Tripartita jednala o zdravotnictví a krátce také o sociálních službách

Výroční 100. jednání Rady hospodářské a sociální dohody se konalo v předvánočním čase, 20. prosince 2012. Za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče se mimořádně účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Sváteční atmosféru v době jednání připomínalo jen vánoční cukroví, které bylo účastníkům jednání předloženo ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou, která jednání tripartity vedla.

Členové tripartity byli upozorněni, že musí být jednání zkráceno pouze na dopolední čas. Odpoledne měla vláda na programu jednání, které bylo přesunuto ze středy 19. na čtvrtek 20. prosince odpoledne. Tento zkrácený časový prostor poznamenal náladu i obsah jednání tripartity. Například body ke kohezní politice, k finanční ústavě, k řešení finanční gramotnosti a bohužel i k problematice sociálních služeb byly přeřazeny na únorové jednání RHSD.

Prvním bodem jednání tripartity byl návrh opatření vlády České republiky pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti (prorůstová opatření).

Již na podzim roku 2011 vyzvaly zaměstnavatelé a odbory vládu, aby urychleně pracovala na aktivních prorůstových opatřeních. Vláda přislíbila zpracovat a předložit materiál na začátku roku 2012, ale místo toho jsme se dočkali dalších vládních škrtů. Škrty a nárůst zdanění spotřeby jsou vražednou kombinací pro ekonomický růst. Vláda opakovaně přislíbila prorůstává opatření, ke konci roku 2012 je zpracovala ve spolupráci se zaměstnavateli a předložila je na jednání 20. prosince.

Opatření nebyla zpracovávána ve spolupráci s odbory, odbory nebyly ke zpracování přizvány. Materiál obsahuje 71 opatření, ale některá opatření řeší nesrovnalosti mezi členy vlády, což ukazuje na nesystémové, nejednotné postupy vlády, a odbory si kladou otázku, zda to tento materiál může napravit.

Předkladatelé také označili 18 opatření s maximální prioritou, ale některá opatření měla již být řešena dávno. Například ke korupci je zde napsáno, že se mají realizovat všechna opatření v přijatém protikorupčním programu vlády. Znamená to, že dosud nebyla protikorupční opatření realizována? Zaměstnavatelé, jako spoluzpracovatelé, materiál pochválili. Odbory označily materiál jako banku nápadů, která růst ekonomiky neřeší a nevyřeší. Vláda na svém následujícím odpoledním jednání materiál schválila. Odbory budou se zájmem sledovat, jak jsou jednotlivé body vládou vyhodnocovány a plněny.

V době jednání, kdy jsme se chystali požádat, aby bod k současnému stavu zdravotnictví byl z důvodu časové tísně předřazen a projednán, vznesl tento požadavek jeden zástupce strany zaměstnavatelů, a to s uvedením, zda ministr již odstoupí, a s tvrdou kritikou jeho manažerských schopností, což zaznělo i na následující tiskové konferenci.

Podkladový materiál k současnému stavu zdravotnictví uvedl ministr zdravotnictví Leoš Heger. Materiál, který byl zpracován Ministerstvem zdravotnictví, zahrnoval obecné ekonomické informace významné pro oblast zdravotnictví, například predikce o hrubém domácím produktu, objemu mezd a platů, míře nezaměstnanosti. Také informace o příjmech systému veřejného zdravotního pojištění. Zpracovatelé nepotvrdili vyšší příjem systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2012 proti roku 2011. Pro rok 2013 je výběr pojistného a platby od státu predikován o 3 mld Kč nižší než v roce 2012.

Materiál zahrnoval informaci o restriktivní úhradové vyhlášce pro rok 2013. Ministerstvo zdravotnictví se k restriktivní variantně přiklonilo z důvodu probíhající restrukturalizace a prokazatelného nadužívání lůžkové sítě v České republice. Materiál zahrnoval informaci o Memorandu ministerstva a zdravotních pojišťoven.

