Vyjednávání v Krajské zdravotní bude i za podpory KR pokračovat

Jako předsedkyně krajské rady OSZSP ČR Ústeckého kraje jsem před pokračováním kolektivního vyjednávání na 5. března zprostředkovala schůzku předsedů odborových organizací OSZSP ČR a LOK-SČL z pěti nemocnic sdružených v Krajské zdravotní, a. s., s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem, náměstkem Dr. Stanislavem Rybákem a vedením Krajské zdravotní a.s., s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem, generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou a členkou představenstva Krajské zdravotní Jitkou Hanouskovou.

Cílem schůzky bylo předložení stanoviska odborových organizací k návrhu zaměstnavatele ke zvýšení mzdových prostředků zaměstnancům od 1. ledna 2019 a důvod, proč se odbory nemohly kladně vyjádřit ke všem bodům návrhu ze strany zaměstnavatele.

Jednání za stranu odborů vedla členka vyjednávacího týmu a specialistka pro sociální dialog a kolektivní vyjednávání odborového svazu Ing. Ivana Břeňková. Panu hejtmanovi bylo sděleno, že sociální dialog a kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem, Krajskou zdravotní, a. s., bylo několik posledních let na dobré úrovni. Krajská zdravotní navyšovala mzdové tarify podle národních dohod a odbory toto vždy velmi kladně hodnotily i při jednání se zástupci vlády.

Pro letošní rok strana zaměstnavatelů předložila návrh, kterým by od 1. ledna 2019 navýšila za určitých podmínek příplatky, ale současně návrh, kterým by navýšila mzdové tarify za nerovných podmínek pro určité kategorie zaměstnanců s vyšší odbornou praxí, za nevýhodných podmínek.

Odbory nesouhlasily s podmínkami pro nerovné zvýšení mzdových tarifů a navrhly navýšení mzdových tarifů všem zaměstnancům alespoň o 5 %.

V té době strana zaměstnavatelů kolektivní vyjednávání přerušila, vůči čemuž se strana odborů ohradila.

Kolektivní vyjednávání opětovně začne v květnu, strany si stanoví termín a sejdou se v sídle Krajské zdravotní. Hejtman Bubeníček bude o průběhu kolektivního vyjednávání informován.

Jednání proběhlo korektně s věcnou diskuzí a navodilo tak dobrou výchozí situaci před pokračujícím kolektivním vyjednáváním.

Jednání se za odbory zúčastnili předsedové ZO Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem MUDr. František Smrček, ZO Nemocnice Děčín Eva Vinická, ZO Nemocnice Chomutov Dagmar Klimešová a za LOK-SČL MUDr. Tomáš Hanek a MUDr. Libor Kindl. Za krajskou radu OS se spolu předsedkyní zúčastnila členka výkonné rady a garantka sekce pracovníků hygienické služby Alena Wilhelmová, která současně upozornila na problematiku hygienické služby v kraji a v České republice.

Foto Krajský úřad Ústeckého kraje

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:51

Milé setkání v Domově pro seniory Sloupnice

V pondělí 24. dubna 2023 jsem navštívila Domov pro seniory Sloupnice, který leží v Pardubickém kraji a je příspěvkovou organizací s registrací krajského úřadu.

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:40

V Domově sociální péče Tmavý Důl o problémech sociálních služeb

Tmavý Důl leží v krásné oblasti Rtyně v Podkrkonoší v Trutnovském okrese a je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj.

Aktuality 16. 5. 2023 / 19:56

Setkání bývalých zaměstnanců v Psychiatrické nem. Havlíčkův Brod

Po dlouhých čtyřech letech se 19. dubna 2023 konalo tradiční setkání bývalých zaměstnanců Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

Načíst další
 
Napište nám