Vedení OS a členové krajské rady jednali s radními Středočeského kraje

Ve středu 8. března se předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková, místopředsedové Ivana Břeňková a Lubomír Francl, členové krajské rady Josef Lisý, Monika Kudrová a Jana Ducháčková, zástupce ZZS Středočeského kraje Jiří Havlovic a regionální pracovnice Iva Dandová sešli s náměstkem středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Ing. Martinem Kupkou (ODS) a náměstkem pro oblast financí Ing. Gabrielem Kovácsem (ANO). Hejtmanka Jaroslava Jermanová se domluvené schůzky bohužel nezúčastnila.

Předsedkyně Žitníková poděkovala za přijetí, představila místopředsedy OS a členy krajské rady, vysvětlila důvody návštěvy a požádala o navázání spolupráce a výměnu informací.

Poté diskutovali jednotliví členové krajské rady s oběma náměstky o problémech v krajských nemocnicích a v sociálních službách. Řešily se otázky nedostatku lékařů i nelékařů a zadluženost některých nemocnic. I přes 10% navýšení mzdových tarifů zaměstnanci odcházejí za výrazně lepším finančním ohodnocením, nelékaři často i mimo obor zdravotnictví. A noví téměř nenastupují. Sjednocením odměňování v lůžkových zdravotnických zařízeních pod platy by se mohlo zabránit odchodu personálu, který již v nemocnicích pracuje.

Kraj svoje nemocnice dotuje nemalou částkou, a tak se diskutovalo také o rozdílech v úhradách od pojišťoven. Jednalo se rovněž o tom, jakým způsobem bude financováno slíbené navýšení příjmů pro sestry ve směnném provozu od července. Předsedkyně Žitníková upozornila, že každá nepříspěvková nemocnice musí požádat o grant, který navýšení pokryje.

Dále se projednávala oblast sociálních služeb, nízké finanční ohodnocení zaměstnanců a nedostatek pomůcek v jednotlivých pobytových zařízeních sociálních služeb. Protože radní za sociální služby nebyl na schůzce přítomen, budou mu informace předány.

MUDr. Havlovic poděkoval za dobrou spolupráci kraje a ZZS.

Závěrem se účastníci jednání shodli, že výměna informací je důležitá pro obě strany, a proto zastupitelé kraje navrhli pravidelné setkávání po půl roce. Předsedkyně Žitníková ještě jednou poděkovala za přijetí a navázání spolupráce.

Foto Lubomír Francl

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám