Můj syn nedávno ukončil vysokou školu a teď ho čeká promoce. Mám jako zaměstnanec nárok na nějaké volno k účasti na jeho promoci? K. Z., Liberec

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ani nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu neupravují překážku v práci na straně zaměstnance z důvodu jeho účasti na promoci dítěte.

Jestliže se chce zaměstnanec promoce dítěte zúčastnit, musí zaměstnavatele požádat o čerpání dovolené, či se s ním dohodnout na poskytnutí pracovního volna. Pracovní volno může být zaměstnanci poskytnuto s náhradou mzdy/platu, bez náhrady mzdy/platu nebo může být domluveno jeho napracování.

U státních zaměstnanců je však situace odlišná. Překážky ve státní službě na straně státního zaměstnance jsou upraveny v § 104 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s odkazem na nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat. V tomto nařízení je mimo jiné zmíněno i poskytnutí služebního volna (placeného) na 1 den k účasti na vlastní promoci, promoci manžela, registrovaného partnera, dítěte, sourozence nebo vnoučete.

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Aktuality 25. 9. 2023 / 14:24

Šekem mzdu ani plat nenahradíš!

Jeden zaměstnavatel se rozhodl, že nebude mzdu v hotovosti vyplácet. A když nemá zaměstnanec účet, nebo mu ho nechce sdělit, tak mu dá šek.

Aktuality 2. 8. 2023 / 14:37

Odborová organizace a evidence skutečných majitelů

Od bývalého předsedy jsem se dozvěděl, že jako člen výboru odborové organizace bych měl být zapsán v nějaké evidenci skutečných majitelů.

Načíst další
 
Napište nám