Můj syn nedávno ukončil vysokou školu a teď ho čeká promoce. Mám jako zaměstnanec nárok na nějaké volno k účasti na jeho promoci? K. Z., Liberec

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ani nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu neupravují překážku v práci na straně zaměstnance z důvodu jeho účasti na promoci dítěte.

Jestliže se chce zaměstnanec promoce dítěte zúčastnit, musí zaměstnavatele požádat o čerpání dovolené, či se s ním dohodnout na poskytnutí pracovního volna. Pracovní volno může být zaměstnanci poskytnuto s náhradou mzdy/platu, bez náhrady mzdy/platu nebo může být domluveno jeho napracování.

U státních zaměstnanců je však situace odlišná. Překážky ve státní službě na straně státního zaměstnance jsou upraveny v § 104 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s odkazem na nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat. V tomto nařízení je mimo jiné zmíněno i poskytnutí služebního volna (placeného) na 1 den k účasti na vlastní promoci, promoci manžela, registrovaného partnera, dítěte, sourozence nebo vnoučete.

Podobné články

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:13

Dovolená ve zkušební době

Naše nová členka ve zkušební době nutně potřebovala z rodinných důvodů dovolenou. Bude mít čerpání dovolené nějaký vliv na zkušební dobu?

Aktuality 16. 5. 2024 / 18:22

Odpočet hodnoty daru od základu daně

Slyšel jsem, že došlo ke změnám v daních. Jsem zvyklý, že každý rok daruji menší peněžní dar...

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:14

Výstupní prohlídka – co to je a kdy se provádí

V praxi jsme se setkali s pojmem výstupní prohlídka. Co to vlastně je a kdy se používá?

Načíst další
 
Napište nám