Únorová tripartita se věnovala zdravotnictví

V pondělí 2. února se na 115. jednání tripartity sešli zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Program jednání byl obsáhlý a jednotlivé body závažné. Jako první se projednávala situace ve zdravotnictví. Materiál Ministerstva zdravotnictví uvedl ministr Svatopluk Němeček. Ve svém vystoupení shrnul ekonomickou situaci nemocnic a zdravotních pojišťoven, informoval o prioritách ministerstva pro rok 2015, o projektu DRG restart, o nové koncepci fungování ÚZIS, seznámil přítomné s návrhy ministerstva na úpravu právních předpisů ke vzdělávání lékařů a zdravotníků, vrátil se k úhradové vyhlášce ministerstva a zvyšování platů/mezd zaměstnancům nemocnic v roce 2015.

Materiál Ministerstva zdravotnictví okomentovala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

K ekonomice resortu uvedla, že ekonomické kroky Ministerstva zdravotnictví v roce 2013 a 2014 pouze napravovaly ekonomické restrikce z let 2012 a 2013. Objem financí, který je pro resort plánován na rok 2015, kdy proběhlo zvýšení plateb za státní pojištěnce, se téměř neprojeví, protože je nutné vzít v úvahu, že část zvýšených financí kompenzuje především výpadek poplatků a nárůst platů a mezd.

Je nutné, aby se Ministerstvo zdravotnictví a vláda zabývaly ekonomikou zdravotnictví komplexně. Česká republika v celkovém objemu vynakládá na zdravotnictví nízké procento hrubého domácího produktu, stát stále neplatí za své pojištěnce dostatečně, existují naprosto nezdůvodnitelné rozdíly v odvodech zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných do systému zdravotního pojištění.

Za zásadní odborový svaz považuje sjednocování základních sazeb nemocnic, aby nemocnice stejného typu měly za stejné výkony stejné úhrady. S prioritami, které Ministerstvo zdravotnictví navrhuje pro rok 2015, odbory souhlasí a na jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví se na nich po doplnění shodli všichni sociální partneři.

Žitníková tyto priority vyjmenovala:

● ekonomická, personální a mzdová/platová stabilizace resortu, transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění,

●hledání zdrojů pro další navyšování platů/mezd zaměstnanců v roce 2016,

● zákon o veřejných neziskových nemocnicích,

● reforma postgraduálního vzdělávání lékařů,

● paliativní péče v rámci koncepce dlouhodobé a zdravotně sociální péče,

● projekt DRG restart,

● nová koncepce fungování ÚZIS,

● ekonomická a personální revitalizace hygienické služby.

Dále předsedkyně OS sdělila, že odbory mají k jednotlivým prioritám řady námětů a budou účastníky pracovních skupin, které budou navrhovat úpravy a změny.

Za velmi důležité odbory považují, aby se upravila personální vyhláška, která stanoví minimální počty zaměstnanců, a tím umožňuje jejich přetěžování. Personální vyhláška je také jedním z hlavních důvodů zhoršující se kvality poskytované péče.

Žitníková dále připomněla, že mimo souhlasných stanovisek a podpory priorit Ministerstva zdravotnictví je mezi sociálními partnery v současné chvíli rozpor, a to ve vztahu k úhradové vyhlášce.

Ministerstvo zdravotnictví trvá na svém vyjádření, že úhradová vyhláška pro rok 2015 umožňuje jednotlivým nemocnicím zvýšit platy/mzdy o 5 % tarifů a základů.

Odbory mají informace z mnoha nemocnic, že jim zaměstnavatelé sdělují, že úhradová vyhláška jim nedává, v důsledku nízkých úhrad, možnost platy a mzdy zvýšit.

Stejnou informaci odbory dostaly také od Asociace českých a moravských nemocnic a jediným řešením je přepočítání úhrad v jednotlivých nemocnicích.

Předsedkyně Žitníková navrhla, aby tripartita přijala závěr, že podporuje vznik pracovní skupiny, která přepočítá v nemocnicích, kde se nezvedají platy/mzdy, úhrady ze zdravotního pojištění. a pokud se skutečně prokáže, že některé nemocnice nebo segment péče (následná péče) nemají z úhradové vyhlášky možnost zvýšit platy/mzdy o 5 %, najde Ministerstvo zdravotnictví cestu k nápravě, aby byl naplněn vládní slib, že úhradová vyhláška umožní všem nemocnicím zvýšit zaměstnancům tarifní platy a základní mzdy o 5 %.

V závěru vystoupení předsedkyně OS požádala plénu tripartity, aby usnesením podpořili závěry z jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví ze dne 20. ledna.

Na vystoupení předsedkyně OS navázal předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel, který sdělil, že je naprosto nepředstavitelné, aby nebyl naplněn vládní slib zvýšit platy/mzdy o 5 %. Připomněl, že odbory původně požadovaly zvýšení o 10 % a handrkování o splnění toho, co bylo slíbeno, je nedůstojné.

Předseda Engel znovu připomněl odchody lékařů a také ostatních zdravotníků mimo ČR a potřebu jejich personální stabilizace.

Na vystoupení reagoval ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který znovu sdělil, že úhradová vyhláška a zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven garantují dostatek financí na zvýšení platů a mezd a pokud se skutečně prokáže, že je někde problém, například v následné péči, tak ho bude Ministerstvo zdravotnictví řešit.

Ke stanovisku odborů se připojila Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Její prezident Jiří Horecký zopakoval, že některé zvláště malé nemocnice a nemocnice následné péče na zvýšení platů/mezd finance z úhradové vyhlášky nedostaly. Zaměstnavatelé stejně jako odbory požadují zjednání nápravy.

Za stranu zaměstnavatelů dále vystoupil místopředseda Svazu průmyslu a dopravy ČR Pavel Juříček, který připomněl, že je ve zdravotnictví potřeba udělat pořádek a řešit nejen příjmy, ale také výdaje.

Tento názor podpořil i vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš, který sdělil, že dokud nebude zdravotnictví transparentní, tak nesouhlasí s tím, aby se do systému přidávaly peníze.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula obrátil pozornost přítomných ke stávkové pohotovosti na Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy a požádal přítomné politiky o rychlé řešení problémů.

Druhý bod jednání tripartity se týkal informací o čerpání peněz z evropských strukturálních fondů.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová seznámila tripartitu s kroky, které vláda podnikla, aby bylo možné vyčerpat co nejvíce finančních prostředků. V současné chvíli je nedočerpáno okolo 12 miliard, čekáme, spolu s dalšími státy, zda Evropská komise prodlouží lhůty pro dočerpání stávajících projektů.

Ve třetím bodě se tripartita zabývala možností prolomení těžebních limitů těžby hnědého uhlí na Mostecku. Jednání k tomuto bodu bylo velmi vzrušené, vládní strana v zásadě prolomení limitů odmítá, odbory a zaměstnavatelé je podporovali. Přítomní se dohodli, že se k tomuto problému zpracuje komplexní analýza a limity se posoudí podle odborných stanovisek.

Další bod jednání byl věnován nastavení zemědělské politiky pro léta 2014 – 2020. Přítomní si vyslechli informace o aktuální situaci a byli seznámeni s problémy českých zemědělců.

Další bod, který tripartita projednala, řešil situaci ve dřevařském průmyslu. Odbory, vláda i zaměstnavatelé se shodli, že pro další rozvoj tohoto odvětví je nutné zpracovat společnou lesnicko-dřevařskou strategii a systémově řešit podporu konkurenceschopnosti.

Poslední bod jednání tripartity – řešení finanční gramotnosti, byl přeložen na další jednání.

Podobné články

Aktuality 11. 6. 2024 / 13:46

Odboráři jednali s ministrem Jurečkou o zvýšení platových tarifů

Zástupci odborářů z veřejných služeb a veřejné správy spolu s předsedou a místopředsedou ČMKOS jednali s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou o zvýšení plarových tarifů. Žádost o jednání se zástupci koalice byla opakovaně zaslána premiérovi, ale ten mlčí.

Aktuality 11. 6. 2024 / 12:55

Jak vypadá jednání o sjednocení odměňování ve zdravotnictví?

Projednávání plnění dohody z 8. prosince se zadrhlo na bodě ke sloučení odměňování zdravotníků a další vývoj nastal opět až po tiskové konferenci, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:37

Kontrola BOZP – kategorizace

Milé kolegyně a milí kolegové, hurá do dalšího bodu kontrol na stavem BOZP, a to jsou kategorizace.

Načíst další
 
Napište nám