaci a propojení jednotlivých informačních systémů a má být zásadním pomocníkem jak pro občany, tak pro státní správu. 

Odbory i zaměstnavatelé koordinaci velmi vítají a netrpělivě očekávají dobu, kdy dojde k propojení jednotlivých systémů.

Premiér sdělil, že je to sice běh na dlouhou trať, ale když je vůle, je i cesta. Poslední projekt, který dával dohromady na ministerstvu financí – EET –, funguje.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková připomněla, že při digitalizaci je nutné pojmout nejen základní koncept, ale i sdílené efekty a je potřeba poučit se z chyb. Špatným příkladem bylo zavedení e-receptu, kdy účastníci očekávali komplexní službu včetně sledování interakcí léků a ta nebyla dotažená. Odbory elektronizaci vítají, je ovšem třeba, aby spuštěné systémy skutečně pomáhaly.

Tripartita schválila nové vedoucí tripartitních pracovních týmů.

V posledním bodě jednání – různé vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková se žádostí o jednání s premiérem kvůli odměňování zaměstnanců nemocnic a postoji ministra zdravotnictví k navýšení platů a mezd v příštím roce. Jednání se uskuteční 27. března.

Foto Úřad vlády

Podobné články

Aktuality 22. 2. 2024 / 15:25

Práva odborových organizací

Práva odborových organizací upravuje zákoník práce, a to v paragrafech 276 až 299 zákoníku práce. Jde o právo na informace, projednání, spolurozhodování, kontroly, na kolektivní vyjednávání a kontroly nad stavem BOZP.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:40

Výpověď bez udání důvodu? Pro odbory NEPŘIJATELNÉ!

Naše vláda má „výborné“ poradce. Jejich návrhy na nás denně vypadávají z médií. Leckoho překvapí a zaskočí. Ovšem pro odboráře, kteří mají paměť, se nejedná o nic nového.

Aktuality 21. 2. 2024 / 19:29

Petice proti vyhazovu z práce bez udání důvodu

Vláda dostala doporučení od svých „odborníků“, jak zpružnit český trh práce. Neoliberální ekonomové ohánějící se demokracií nás chtějí vrátit víc než o sto let zpátky. Doporučují uzákonit výpověď bez udání důvodů.

Načíst další
 
Napište nám