Výkonná rada v červnu ukončila stávkovou pohotovost OS

Dagmar Žitníková na jednání výkonné rady v úterý 9. června informovala, že Rada hlavního města Prahy odvolala ředitele pražské ZZS MUDr. Zdeňka Schwarze z funkce. Odborový svaz toto rozhodnutí vítá a připomíná, že vážné problémy na pražské záchrance řešila odborová organizace i odborový svaz již od loňského května. V organizaci byl porušován zákoník práce, vedení záchranky odmítalo vést sociální dialog, chování ředitele vůči zaměstnancům bylo zcela nepřijatelné, a to vše vedlo k velmi stresující atmosféře na pracovišti.

Ze všech výše uvedených důvodů byla odborová organizace pražských záchranářů od 29. ledna 2015 ve stávkové pohotovosti.

V úterý 12. května pražské záchranáře podpořil vyhlášením stávkové pohotovosti celý Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Měl podporu také ostatních odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů.

Odborový svaz proto vítá, že představitelé Prahy uznali, že situace na záchrance byla nadále neudržitelná, protože kvůli chování ředitele lidé pracují ve velkém stresu, záchranka má nedostatek zaměstnanců. Rozhodnutí Rady hlavního města Prahy je také jednoznačně krokem k personální stabilizaci a zabrání tomu, aby zkušení a kvalifikovaní profesionálové ze záchranky odešli. Rozhodnutí Rady hlavního města Prahy jednoznačně přispěje ke zklidnění situace a vytvoření standardních pracovních podmínek.

Odborový svaz je přesvědčen, že nový ředitel bude dbát na dodržování zákoníku práce i kolektivní smlouvy a povede se zástupci zaměstnanců sociální dialog.

Výkonná rada přijala usnesení o ukončení stávkové pohotovosti OSZSP ČR:

● Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR ukončuje stávkovou pohotovost vyhlášenou dne 12. května 2015 na podporu požadavku ZO ZZS HMP odvolat MUDr. Zdeňka Schwarze z funkce ředitele ZZS HMP.

Lubomír Francl uvedl, že na převodu dat do nového programu evidence členů už se pracuje. Práce na programu je značně složitá, protože OS sbírá a sleduje více informací než jiné odborové svazy (například typy zařízení, profese členů atd.), daleko složitější je také fungování Zajišťovacího fondu (lidé na nemocenské neplatí, u jiných svazů se platí nepřetržitě), svaz má dvě databáze, protože všechny odborové organizace nevstoupily do Zajišťovacího fondu. Zkušební verze, s níž by se zaměstnanci učili pracovat, měla být k dispozici již v létě.

Dagmar Žitníková doplnila, že program by měl být výhodný nejen pro OS, ale i pro odborové organizace, kterým by se při jeho využívání velmi zjednodušila práce spojená s evidencí členů a zároveň v něm budou mít dost prostoru pro vlastní údaje například o čerpání benefitů atd.

Dagmar Žitníková připomněla, že OS sbírá podněty pro případnou úpravu Statutu Zajišťovacího fondu a případné nové možnosti poskytování darů. Tyto návrhy budou posouzeny na podzimním jednání výkonné rady.

V souvislosti s tím, že některé odborové organizace neměly v pořádku své odvody na ústředí OS, Dagmar Žitníková připomněla, že počátkem roku regionální pracovníci informovali  zástupce všech odborových organizací o tom, že je třeba posílat platby měsíčně. Odborový svaz má k dispozici seznam, kdy a s kým se mluvilo, takže není možné, že by odborové organizace nebyly dostatečně upozorněny na to, jak mají správně platit.

V aktuálních informacích z krajů jednotliví členové výkonné rady referovali především o začínajících kolektivních vyjednáváních a o problémech spojených s nedostatkem personálu a s tím souvisejícím přetěžování zaměstnanců.

Marcela Holčáková uvedla, že ve Zlínském kraji v nemocnicích jsou ve směnách kvůli nedostatku sester nejnižší možné počty pracovníků a v sociálních službách se rozhodli od 1. 6. přeřadit zdravotní sestry z 10. do 9. platových tříd. Po návštěvě předsedkyně Dagmar Žitníková a právničky Ivany Štěpánkové od toho upustili a platnost rozhodnutí posunuli o tři měsíce. V té době budou sledovat, jaké jsou příjmy od zdravotních pojišťoven.

Dagmar Žitníková poděkovala Marcela Holčáková za to, s jakou vervou se do řešení problémů pouští. Má to obrovský význam nejen pro Zlínský kraj, ale celostátně. Díky tomu se nyní plánované přeřazení sester podařilo zastavit a hledá se koncepční řešení.

Miluše Váňová informovala, že zvýšení platů už se v Libereckém kraji přestalo vyplácet.

Milan Synek potvrdil, že složitá situace v kraji trvá. Nemocnice peníze na zvýšení mezd nedostaly a kraj řekl, že jim je nedá. V Psychiatrické nemocnici Dobřany po známé tragické kauze byl odvolán ředitel, v souvislosti s peticí za jeho zachování došlo ze strany některých členů nižšího managementu k útokům na odborovou organizaci a její představitele. To už se snad podařilo vyřešit, a to i díky pomoci odborového svazu.

