Tripartita jednala o situaci ve zdravotnictví

Tripartita v pondělí 14. prosince měla jako první bod jednání Aktuální situaci ve zdravotnictví. Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví, který byl předložen pro jednání, a zápis z jednání Pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví (zdravotnické tripartity) viz níže jako soubor ke stažení.

Úvodní slovo pronesl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který se především zaměřil na nedostatek personálu v nemocnicích a na nízké platby státu za jeho pojištěnce.  

Za odbory vystoupili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOKu Martin Engel s následujícím sdělením:

● Odbory opakovaně upozorňují, že dlouhodobé nezvyšování plateb za státní pojištěnce, které mělo v minulosti jednoznačně politické důvody, je jednou z brzd rozvoje zdravotnictví. Nerozvíjí se kvalita zdravotní péče, v současné době vrcholí personální krize ve zdravotnictví. Odbory požadují, aby vláda legislativními změnami postavila na stejnou úroveň platbu státu za jeho pojištěnce a platbu osob bez zdanitelných příjmů. Výrazné zvýšení plateb státu za jeho pojištěnce naplní v ČR doporučení EU, aby bylo zdravotnictví vnímáno jako jedna ze zásadních podmínek rozvoje společnosti, a zvýšením těchto financí se ČR dostane k EU doporučenému objemu HDP vydávanému na zdravotnictví – 9,2 %.  Zvýšení objemu financí zajistí jak kvalitu poskytované péče, tak tolik nutnou personální stabilizaci zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.  

● Vzhledem ke kritické personální situaci v nemocnicích, kde chybějí především zdravotní sestry, ošetřovatelský personál a lékaři, požadují odbory řešit další navýšení platů ještě v roce 2016. Za spravedlivé a stabilizační považují, aby v dalších letech rostly každoročně platy minimálně o 10 %.  Navrhované zvýšení platů bude také naplněním veřejného příslibu premiéra z celostátní porady OS kvůli personální krizi ve zdravotnictví dne 18. 11. 2016, kde premiér řekl, že „platy zdravotníků musí růst rychleji než v ostatních sektorech“.  

● Odbory znovu upozorňují, že zvyšování platů je zajištěno pouze pro část zaměstnanců, v odměňování pracovníků jsou podle právní formy nemocnic rozdíly v měsíčním platu a mzdě více než 5000 Kč. Tento stav je diskriminační a dále neudržitelný. Odbory požadují jako další stabilizační prvek rychlou novelu zákoníku práce, která sjednotí odměňování zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení pod systém platu.

Za odbory dále vystoupil předseda ČMKOS Josef Středula, který potvrdil, že situace ve zdravotnictví je velmi vážná a je potřeba urychleně řešit popsané problémy včetně zvýšení platů.

Za zaměstnavatele vystoupil prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, který také potvrdil kritický nedostatek sester a dalších zdravotníků v nemocnicích a za UZS ČR vyslovil souhlas se zvyšováním plateb za státní pojištěnce.

Za Svaz průmyslu a dopravy ČR vystoupil jeho předseda Ing. Jaroslav Hanák, který vyslovil souhlas s nutností zvýšit platby státu za jeho pojištěnce a zásadní nesouhlas ke sjednocení odměňování zaměstnanců.

Tripartita ke zdravotnictví přijala ve shodě následující závěry:

Sociální partneři vnímají personální situaci ve zdravotnictví jako velmi vážnou a ukládají Ministerstvu zdravotnictví vypracovat po dohodě se sociálními partnery návrh na její řešení.

Sociální partneři jednoznačně podporují další zvýšení plateb státu za jeho pojištěnce.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková za odbory požádala, aby byl do zápisu uveden požadavek odborů na sjednocení odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví. 

Předsedkyně Žitníková závěrem požádala vládu, aby akceptovala usnesení Pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví, který se opakovaně vyjádřil k revitalizaci hygienické služby a vyslovil nesouhlas členů pracovního týmu s převedením části dozoru veřejného stravování na resort Ministerstva zemědělství. Připomněla, že členové pracovního týmu opakovaně upozorňují, že dozor ve veřejných stravovacích provozovnách mají i nadále vykonávat pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví, kteří jsou k tomu odborně způsobilí.

Dalšími body jednání tripartity bylo například vyhodnocení Akčního plánu na podporu malých a středních podnikatelů na rok 2015, návrh Akčního plánu na podporu malých a středních podnikatelů na rok 2016, ratifikace úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 131, o stanovení minimálních mezd z hlediska stávající legislativy a praxe, analýza nabídky a poptávky na trhu práce a projednání situace ve společnosti OKD. Návrh společnosti New World Resources (NWR), majitele OKD, jež po státu požaduje čtyři miliardy korun za to, že bude pokračovat v těžbě, na pondělním jednání nepodpořila ani jedna ze stran tripartity. Sociální partneři také vyjádřili maximální podporu horníkům a ostatním zaměstnancům, kterých se situace podniku dotkne, a uložili MPSV, aby úřady práce v dotčených oblastech zpracovaly sociální plány pomoci propouštěným zaměstnancům.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám