Únor 2011

28. února

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala se zástupci VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., o možnosti sjednání spolupráce a o možných nabídkách produktů pojišťovny pro členy OS, a to především pro záchranáře.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala se zástupci občanské iniciativy ProAlt. Diskutovali o možnosti spolupráce a o koordinaci akcí proti nespravedlivým reformám.
 • V Krajské zdravotní, a.s., se uskutečnilo neúspěšné jednání odborů a zaměstnavatele. Nedošlo k podpisu místního memoranda k zajištění mezd lékařů. Nemocnice nemá jistotu, že potřebné finance obdrží od zdravotních pojišťoven, odbory nemají jistotu, že se lékaři spokojí s nižšími tarify, než slíbilo uzavřené celostátní memorandum. Za OS se jednání účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková a vedoucí právního a sociálního oddělení Vratislav Tomek.26. února
 • V Léčebných lázních Jáchymov a.s. se konal zaměstnanecký ples, jehož skvělou atmosféru si vychutnali místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s manželi a člen dozorčí rady odborového svazu Miroslav Brůcha s manželkou.24. února
 • Jednala sekce pracovníků hygienické služby. Jednání se účastnil ministr zdravotnictví Leoš Heger, hlavní hygienik Michael Vít a vrchní ředitelka Viera Šedivá. Jednání se zaměřilo na plánovanou transformaci hygienické služby, která nebyla se sociálními partnery projednána. Odbory s transformací a způsobem, jakým je předkládána ke schválení Poslanecké sněmově, zásadně nesouhlasí.
 • Odborná poradkyně právního a sociálního oddělení OS Terezie Písařová zastupovala ČMKOS a OSZSP ČR na základě jmenování do rady Ekonomických expertů EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb) na jednání této rady v Bruselu. Jednání se soustředila na ekonomické dopady jednotlivých navrhovaných řešení v oblasti hospodářské politiky EU i jednotlivých členských zemí a na posuzování dopadů a navrhovaná řešení odborových svazů.23. února
 • Jednání výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková společně se zástupcem svazové sekce pracovníků hygienické služby MUDr. Vlastimilem Králem. Na programu v bodě různé byla připravovaná transformace hygienické služby. Ministerští úředníci informovali o připravovaných zákonech.22. a 23. února
 • Odborná poradkyně právního a sociálního oddělení OS Terezie Písařová zastupovala ČMKOS a OSZSP ČR na odborné konferenci Austerity, economic governance reforms and social policies in Europe, kterou pořádala Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) v Bruselu. Konference upozornila zástupce odborových svazů na aktuální hrozby v souvislosti s krizí a připravovanou legislativu EK a seznámila je s ekonomickou modelací a vizemi řešení komisařů EK, zástupců OECD, DG Ecfin, zástupců pěti evropských univerzit a výzkumníků ETUI.22. února
 • Ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta se v Evropském centru konal kulatý stůl na téma Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče. Akce se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.
 • Vedení OS jednalo se zástupci Advokátní kanceláře Bakeš & partneři o kauze a dalším postupu ve sporu o práva ke Zdravotnickým novinám.
 • Předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se zúčastnily slavnostního večera k vyhlášení výsledků soutěže Sestra roku 2010.21. a 22. února
 • V hotelu DUO byl zahájen dvoudenní workshop projektu Ergonomie, který byl součástí projektu ESF. Konferenci kompletně připravila Terezie Písařová z OS zdravotnictví a sociální péče ČR. Pracovního zahájení konference se ujal místopředseda OS Ladislav Kucharský.21. února
 • Krajská rada Plzeňského kraje jednala se zástupci Krajského úřadu především o situaci v nemocnicích kraje. Záměr efektivního centrálního nákupu pro nemocnice kraje nebyl realizován. Zaměstnanci Rokycanské nemocnice a.s. se stále nedočkali zvýšení mezd. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Krajská rada s výsledky jednání na Krajském úřadu vyjádřila nespokojenost.19. února
 • V Kongresovém centru v Praze se konalo protestní shromáždění zástupců odborových organizací sdružených v ČMKOS. Za OS se jednání zúčastnilo více než 60 předsedů a zástupců odborových organizací.18. února
 • Vedení OS jednalo se zástupci jednotlivých bankovních institucí, které spravují finanční majetek svazu.17. února
 • Ve Zlíně jednala krajská tripartita o situaci ve zdravotnictví. Zástupci odborů opakovaně kritizovali hospodaření v některých nemocnicích zřizovaných Zlínským krajem. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se uskutečnila konference Zdraví národa je bohatstvím země. Konference se zúčastnili místopředseda OS Ladislav Kucharský, Kateřina Hofmannová, Terezie Písařová a Ivana Štěpánková. Seminář zahajoval ministr zdravotnictví Leoš Heger, který popsal kroky ministerstva na tento rok, informace doplnili náměstci Petr Nosek a Jiří Schlanger.13. – 17. února
 • V Ženevě se konala konference odborářů ze zdravotnictví z celého světa. Zaměřila se na aktuální situaci, postavení zaměstnanců, násilí a vzdělávání. Konference se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.16. února
 • Předsedkyně OS Žitníková se spolu s dalšími předsedy OS veřejných služeb zúčastnila jednání s místopředsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou.
 • V poledních hodinách jednala KR Pardubického kraje se zástupci kraje o situaci ve zdravotnictví. Schůzky se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Odpoledne natáčeli předsedkyně OS Dagmar Žitníková a ministr zdravotnictví Leoš Heger v Českém rozhlasu 6 rozhovor o aktuální situaci ve zdravotnictví a o memorandu. V průběhu natáčení se LOK usnesl, že bude memorandum akceptovat.15. února
 • Konal se první workshop k Bi Di projektu pro oblast sociálních služeb. Hlavním tématem byla příprava studie specifické vztahy zaměstnanec a zaměstnavatel v sociálních službách a krátká informace ke studii odměňování zaměstnanců v sociálních službách. Jednání se za OS zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková, členka výkonné rady Jana Hnyková, předsedkyně pražské krajské rady Růžena Menšíková a právnička OS Ivana Štěpánková.
 • Uskutečnila se schůzka řídícího týmu projektu Prevence násilí na pracovišti, zúčastnili se jí místopředseda OS Ladislav Kucharský, Kateřina Hofmannová a Jindřiška Chválová, která bude koordinátorkou dobíhajícího projektu.14. února
 • Rada Českomoravské konfederace odborových svazů projednala souvislosti připravovaných reforem a dopilovala scénář protestního shromáždění, které se uskuteční v sobotu 19. února. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
 • Na Ministerstvu zdravotnictví projednávali zástupci LOKu, České lékařské komory, zástupce krajů hejtman Michal Hašek a předsedkyně OS Dagmar Žitníková ministerstvem navržené memorandum. Dagmar Žitníková požadovala v souvislosti s memorandem závazek Ministerstva zdravotnictví, že v příštím roce dojde k nárůstu mezd a platů i u ostatních zaměstnanců ve zdravotnictví.11. února
 • V budově Ministerstva práce a sociálních věcí jednal tripartitní pracovní tým pro sociální politiku. Zástupci MPSV seznámili sociální partnery s reformními návrhy MPSV v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a v dalších letech. Odbory i zaměstnavatelé předložené záměry odmítli.
 • Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců jednali o stavu a realizaci projektu pro bipartitní dialog. Část zdravotnictví zajišťuje místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.9. – 11. února
 • Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil třídenního vzdělávacího projektu Šampion ve Zlenicích.10. února
 • Ministr zdravotnictví Leoš Heger, předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil a předseda LOKu Martin Engel se aktivně účastnili jednání sekce nemocnic OS. Po jednání s ministrem se konal brífink.9. února
 • Zástupci zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb rokovali nad připravovaným zákonem o zdravotnické záchranné službě a nad novelou zákona 96/2004 Sb., která ztěžuje záchranářům a všeobecným sestrám podmínky pro výkon jejich práce.
 • V Městské nemocnici Varnsdorf se konalo jednání zaměstnanců, zaměstnavatele, zástupců města a odborů. Předsedkyně odborové organizace pozvala na jednání regionální pracovnici Dagmar Novákovou a místopředsedkyni OS Ivanu Břeňkovou. Sociální dialog a kolektivní vyjednávání je v nemocnici8. února
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem o současné krizové situaci ve zdravotnictví. Zástupkyně OS informovaly ministra o návrzích a požadavcích OS na řešení situace.
 • Po jednání s ministrem následovalo jednání předsedy ČMKOS Jaroslava Zavadila, předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedkyně OS Ivany Břeňkové s hejtmanem Jihomoravského kraje a předsedou Asociace krajů ČR Michalem Haškem na stejné téma.
 • Jednání výkonné rady vedl místopředseda Mgr. Ladislav Kucharský. Předsedkyně a místopředsedkyně výkonnou radu informovaly o průběhu a výsledcích jednání s ministrem Hegerem.
 • Části jednání výkonné rady se účastnil předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil.
 • V odpoledních hodinách se na OS připravovala na jednání se zástupci ZO sekce zdravotnických záchranných služeb. na velmi nízké úrovni díky postupu zaměstnavatele, který hraničí se šikanou odborů.7. února
 • K prvnímu jednání v roce 2011 se na OS sešli zástupci sekce sociál, aby projednali aktuální situaci v sociálních službách.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a řídící sekce nemocnic Iva Řezníčková jednaly s předsedou LOKu Martinem Englem o vývoji protestní akce Děkujeme, odcházíme.4. února
 • Vedení OS a další pracovníci svazu jednali se zástupci firmy T-Mobile o podmínkách rámcové smlouvy a o dalších možnostech a výhodách pro členy OS.
 • Hlavní hygienik Michael Vít a vrchní ředitelka úseku ochrany zdraví a řízení hygienické služby Ministerstva zdravotnictví Viera Šedivá jednali s místopředsedkyní OS Ivanou Břeňkovou o pozměňovacím návrhu poslance Marka Šnajdra k novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Byl domluven termín společného jednání sekce pracovníků hygienické služby.
 • Místopředseda OS Ladislav Kucharský jednal se zástupcem Nadace Friedricha Eberta Vlado Špánikem o společných aktivitách nadace a odborového svazu v letošním roce.3. února
 • Vedení ČMKOS spolu s účastníky jednání k materiálu „Národní cíle stanovené na základě hlavních cílů Strategie Evropa 2020“ vyhodnotili průběh jednání. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková popsala průběh schůzky k sociálnímu začleňování a zdravotnictví.
 • Na krajském úřadě v Ostravě jednali zástupci krajské rady Moravskoslezského kraje s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Karlem Konečným a vedoucí odboru zdravotnictví Petrou Tomanovou. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský. Hlavním bodem jednání byla krizová situace související s odchodem lékařů.2. února
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s regionální pracovnicí Miroslavou Drobnou navštívily členskou schůzi základní organizace Domova pro seniory v Šumperku.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám