Tripartita jednala o e-neschopence, novelizaci zákoníku práce, úsporách energií a o vodě

Dne 25. března 2019 se na Úřadu vlády sešli sociální partneři na 148. Plenární schůzi Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Program jednání byl velmi obsáhlý. Na posledním jednání tripartity byla původně shoda, že první dva body budou věnované zdravotnictví. Tyto body ale byly z programu jednání stažené a mají se projednat příště.

Elektronická neschopenka

Prvním bodem jednání byl tedy „Stav implementace elektronického potvrzení pracovní neschopnosti (e-neschopenka)“.

Zástupce vlády sdělil informace o stavu přípravy e-neschopenky. Jsou dvě fáze, první, přechodná, se má zavést od 1. 7., druhá, plná, verze od 1. ledna 2020.

V rámci přechodné verze se e-neschopenka bude zasílat jen na okresní zprávu sociálního zabezpečení, ta ji zavede do systému a zaměstnavatelé si mohou pracovní neschopnost zkontrolovat na portálu veřejné správy.

Druhá plná verze je rozdílná v tom, že zaměstnavatelé obdrží do svých datových stránek informaci o pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatelé v souvislosti s tím, že od 1. 7. nebude plná verze, požadují odložit zrušení karenční doby od 1. ledna 2020. 

Odbory odmítají vázat e-neschopenku na zrušení karenční doby.

Novelizace zákoníku práce

Dalším bodem projednání byl bod „Návrh dalšího postupu v novelizaci zákoníku práce“.

Materiál uvedl zástupce MPSV, který okomentoval materiál a sdělil, na kterých předmětech novely je shoda.

Za ČMKOS vyjádřil stanovisko Josef Středula, odbory navrhují, aby se záležitosti, na kterých je shoda, posunuly do legislativního procesu, dále se budou řešit sporné záležitosti.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková sdělila, že je ráda, že není předmětem jednání úprava minimální mzdy.

Zástupce zaměstnavatelů sdělil, že i oni podporují, aby se do novely dostaly úpravy, na kterých je shoda. Požadují, aby dohodnuté bylo podepsáno i na úrovni koalice, dokonce i s podpisy KSČM.

Ministryně financí Alena Schillerová se připojila k ministryni obchodu a průmyslu, nepodporuje valorizační mechanismus minimální mzdy a zvyšování zaručené mzdy. Chce udělat analýzu, která uvede přesná čísla.

Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek je proti zavedení valorizačního mechanismu do zákoníku práce. Pokud by mělo být valorizační zakotvení, tak doporučují do zákona.

Hospodářská komora doporučuje analýzu objemu jednotlivých úrovní minimální mzdy a také úrovně zaručených mezd. 

Zaměstnavatelé závěrem navrhli upravit strukturu zákoníku práce, navrhují, aby bylo možné nad a pod rámec zákoníku práce upravit některé okruhy.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se proti návrhu ohradila, stejně jako předseda ČMKOS Josef Středula. Oba ve svých vystoupeních sdělili, že zákoník práce je základní právní norma a specifika lze sjednat v kolektivních smlouvách.

Předsedkyně Žitníková navíc přidala své zkušenosti s navyšováním úrovně minimální a zaručené mzdy, kdy v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb zaměstnavatelé nad státem garantované navýšení v posledních letech u mnoha profesí nepřidávají ani korunu.

Energetické úspory v průmyslu

V dalším bodě sociální partneři projednali materiál „Energetické úspory v průmyslu ve vazbě na Strategický rámec ČR 2030. Přítomní si vyslechli, jaké závazky má Česká republika vůči obnovitelným zdrojům a jaké jsou problémy v hledání úspor. V některých případech je zřejmé, že nejsme schopní úspory realizovat. Velkým problémem jsou emisní povolenky, ceny se tvoří na burzách, roli ovšem hraje také politika, cenu nelze predikovat. Do budoucna se počítá se zvyšováním cen povolenek.

Premiér Andrej Babiš je proti strategii Evropské komise v oblasti emisních povolenek, doporučuje, abychom se důrazně ozvali proti limitům, které nejsou naplnitelné. Vláda doporučuje zřídit uhlíkovou komisi.

Předseda ČMKOS Josef Středula okomentoval materiál, zdůraznil nutnost podpory zaměstnavatelů a požádal, aby členy komise byli sociální partneři.

Premiér Babiš sdělil, že úspory energie mají více hledisek, musí se šetřit všude, není možné, aby se na úsporách podílela jen Evropa, je nutné řešit celosvětově. 

Zaměstnavatelé chtějí, aby byl předložen nový materiál, jaké jsou možné reálné úspory, a podle toho by se přehodnotil systém podpor.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude systém řešit, chtějí přenastavit pravidla, a to nejdříve od roku 2021. Musí se shrnout jednotlivé materiály a najít společné závěry. Opatření musí být reálná. Se změnou cílů je nutné změnit metodiku.

Financování vodního hospodářství

Další bod byl velmi krátký, bylo sděleno, že „Zákon o odpadech“ půjde příští týden do meziresortního připomínkového řízení.

V dalším bodě se řešilo financování vodního hospodářství. Voda je základní surovina, její cena je pro odběratele zásadní, je nutné najít variantu, která nepoškodí odběratele.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje hledání možností financování přes evropské strukturální fondy.

Projekty sociálních partnerů v roce 2018

V bodě „Zprávy o realizaci projektů sociálních partnerů obsahujících aktivity k prohloubení sociálního dialogu za rok 2018“ zazněla informace zaměstnavatelů a odborů, jaké akce a aktivity se konaly a jaký měly význam.

Připomínáme, že do mnoha projektů se zapojil i Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ĆR.  

Jednání o zdravotnictví příště na začátku

V předposledním bodě se řešilo odvolání a jmenování vedoucích tripartitních pracovních týmů, kde sociální partneři vyjádřili s návrhem souhlas.

V posledním bodě „Různé“ předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková opět požádala o zařazení původních bodů ke zdravotnictví na příští jednání tripartity, a to opět jako první dva body. Dále požádala předsedu vlády Andreje Babiše o jednání k vyhodnocení navýšení platů a mezd pro nelékařské zdravotnické pracovníky formou zvláštního příplatku. 

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám