Usnesení celostátní konference OSZSP ČR a zajišťovací fond

Celostátní konference odborového svazu diskutovala a výraznou většinou delegátů odsouhlasila návrh vzniku zajišťovacího fondu. Připomínám, že celostátní konference je nejvyšší orgán OS mezi sjezdy a její usnesení je závazné pro výkonnou radu stejně jako pro všechny orgány OS i členy.

Zajišťovací fond byl navržen jako sociální a solidární benefit pro členy našeho OS. Jako každá změna přináší nové a nezvyklé situace, které je nutno řešit krok po kroku.

V současné chvíli je nutné nastavit podmínky fungování zajišťovacího fondu. Je to odvážný krok bez možnosti odhadu dopadu, protože jej děláme poprvé a bez možnosti čerpat zkušenosti z dřívějška. Můžeme se jen poučit od jiných odborových svazů, které tento institut již mají. Tímto krokem byla pověřena výkonná rada a má na splnění úkolu velmi krátký čas do června tohoto roku.

Už teď na výkonnou radu pronikly informace o tom, že by fond měl být dobrovolný (nebo raději vůbec), že předložené kalkulace našeho ekonomického oddělení jsou mylné… Není však žádná jistota, neboť údaje deklarované oponenty se opírají o naprosto zkreslený vzorek kmene zaměstnanců, navíc žijících si v pohodlí určitého segmentu. Nemáme relevantní data za všechny členy OS o jejich nemocnosti, porodnosti, úrazovosti, takže všechny tyto námitky vnímám nikoliv jako konstruktivní a věcnou diskuzi k tématu, ale jen jako prosté rozmělňování sil a vzpírání se usnesení celostátní konference.

Rozumím tomu, že bohatší ZO jsou schopny nabídnout svým členům benefity zahrnované do vznikajícího zajišťovacího fondu. Ale kde je jejich solidarita s těmi, kdo takové štěstí a možnosti nemají?! Kde je jejich podpora dalších členů našeho OS, například ze sociálních služeb nebo lázeňského sektoru, kde příjmy těchto našich členů jsou hrozivě nízké a jistota zaměstnání mizivá?! Kdo jiný by měl být solidární, když ne odboráři mezi sebou!!! Nebo už je devastace morálních hodnot společnosti taková, že i my mezi sebou si budeme závidět a přát kolegovi chcíplou kozu?!

Co vede oponenty fondu k výrokům o odchodu z našeho odborového svazu, když cílem je kolektivně se domoci zlepšení postavení členů na základě solidárního přístupu k řešení problémů. Případné vyjádření o odchodu pochybovačů z OS beru jako důkaz nepochopení reality.

I náš OS má možnost se účastnit změn v legislativě jedině díky členství v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS). Pokud chci něco ovlivnit, musím pracovat v širším celku. Pokud chci pracovat v zájmu našich členů, nemohu se odtrhávat do menších a ještě menších organizací a věřit, že něco ovlivním. To je nepochopení reality, neboť další tříštění sil vede ke vzniku dalších předsedů a aparátů, ale snižuje schopnost dosáhnout uspokojivého výsledku. Jsem-li malá samostatná organizace stojící mimo ČMKOS, nemohu ovlivňovat legislativu ve prospěch svých členů, nemohu se účastnit tripartity a zůstává otázkou, proč vůbec existuji! Že by smyslem tohoto konání bylo jen vytvoření placeného místa financovaného z příspěvku členů? Věřím, že toto si všichni zúčastnění uvědomují a berou tyto otázky velmi vážně.

Usnesení celostátní konference rovněž ponechává volnost ve financování zajišťovacího fondu na základních organizacích. Nikdo není nucen ke zvyšování odvodu zaměstnanců do pokladny základní organizace. Je jen na jednotlivých ZO, jakým způsobem si nastaví finanční toky. Neobstojí argument, že neví, co mají dělat, když usnesení celostátní konference uvádí jasně fakta o změně finančního řádu s platností od 1. 7. 2013 a všechny tyto informace jsou od konání celostátní konference dostatečně veřejně známy!

Je na nás, členech orgánů OS, vysvětlovat, že zajišťovací fond nikomu nebere jeho peníze, ale je to akt solidarity mezi členy navzájem. Je to snaha nabídnout členům našeho OS výhodu, na kterou nedosáhnou nečlenové (jinak zneužívající výhod vyjednaných odboráři). Je to snaha o posílení vzájemnosti a pocitu soudržnosti při vzájemné pomoci.

Věřím, že tyto pohnutky jsou dostatečně věcným argumentem pro všechny, kdo doposud vnímají vznik zajišťovacího fondu negativně.

Podobné články

Aktuality 26. 9. 2023 / 14:14

Všechno má souvislosti a důsledky

Před pár lety jsem si na jedné konferenci vyslechla názor renomované psycholožky, že normální je chaos.

Aktuality 17. 7. 2023 / 21:58

Setkávání je důležité. Vždyť proč vymýšlet, co už kolegové vyzkoušeli

Neformální setkání členů odborového svazu přineslo výměnu zkušeností v odborové práci, zpětnou vazbu názorové rozmanitosti, vzájemné vyslechnutí si, co nás, zaměstnance-odboráře, trápí.

Aktuality 17. 7. 2023 / 19:54

Na začátku jsem si myslela, že nás bude dvacet

Uděláme happeningový pochod „Proti zlým časům – za důstojný život“. I kdyby nás bylo pár, projdeme se s píšťalkami po Zlíně...

Načíst další
 
Napište nám