Dagmar Žitníková doplnila, že navíc zaměstnanci byli někým zřejmě úmyslně špatně informováni. Bylo jim řečeno, že jejich zástupce v Praze přijme premiér, ale s ním nebyla žádná schůzka domluvena, což předsedkyně OS opakovaně prověřila. Ten den měl premiér plný jednání a nebylo ani možné, aby se takové schůzky zúčastnil, navíc o tom vůbec nebyl informován. Přesto mylně informovaní zaměstnanci až do Prahy dojeli a tam to vypadalo, že se s nimi premiér měl sejít, ale nesešel.

Petr Vaník sdělil, že královéhradecký nemocniční holding má nového předsedu představenstva. Stal se jím Ing. Miroslav Procházka, Ph.D, který před tím působil jako voják, zúčastnil se mise v Afghánistánu a učil na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. V náchodské nemocnici pokračuje experiment s oddělením odborného a personálního řízení středního zdravotnického personálu, v sociálních službách panují obavy z chystané transformace.

Dagmar Žitníková informovala o jednáních, která OS v posledním měsíci vedl. Výrazně pokročila práce na přípravě zákona o veřejných zdravotnických organizacích, čili neziskových nemocnicích. Návrh zákona obsahuje odměňování platem pro všechny zaměstnance zařízení financovaných převážně z veřejného zdravotního pojištění. Neziskové nemocnice budou zřizovat sociální fond, obdobu dnešního FKSP. Na neziskové nemocnice budou moci být převáděny nejen příspěvkové organizace, ale také obchodní společnosti. Návrh obsahuje kategorizaci jednotlivých typů nemocnic, což povede k vytvoření sítě nemocnic.

Pokračují jednání o personální vyhlášce. OS upozorňuje, že je nutné spočítat, kolik prostředků bude třeba na zvýšení počtu zaměstnanců, a tyto prostředky zajistit. Když se zlepší platy a pracovní podmínky, přestanou sestry odcházet a je naděje, že ty, co odešly, se do nemocnic vrátí.

Aktuálním tématem na jednáních je také vzdělávání sester. Se zavedením vysokoškolského vzdělání sester vznikl mylný dojem, že jde o přípravu na manažerskou funkci, ale ve skutečnosti měly tyto sestry dál dělat běžnou práci sester. Podle OS by nejlepším řešením současné situace bylo uznat vzdělání z VOŠ jako vysokoškolské bakalářského typu. A na VŠ doplnit praxi tak, aby byla srovnatelná s VOŠ.

Odborový svaz nejen v souvislosti s personální vyhláškou, ale i jinde intenzivně jedná o přetěžování zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách. Proto se předsedkyně OS zúčastní příštího jednání Rady vlády pro BOZP.

Intenzivně se jedná také o úhradách zdravotní péče v sociálních službách a o zvýšení objemu financí do sociálních služeb. V nejbližší době se budou konat dvě jednání. První jednání se uskuteční jako výjezd do konkrétního zařízení sociálních služeb v Benešově, a to za účasti ministryně Marxové, zástupce Ministerstva zdravotnictví, ředitele VZP Kabátka, zástupce krajů, odborů a zaměstnavatelů. Druhé jednání je svoláno z podnětu odborů u premiéra a mají se ho zúčastnit ministryně Marksová, ministr Němeček, ministr Babiš, předsedkyně Žitníková, zástupci krajů a zaměstnavatelé.

Končí projekt zaměřený na přípravu kolektivní smlouvy vyššího stupně. Návrh je připravený k podpisu a mimo jiné je v něm obsaženo sjednocení odměňování v sociálních službách platem i pro zaměstnance neziskových organizací, dále návrh obsahuje zvýšení platů o 5 % a příspěvek na penzijní připojištění. Navržené změny by vyžadovaly asi 2 miliardy korun, na což v současné chvíli nejsou finanční prostředky. Odbory chtějí docílit uzavření kolektivní smlouvy a zajistit na její realizaci finance. Slib zaměstnavatelů, že jsou ochotni podepsat tuto kolektivní smlouvu a společně docílit získání 2 miliard, chtějí odbory stvrdit podepsáním společného memoranda. Jednání by měla být uzavřena v létě, než se začne s přípravou návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Lubomír Francl seznámil s jednáním pracovní podskupiny pro personální vyhlášku pro lůžkovou péči. V návrzích je, aby se zvýšil počet sester tak, aby místo dosavadního počtu až 40 lůžek na jednu sestru při službách v noci, v sobotu , v neděli a o svátcích bylo na jednu sestru maximálně 30 lůžek (OS navrhoval 20).

Podobné články

Aktuality 13. 6. 2024 / 13:07

Výkonná rada OS se v Bratislavě sešla se slovenskými kolegy

Po dvou letech se uskutečnilo ve dnech 23. až 25. května v Bratislavě společné jednání výkonné rady OSZSP ČR a výkonného výboru Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

Aktuality 17. 4. 2024 / 21:29

Výkonná rada OSZSP ČR podpořila demonstraci 7. dubna v Bruselu

7. duben je Světovým dnem zdraví a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a koalice občanských organizací uspořádaly v Bruselu demonstraci, výkonná rada OS ji podpořila.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:37

Výkonná rada v dubnu

Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se v pondělí 8. dubna odpoledne zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V úterý 9. dubna pokračovalo jednání výkonné rady standardním programem.

Načíst další
 
Napište nám