Vzrušená diskuse ze strany odborů i zaměstnavatelů nevedla k jasným závěrům. Předložený materiál obsahoval pouze stranu příjmů zdravotních pojišťoven, neobsahoval stranu výdajů zdravotních pojišťoven. Požádali jsme, aby byl materiál doplněn o část výdajů, které jsou poskytovány zdravotními pojišťovnami, a to celkem a ve členění za jednotlivé zdravotní pojišťovny, a v tomto členění aby byl doplněn i za stranu příjmů. Požádali jsme o doložení sdělení, že je v České republice prokazatelné nadužívání lůžkové sítě.

Stranu odborů doplnil svým vystoupením předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich. Informoval členy tripartity o svízelné situaci nemocnic sdružených v AČMN, o negativních dopadech úhradové vyhlášky pro rok 2013 na nemocnice. Vystoupení bylo profesionální, pragmatické.

Účast předsedy AČMN na straně odborů byla pro jednání RHSD neobvyklá, ale přesně vystihla zvláštní postavení zástupců AČMN. AČMN je součástí Unie zaměstnavatelských svazů, v této unii jsou ovšem také zástupci zdravotních pojišťoven. Samozřejmě stanoviska zdravotních pojišťoven na jedné straně a poskytovatelů zdravotní péče na druhé straně k otázce úhradové vyhlášce nemůžou být ve shodě. Zdravotní pojišťovny požadují co nejnižší výdaje a poskytovatelé požadují úhrady odpovídající poskytované péči.

Odbory velmi ostře protestovaly proti tomu, že stát neplatí za své pojištěnce odpovídající finance ze státního rozpočtu, že částka za státní pojištěnce není navyšována, že vláda nereaguje na zvyšované náklady zdravotnických zařízení, že čerpá prostředky z veřejného zdravotního pojištění, a to i cestou zvýšeného DPH.

Jednání o úhradové vyhlášce, o restrukturalizaci a o memorandu uzavřeném mezi zdravotními pojišťovnami a ministerstvem bylo ovlivněno dalším z uzavřených memorand, a to mezi Asociací krajů a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, a chystaným jednáním mezi AČMN a VZP ČR.

Poznámka: Memoranda byla uzavřena a slibují určité kroky pro uzavírání smluv mezi poskytovateli zdravotní péče a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Zástupci krajů vidí v memorandu posun v tom, že při uzavírání smluv nepůjde o diktát zdravotních pojišťoven, ale o dialog. Memorand bylo ve zdravotnictví uzavřeno již tolik a s takovým plněním, že do doby uzavření faktických smluv se z těchto memorand radovat příliš nelze.

Odbory dále upozornily na zhoršující se, možná úmyslně vyvolávané, postavení VZP ČR, na fůze zdravotních pojišťoven, které můžou vést k oslabení VZP ČR a postupnému vyvedení zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Odbory požadují, aby poskytování zdravotní péče zůstalo veřejnou službou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Odbory upozornily na to, že je nutné zachovat kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví.

Diskuse se k bodu zdravotnictví rozběhla velmi dobře, ale bod nebyl uzavřen vzhledem k časové tísni. Na následující tiskové konferenci bylo stranou zaměstnavatelů a odborů sděleno, že zdravotnictví je špatně manažersky řízeno.

Jen velmi krátce se RHSD zabývala problematikou sociálních služeb. Odbory vyjádřily nespokojenost s tím, že poslanci neschválili při projednání státního rozpočtu pro rok 2013 návrh na zvýšené dotace pro sociální služby. Strana zaměstnavatelů vznesla dotaz, zda bude skutečně dotační řízení od roku 2014 převedeno na kraje. Touto otázkou se zabývá pracovní tripartitní tým pro sociální služby.

Na závěr odbory upozornily na kriticky nízké ocenění práce zaměstnanců v sociálních službách, připomněly slib vlády se touto situací zabývat.

Další jednání tripartity je plánováno na 21. února 2013.

Poznámka: Velmi mě mrzelo, že vláda nezasedala a nejednala předchozí den, 19. prosince, protože na program jednání bylo zařazeno projednání novely nařízení vlády ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Tento bod byl také na programu vlády dne 20. prosince odpoledne. Vláda projednání bodu přerušila a bude se jím zabývat zřejmě v únoru 2013.

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám